Posts Tagged ‘politiek’

maandag, 16 november 2009

Stadsgesprek Wijkveiligheid

 

Aantekeningen maken op tafel!

Als raadslid ga ik graag naar Stadsgesprekken. Stadsgesprekken zijn bijzondere ontmoetingen in allerlei vormen over een verscheidenheid aan onderwerpen op bijzondere momenten en locaties. Iedereen kan meedoen aan een stadsgesprek en de insteek is positief. Dus toen ik een uitnodiging ontving om mee te doen aan het Stadsgesprek over Wijkveiligheid in Electron, ging ik daar graag op in!
Wat maakt uw wijk veilig? Een veilige omgeving is belangrijk voor een mens, want dan is het pas mogelijk om vrijuit te bewegen en initiatieven te nemen. Wanneer voelt u zich veilig in uw wijk? Hoe levert u een bijdrage aan de veiligheid in uw wijk? Wie of wat zou u kunnen helpen om de wijk veiliger te maken?

Dit was de eerste, oriënterende avond. Er waren veel verschillende mensen, veel professionals van de Dag van de Wijkveiligheid aanwezig. We gingen in 7 groepen uiteen om te praten over waar we aan denken bij ‘Wijkveiligheid’, persoonlijke verhalen te vertellen over onze bijdrage aan veiligheid én uiteindelijk tot nieuw onorthodoxe ideeën te komen.

Aan onze tafel ging het vooral over hangjongeren en hoe inrichting van de buitenruimte (wijk)veiligheid kan bevorderen. Waarderend vernieuwen blijft een leuke, inspirende manier om met elkaar tot ideeën te komen. Leuk: we kregen aan het begin een lege (gefrankeerde) ansichtkaart mee, die we aan iemand moesten sturen, om daarop onze ervaring van de avond te schrijven én die persoon uit te nodigen voor het volgende stadsgesprek over wijkveiligheid in het voorjaar. Ik nodigde een partijgenoot uit, en vroeg haar mee te denken over een “Vrouwenschouw” van de openbare ruimte. Ik zal wel weer op mijn donder krijgen van über-feministen, maar veel vrouwen denken anders over ‘gezellige’ bosjes, ‘veilige’ tunneltjes en vrijliggende slechtverlichte fietspaden dan mannen….

Een aantal ansichtkaarten werd voorgelezen door deelnemers. Indringend was die van de buurtvader, die de kaart stuurde naar de buurman van het wijkgebouw Geeren-Noord (die hen niet kende maar wel met een scheef oog aankeek) om eens kennis met elkaar te maken…

Film binnenkort op – de net niet e-participatie-award-winning interactieve website van de Gemeente: www.breda-morgen.nl

zondag, 15 november 2009

Pleidooi

 

“Komt er weer eens iets inhoudelijks op je blog?” vroeg iemand me in een schorsing van de Begrotingsbehandeling. “Er staat op dit moment meer vorm dan inhoud op, en dat lijkt me niets voor jou…” Een waar punt. Dus, bij deze: inhoud.

Ik ben niet zo van de waan van de dag, scoren en hijgerige politiek. Ik ben van de nuance, eerst alle kanten van het verhaal horen en dan pas vragen stellen aan het College – of mijn mond houden. In de afgelopen periode zijn er een aantal zaken politieke items of brekend nieuws geworden, waarbij maar één kant van het verhaal is belicht. Natuurlijk moet je naar mensen luisteren, maar dan wel naar alle mensen, en niet alleen naar de luidkeels roependen. Vaak is er ook nog een zwijgende meerderheid. Ik heb meer dan eens te horen gekregen, dat ik – dus de PvdA – de eerste of soms de enige was die naar de andere kant van het verhaal informeerde.

Hoor en wederhoor is de basis voor goede politieke meningsvorming, maar te vaak gaan politici – en media – voor de quick fix. Scoren! Kijk eens hoe goed we luisteren! Hoe snel we reageren! We zitten er bovenop! U roept, wij roepen ook!

