dinsdag, 15 september 2009

Busroute over Delpratsingel

Nu nog over de Willemstraat

In 2012 is de nieuwe OV terminal af. Vanaf dat moment zal het busstation aan de noordzijde van het station gesitueerd zijn, en alle buslijnen vanuit de binnenstad zullen daar dan naar toe moeten, linksom of rechtsom.
De keuze voor het tracé was een lastig proces met moeilijke keuzes. Er zijn twee tracés door het college onderzocht: een route via de Terheijdenstraat-Kennedylaan of via de Mauritsstraat-Valkenstraat. Na een vergelijking van beide tracé’s op verschillende punten, bleek de route via de Terheijdenstraat-Delpratsingel-Kennedylaan-Vlaszak de beste keuze. Dit tracé werd dan ook voorgelegd aan de commissie Milieu en Mobiliteit.

Voor de PvdA was de route via de Mauritsstraat sowieso geen optie vanwege de trillingshinder voor omwonenden, en we zijn dus blij voor de bewoners daar. Ook zijn we gelukkig met het voornemen van het College om per 2012 de opstapplaats voor de internationale busdiensten naar de noordzijde van de nieuwe OV terminal te verplaatsen, dit vermindert de overlast voor omwonenden.

De PvdA kan zich vinden in de keuze voor het tracé Kennedylaan-Delpratsingel, maar we hebben wel een aantal kanttekeningen en opmerkingen voor het vervolgtraject, in het bijzonder op het gebied van verkeersveiligheid en leefbaarheid voor de bewoners van de Delpratsingel. Ze spraken in tijdens de commissievergadering en gaven aan dat er nogal wat losse eindjes zijn. Ze maakten zich zorgen over de grote hoeveelheid auto’s en bussen door hun straat.
De PvdA heeft in de commissie aandacht gevraagd voor verkeersbeperkende maatregelen over de Delpratsingel. Niet alleen om de overlast te beperken, maar ook om de veiligheid van de fietser te waarborgen. Ook andere partijen vroegen aandacht voor extra verkeerswerende maatregelen.

Eigenlijk zou de PvdA, net als veel van de omwonenden, de Delpratsingel bij voorkeur geheel autovrij willen zien, alleen toegankelijk voor langzaam verkeer, bussen en bestemmingsverkeer. We vroegen aan de wethouder of het autovrij maken van de Delpratsingel onderzocht gaat worden in het vervolgtraject of meegenomen wordt in de actualisatie van het Verkeerscirculatieplan Binnenstad later dit jaar.
De wethouder zegde toe er alles aan te doen om het traject zo autoluw mogelijk te maken, maar hij vreest dat bij autovrij maken het probleem zich alleen maar verplaatst. Hij vindt de autovrije singels wel een optie om te onderzoeken in de actualisatie van het Verkeerscirculatieplan Binnenstad.

Ook hebben we de wethouder meegegeven dat de verkeerswerende maatregelen die nu al wel voorgesteld zijn, gehandhaafd moeten worden. Auto’s die van a naar b willen zijn creatief, en laten zich niet tegenhouden door een streep of bord.
Verder was in het voortraject de communicatie met gesprekspartners en omwonenden wel intensief, maar niet altijd even vlekkeloos. De PvdA heeft de wethouder meegegeven in het vervolgtraject de omwonenden en direct betrokken nog intensiever te betrekken bij het proces.

Uiteindelijk bleken alle fracties vóór het voorgestelde tracé te zijn, maar Groen Links en Leefbaar Breda nemen het stuk toch mee terug naar de fractie, omdat er onderdelen in het toegestuurde stuk ontbraken. De volledige stukken stonden wel online, en daar heeft de PvdA haar mening op gebaseerd.

Update @ 16/09/2009: Artikel in BN/DeStem

Tags: ,

Leave a Reply