maandag, 28 september 2009

Dag van de Wijkveiligheid

Grote Broer project

Maandag 28 september organiseerde de PvdA Breda de Dag van de Veiligheid. De focus lag op de wijkveiligheid.

Vijftien PvdA’ers (gemeenteraadsleden en enkele actieve leden) – de zogenaamde blikvangers – gingen in gesprek of op pad met twaalf professionals op het gebied van wijkveiligheid in Breda, om van hen te horen hoe zij werken aan de veiligheid in de wijken.

De blikvangers liepen mee met wijkagenten (Brabantpark), buurtvaders (Geeren-Zuid), veiligheidsregisseurs, huismeesters (Schorsmolen, Centrum), het straatteam van Novadic Kentron, buschauffeurs, buurtmeesters (Kesteren, Gageldonk), het Veiligheidshuis, Grote Broers (Noord), het SET-team van Surplus Welzijn en het project Buurtbemiddeling.

Tweede Kamerlid Attje Kuiken en fractievoorzitter Miriam Haagh hadden een rondetafelgesprek met wijkbewoners uit de Heuvel en Tuinzigt en gingen op bezoek bij het buurtpreventieproject in de wijk Biesdonk. Zaterdagnacht hadden collega blikvangers meegelopen met het Horecateam in het uitgaanscentrum van Breda.Door naar de professionals te luisteren en met hun blik te kijken, kregen we een goed beeld van de issues op het gebied van (wijk)veiligheid en leefbaarheid in de wijken van Breda. Iedere blikvanger vroeg advies aan de professional op het specifieke terrein waarin deze werkzaam is. Hoe krijgen we veilige wijken en buurten in Breda? Wat zou de PvdA Breda mee moeten nemen richting de verkiezingen in 2010 en het toekomstige beleid op het gebied van wijkveiligheid?

Tijdens de afsluitende avond in Hotel Keyser koppelden alle blikvangers hun ervaringen en adviezen terug. Ook de professionals die hadden meegewerkt, waren aanwezig. In de adviezen en terugkoppelingen was duidelijk een rode draad aanwezig:

- Méér zichtbare wijkagenten
- Medezeggenschap en verantwoordelijkheid voor de burger
- Verloedering en zwerfvuil tegen gaan
- Preventie is belangrijk
- Zorgen over de onverschilligheid in de maatschappij

Na de terugkoppelingen gingen Tweedekamerlid Attje Kuiken, politiechef Marco Smulders (team Breda Noord) en Joop Goderie (Gemeente Breda) in gesprek met de zaal over (wijk)veiligheid. Er ontstond een levendige discussie over de (on)zichtbaarheid van wijkagenten, wie de regie zou moeten voeren over alle organisaties die een taak vervullen op het gebied van wijkveiligheid, de hoeveelheid medezeggenschap en verantwoordelijkheid voor de wijkbewoners zelf en de kracht van verbinding.

PvdA Breda lijsttrekker Marja Heerkens sloot de avond af. Zij nam alle adviezen mee, niet alleen als lijsttrekker, maar ook wethouder Sociale Zaken én als loco-burgemeester. “De PvdA heeft de naam soft te zijn, maar dat zijn we al lang niet meer! Er zijn volgens ons twee lijnen op het gebied van de veiligheid: preventie en repressie.”

Volgens haar ligt de regierol duidelijk bij de gemeente, maar de ideeën en signalen moeten vooral uit de buurtbewoners zelf komen. Deze ideeën en signalen moeten bij de juiste persoon of instantie terechtkomen en er moet iets mee gedaan worden. Er moeten niet méér projecten of schakels komen, maar meer verbindingen.

Alle professionals kregen een blik gevuld met snoep (als dank voor hun blik op de wijkveiligheid) en aan de bar werd er nog volop nagepraat.

Het was een inspirerende dag, met goede adviezen op het gebied van wijkveiligheid – waarvan er een aantal meteen in ons (concept)verkiezingsprogramma zijn verwerkt!

Lees ook de artikelen op BredaVandaag.nl en in de Bredase Bode: voorpagina en op pagina 4.

Tags:

Leave a Reply