Vorm gaat tegenwoordig vaak boven inhoud in de actuele politiek, hoor staat boven wederhoor, maar ik wil daar niet aan meedoen.

maandag, 09 november 2009

Kristallnachtherdenking

 

Op de dag dat uitbundig een uiting van vrijheid werd herdacht in Duitsland – de 20ste verjaardag van de val van de Berlijnse Muur – was ik bij de herdenking van een van de donkerste hoofdstukken van de Duitse geschiedenis: De Kristallnacht. Dit jaar had de organisatie zich meer dan ooit gericht op jongeren én aangehaakt bij deze tijd, waarin door sommisgen steeds vaker onder het mom van Artikel 7 van de Grondwet , Artikel 1 wordt geschonden.

De bijeenkomst in de Grote Kerk werd geopend door het protestkoor Tegen de Wind Mee, daarna danste een Turkse jongerendansgroep. Pastoor Jan Hopman waarschuwde in zijn toespraak voor de kans op herhaling:

“In Nederland is angst gaan regeren voor andere culturen en groepen, er zijn politici die zomaar durven zeggen dat er inferieure godsdiensten zijn en met naam en toenaam de islam noemen. Dat mogen we niet tolereren. We moeten tegenbewegingen vormen. Het kan niet zo zijn dat mensen gaan regeren die anderen discrimineren.”

De Straattalenten gaven een heftige voorstelling over liefde en uitsluiting: “Als je doet wat je altijd hebt gedaan, krijg je wat je altijd hebt gekregen”.

Na een bijeenkomst in de Grote Kerk liepen we onder muzikale begeleiding van het (klezmer)duo Zchey Brider langs de synagoge in de Schoolstraat. Bij de Sjoel luisterden we naar hun melancholische muziek met de luidende kerkklokken op de achtergrond: kippenvel. Daarna ging de wandeling via het artikel 1-monument in het park waar de Burgemeester in zijn toespraak refereerde aan die nacht in 1938 waarin “de vulkaan barstte en de haatlava openlijk door de Duitse samenleving stroomde”. Ook hij legde hij de link naar het heden:

“Ik heb grote problemen met iedereen die verschillen tussen mensen benadrukt. Die oproept mensen uit te sluiten op grond van geloof of afkomst. Dat kan niet, en dat mag niet. Juist in tijden dat onze welvaart iets minder snel groeit, slaan deze ideeën aan, valt het zaad van verdeeldheid in goede aarde en ontstaat onderling wantrouwen.”

Bij de moskee kregen we een kop koffie aangeboden. Een welkom gebaar in de kille kou, maar helaas liet het programma dat niet toe. Ik heb de heren hartelijk bedankt voor het aanbod en ga er binnenkort een bakkie doen.

Het programma werd afgesloten in de Mezz. De eerlijkheid gebied me te zeggen, dat ik op weg er naar toe afgebogen ben naar mijn warme huis. Op de bank, met een bakje koffie en nog doordrongen van de indrukwekkende Kristallnachtherdenking, zag ik beelden van een uitbundig feestend Berlijn. Het contrast had niet groter kunnen zijn.

Lees ook het artikel in BN/De Stem

maandag, 12 oktober 2009

Warmtewet bijna in werking

 

Nu de Kraakwet in duizelingwekkend tempo door de Tweede Kamer wordt gejast, dacht ik: kom, laat ik eens even kijken hoever het staat met de Warmtewet. (Herinnert u zich deze nog – nog – nog?)

U zult het niet geloven, maar er is progressie te melden!!!

