maandag, 16 november 2009

Stadsgesprek Wijkveiligheid

Aantekeningen maken op tafel!

Als raadslid ga ik graag naar Stadsgesprekken. Stadsgesprekken zijn bijzondere ontmoetingen in allerlei vormen over een verscheidenheid aan onderwerpen op bijzondere momenten en locaties. Iedereen kan meedoen aan een stadsgesprek en de insteek is positief. Dus toen ik een uitnodiging ontving om mee te doen aan het Stadsgesprek over Wijkveiligheid in Electron, ging ik daar graag op in!
Wat maakt uw wijk veilig? Een veilige omgeving is belangrijk voor een mens, want dan is het pas mogelijk om vrijuit te bewegen en initiatieven te nemen. Wanneer voelt u zich veilig in uw wijk? Hoe levert u een bijdrage aan de veiligheid in uw wijk? Wie of wat zou u kunnen helpen om de wijk veiliger te maken?

Dit was de eerste, oriënterende avond. Er waren veel verschillende mensen, veel professionals van de Dag van de Wijkveiligheid aanwezig. We gingen in 7 groepen uiteen om te praten over waar we aan denken bij ‘Wijkveiligheid’, persoonlijke verhalen te vertellen over onze bijdrage aan veiligheid én uiteindelijk tot nieuw onorthodoxe ideeën te komen.

Aan onze tafel ging het vooral over hangjongeren en hoe inrichting van de buitenruimte (wijk)veiligheid kan bevorderen. Waarderend vernieuwen blijft een leuke, inspirende manier om met elkaar tot ideeën te komen. Leuk: we kregen aan het begin een lege (gefrankeerde) ansichtkaart mee, die we aan iemand moesten sturen, om daarop onze ervaring van de avond te schrijven én die persoon uit te nodigen voor het volgende stadsgesprek over wijkveiligheid in het voorjaar. Ik nodigde een partijgenoot uit, en vroeg haar mee te denken over een “Vrouwenschouw” van de openbare ruimte. Ik zal wel weer op mijn donder krijgen van über-feministen, maar veel vrouwen denken anders over ‘gezellige’ bosjes, ‘veilige’ tunneltjes en vrijliggende slechtverlichte fietspaden dan mannen….

Een aantal ansichtkaarten werd voorgelezen door deelnemers. Indringend was die van de buurtvader, die de kaart stuurde naar de buurman van het wijkgebouw Geeren-Noord (die hen niet kende maar wel met een scheef oog aankeek) om eens kennis met elkaar te maken…

Film binnenkort op – de net niet e-participatie-award-winning interactieve website van de Gemeente: www.breda-morgen.nl

Tags:

Leave a Reply