> Op 23 september heeft de NMA de beleidsregel ‘Redelijke prijs Warmtewet’ ter inzage gelegd. Deze beleidsregel bepaalt op welke wijze de redelijke prijs die consumenten en kleinzakelijke verbruikers moeten gaan betalen voor blok- en stadsverwarming wordt vastgesteld. Iedereen kan binnen een termijn van acht weken hierop reageren. De NMa houdt op 5 november 2009 ook een hoorzitting over dit onderwerp. (lees meer)

> Daarnaast meldt EZ dat beoogd wordt om de Warmtewet op 1 juli 2010 in werking te laten treden. Hieraan voorafgaand wordt de aan de wet verbonden secundaire regelgeving uitgewerkt. Belangrijk onderdeel van deze secundaire regelgeving is een algemene maatregel van bestuur (AMvB).
Deze AMvB strekt tot uitvoering van de Warmtewet en bevat:
- Nadere regels met betrekking tot de elementen en wijze van berekening van een maximumprijs voor de levering van warmte, welke is gebaseerd op het ‘niet meer dan anders’ principe.
- Bepalingen omtrent de aansluitbijdrage.
- Nadere regels omtrent de boekhouding van warmteleveranciers.
- Nadere regels met betrekking tot de gehanteerde criteria, inhoud van en procedure voor aanvraag van een vergunning en met betrekking tot de criteria voor het intrekken van een vergunning.

Een concept van de AMvB zal naar verwachting begin november worden gepubliceerd. Belanghebbenden worden uitgenodigd hierop hun zienswijze te geven in de maanden november en december. Daartoe kan gebruik worden gemaakt van www.internetconsultatie.nl

In deze periode zal de AMvB ook worden overgelegd aan de beide kamers der Staten-Generaal. Een informatieve sessie over deze AMvB wordt -voorlopig- voorzien op 16 november 2009. (lees meer)

Wordt natuurlijk vervolgd…

zondag, 04 oktober 2009

Ren je Rood 2009

 

Comfortabele witte shirtjes dit jaar! (foto: marion cj harberts)
Dat ik zondag de Singelloop heb uitgelopen, is te danken aan puur doorzettingsvermogen – en niets anders. Ongetraind én snipverkouden lopen is geen goede combi. Mijn neus zat dicht (dat ademt al wat onhandig) en zo rond 2 km hobbelen kreeg ik een hoestbui waar ik dubbel van sloeg… Oh, en had ik al vermeld dat dit 2km punt ongeveer 100m van mijn huis vandaan was? Puur op wilskracht ben ik niet naar mijn bed geslopen, maar heb ik eerst 2 km stevig doorgewandeld, en de laatste km weer gerend. Volgend jaar beter – trainen schijnt te helpen, is mij verteld ;-)

maandag, 28 september 2009

Nu je er toch bent

 

Complexbeheerder aan het werk

“Het ene moment draai je een kraan vast, het volgende moment drink je een bakje koffie met een bewoner en luister je naar zijn of haar problemen.” Het is iets na 8 uur ‘sochtends, collega Bas Driehuijs en ik zitten in het huismeesterkantoor van Singelveste aan de Middelllaan aan een bakkie koffie met Yureck – complexbeheerder – en Angelo – hij stuurt de 13 complexbeheerders van Singelveste aan. We lopen in het kader van de PvdA Breda Dag van de Wijkveiligheid een ochtend mee.

Eerst vertellen ze ons iets meer over het werk zelf. De rol van complexbewoner is de afgelopen jaren steeds minder technisch, en meer sociaal geworden. De technische dingen zorgen er wel voor dat je ‘achter de voordeur’ komt. Bij de signalering van sociale problematiek of overlast wordt de wijkconsulent ingeschakeld, zij zorgt voor een oplossing (bv door het inschakelen van de GGZ, of Thuiszorg of Buurtbemiddeling). Tijdens het gesprek gaat de telefoon van Yureck regelmatig, veelal voor kleine technische problemen. Terwijl Yurick afspraken met bewoners noteert (“Vanmiddag, ik ben vanmorgen bezig”), vertelt Angelo ons, dat het complex Middellaan tot vorig jaar veel overlast had van daklozen en junks, die in portieken en gangen sliepen en gebruikten. Dit gaf veel overlast, maar zelf oplossen lukte niet, dus hebben ze contact met gezocht met Frank Ewals (de verbindingsregisseur). Nu is er samenwerking met wijkagenten, de wijkraad en ‘t IJ én er is een bewakingsbedrijf ingehuurd – die de slapers ‘snachts steeds wekken – en het probleem is nu vrijwel weg. Het is belangrijk dat bewoners veilig kunnen wonen, in een schone en leefbare omgeving. Na een laatste bakkie koffie gaan we op pad. Eerst lopen we een rondje door het complex, om te kijken of er geen slapers zijn. Meteen als we naar buiten stappen, wordt Yureck aangesproken door een bewoner (“Nu ik je toch zie…”), die haar grofvuil heeft aangemeld en klaar gezet, maar het is niet opgehaald. Yureck belt de Gemeente. De mevrouw had het grofvuil pas woensdagavond buiten hoeven zetten. Ook weer opgelost.

Vandaag zijn er geen slapers in het complex, dus Angelo gaat door naar kantoor. Tijdens zijn ronde ruimt Yureck meteen even de folders op de grond onder de brievenbussen op. “Als ik ze niet opruim, liggen ze er morgen of volgende week nog.” Het valt hem op, dat mensen vaak alleen nog met hun eigen huisje, boompje, beestje bezig zijn en er weinig betrokkenheid bij de buurt is. Ook leggen ze problemen vaak snel bij instanties weg, in plaats van dat ze het eerst zelf proberen op te oplossen. Terwijl we door Fellenoord/Schorsmolen, via het van Coothplein/Markendaalsweg complex naar het Chassépark lopen, vertelt hij gepassioneerd over zijn werk. De afwisseling, de sociale contacten – hij vindt het de leukste baan ter wereld.

Als we hem tegen de middag vragen of hij een advies voor ons heeft, hoe we als PvdA Breda veiliger kunnen maken geeft hij er twee. Allereerst moet er méér toezicht in de openbare ruimte en structureel samenwerking/overleg tussen politie, wijkraden, ‘t IJ en woningbouwverenigingen en de Gemeente zijn. Daarnaast zou de maatschappij weer verschilliger moeten worden, betrokkener met en bewuster van hun leefomgeving. Een technisch én een sociaal advies, net zo breed als zijn functie.

maandag, 28 september 2009

Dag van de Wijkveiligheid

 

Grote Broer project

Maandag 28 september organiseerde de PvdA Breda de Dag van de Veiligheid. De focus lag op de wijkveiligheid.

Vijftien PvdA’ers (gemeenteraadsleden en enkele actieve leden) – de zogenaamde blikvangers – gingen in gesprek of op pad met twaalf professionals op het gebied van wijkveiligheid in Breda, om van hen te horen hoe zij werken aan de veiligheid in de wijken.

De blikvangers liepen mee met wijkagenten (Brabantpark), buurtvaders (Geeren-Zuid), veiligheidsregisseurs, huismeesters (Schorsmolen, Centrum), het straatteam van Novadic Kentron, buschauffeurs, buurtmeesters (Kesteren, Gageldonk), het Veiligheidshuis, Grote Broers (Noord), het SET-team van Surplus Welzijn en het project Buurtbemiddeling.

Tweede Kamerlid Attje Kuiken en fractievoorzitter Miriam Haagh hadden een rondetafelgesprek met wijkbewoners uit de Heuvel en Tuinzigt en gingen op bezoek bij het buurtpreventieproject in de wijk Biesdonk. Zaterdagnacht hadden collega blikvangers meegelopen met het Horecateam in het uitgaanscentrum van Breda.Door naar de professionals te luisteren en met hun blik te kijken, kregen we een goed beeld van de issues op het gebied van (wijk)veiligheid en leefbaarheid in de wijken van Breda. Iedere blikvanger vroeg advies aan de professional op het specifieke terrein waarin deze werkzaam is. Hoe krijgen we veilige wijken en buurten in Breda? Wat zou de PvdA Breda mee moeten nemen richting de verkiezingen in 2010 en het toekomstige beleid op het gebied van wijkveiligheid?

Tijdens de afsluitende avond in Hotel Keyser koppelden alle blikvangers hun ervaringen en adviezen terug. Ook de professionals die hadden meegewerkt, waren aanwezig. In de adviezen en terugkoppelingen was duidelijk een rode draad aanwezig:

- Méér zichtbare wijkagenten
- Medezeggenschap en verantwoordelijkheid voor de burger
- Verloedering en zwerfvuil tegen gaan
- Preventie is belangrijk
- Zorgen over de onverschilligheid in de maatschappij

Na de terugkoppelingen gingen Tweedekamerlid Attje Kuiken, politiechef Marco Smulders (team Breda Noord) en Joop Goderie (Gemeente Breda) in gesprek met de zaal over (wijk)veiligheid. Er ontstond een levendige discussie over de (on)zichtbaarheid van wijkagenten, wie de regie zou moeten voeren over alle organisaties die een taak vervullen op het gebied van wijkveiligheid, de hoeveelheid medezeggenschap en verantwoordelijkheid voor de wijkbewoners zelf en de kracht van verbinding.

PvdA Breda lijsttrekker Marja Heerkens sloot de avond af. Zij nam alle adviezen mee, niet alleen als lijsttrekker, maar ook wethouder Sociale Zaken én als loco-burgemeester. “De PvdA heeft de naam soft te zijn, maar dat zijn we al lang niet meer! Er zijn volgens ons twee lijnen op het gebied van de veiligheid: preventie en repressie.”

Volgens haar ligt de regierol duidelijk bij de gemeente, maar de ideeën en signalen moeten vooral uit de buurtbewoners zelf komen. Deze ideeën en signalen moeten bij de juiste persoon of instantie terechtkomen en er moet iets mee gedaan worden. Er moeten niet méér projecten of schakels komen, maar meer verbindingen.

Alle professionals kregen een blik gevuld met snoep (als dank voor hun blik op de wijkveiligheid) en aan de bar werd er nog volop nagepraat.

Het was een inspirerende dag, met goede adviezen op het gebied van wijkveiligheid – waarvan er een aantal meteen in ons (concept)verkiezingsprogramma zijn verwerkt!

Lees ook de artikelen op BredaVandaag.nl en in de Bredase Bode: voorpagina en op pagina 4.

zondag, 20 september 2009

Breda Beats 2009

 

Soms zegt een foto meer dan 1000 woorden: zie hier uw raadslid (voor het 6e of 7e jaar op rij) hard aan het werk achter de bar bij Breda Beats. Ik heb liters en liters fris, baco, wijn en smirnoff ice uitgeschonken. Jeetje, wat kunnen dansende mensen een hoop drinken?! Wegens succes (oké, drukte en afzeggen van vrijwilligers) was ik geen 6, maar 11 uur lang te bewonderen! De laatste 4 uur heb ik – nadat mijn handen last kregen van acute dopopendraaikramp – bestellingen opgenomen. Het was druk, het was gezellig, de ene dj/act (Dunugoz vs Tha Roofas) vond ik beter te behappen dan de ander (ik noem geen namen). Of het drukker was als vorig jaar, ik weet het niet, maar… volgend jaar weer de überdienst op zondag!

Breda Beats Bardienst 2009

dinsdag, 15 september 2009

Busroute over Delpratsingel

 

Nu nog over de Willemstraat

In 2012 is de nieuwe OV terminal af. Vanaf dat moment zal het busstation aan de noordzijde van het station gesitueerd zijn, en alle buslijnen vanuit de binnenstad zullen daar dan naar toe moeten, linksom of rechtsom.
De keuze voor het tracé was een lastig proces met moeilijke keuzes. Er zijn twee tracés door het college onderzocht: een route via de Terheijdenstraat-Kennedylaan of via de Mauritsstraat-Valkenstraat. Na een vergelijking van beide tracé’s op verschillende punten, bleek de route via de Terheijdenstraat-Delpratsingel-Kennedylaan-Vlaszak de beste keuze. Dit tracé werd dan ook voorgelegd aan de commissie Milieu en Mobiliteit.

Voor de PvdA was de route via de Mauritsstraat sowieso geen optie vanwege de trillingshinder voor omwonenden, en we zijn dus blij voor de bewoners daar. Ook zijn we gelukkig met het voornemen van het College om per 2012 de opstapplaats voor de internationale busdiensten naar de noordzijde van de nieuwe OV terminal te verplaatsen, dit vermindert de overlast voor omwonenden.

De PvdA kan zich vinden in de keuze voor het tracé Kennedylaan-Delpratsingel, maar we hebben wel een aantal kanttekeningen en opmerkingen voor het vervolgtraject, in het bijzonder op het gebied van verkeersveiligheid en leefbaarheid voor de bewoners van de Delpratsingel. Ze spraken in tijdens de commissievergadering en gaven aan dat er nogal wat losse eindjes zijn. Ze maakten zich zorgen over de grote hoeveelheid auto’s en bussen door hun straat.
De PvdA heeft in de commissie aandacht gevraagd voor verkeersbeperkende maatregelen over de Delpratsingel. Niet alleen om de overlast te beperken, maar ook om de veiligheid van de fietser te waarborgen. Ook andere partijen vroegen aandacht voor extra verkeerswerende maatregelen.

Eigenlijk zou de PvdA, net als veel van de omwonenden, de Delpratsingel bij voorkeur geheel autovrij willen zien, alleen toegankelijk voor langzaam verkeer, bussen en bestemmingsverkeer. We vroegen aan de wethouder of het autovrij maken van de Delpratsingel onderzocht gaat worden in het vervolgtraject of meegenomen wordt in de actualisatie van het Verkeerscirculatieplan Binnenstad later dit jaar.
De wethouder zegde toe er alles aan te doen om het traject zo autoluw mogelijk te maken, maar hij vreest dat bij autovrij maken het probleem zich alleen maar verplaatst. Hij vindt de autovrije singels wel een optie om te onderzoeken in de actualisatie van het Verkeerscirculatieplan Binnenstad.

Ook hebben we de wethouder meegegeven dat de verkeerswerende maatregelen die nu al wel voorgesteld zijn, gehandhaafd moeten worden. Auto’s die van a naar b willen zijn creatief, en laten zich niet tegenhouden door een streep of bord.
Verder was in het voortraject de communicatie met gesprekspartners en omwonenden wel intensief, maar niet altijd even vlekkeloos. De PvdA heeft de wethouder meegegeven in het vervolgtraject de omwonenden en direct betrokken nog intensiever te betrekken bij het proces.

Uiteindelijk bleken alle fracties vóór het voorgestelde tracé te zijn, maar Groen Links en Leefbaar Breda nemen het stuk toch mee terug naar de fractie, omdat er onderdelen in het toegestuurde stuk ontbraken. De volledige stukken stonden wel online, en daar heeft de PvdA haar mening op gebaseerd.

Update @ 16/09/2009: Artikel in BN/DeStem

zaterdag, 05 september 2009

Keuzes

 

Eén zaterdagavond, drie uitnodigingen voor drie uiteenlopende mogelijkheden om hem door te brengen: een trouwfeest, de opening van het politiek seizoen en een Iftar. De keuze voor de invulling van vanavond geeft eigenlijk in een notendop het dilemma waar ik de afgelopen ruim drie jaar regelmatig voor sta weer: waar zal ik mijn schaarse vrije tijd aan besteden. De keuze tussen privé, binnen of buiten spelen, ofwel tussen een ‘normaal’ sociaal leven, nuttig netwerken met collega-raadsleden of naar de mensen in de stad toe. Alledrie belangrijk, leuk en nuttig. Soms is het lastig om de balans te vinden, maar voor vanavond was de keuze snel gemaakt: Eerst naar de Iftar, daarna naar het trouwfeest. Mijn collega-raadsleden zie en spreek ik vanaf volgende week weer vaak genoeg ;-)