Archive for februari, 2009

woensdag, 25 februari 2009

Carnaval 2009

 

Waarom laat mijn naaimachine het nu af weten?! Dan maar met de hand mijn rok afmaken – en laat de zoom maar zitten! Een kloddertje roze hier… Grote Markt: “Kielegatters, de stad is van ons!” Biertje? Wat draaien ze hier k*tmuziek; op naar de volgende kroeg. Prima geïntegreerde Utrechters. Een kloddertje roze daar… Nog een biertje? Optocht, kroegentocht, dweiltocht! Even lachen voor de foto :D Hoera, een lama! Tante Til was here (en daar). Bah, confetti in mijn bier ;-( Nee, niet alweer naar de Mac. Iemand nog een kloddertje roze? “Toren bedankt!” ‘Twaswireenfijnfisjenie… Gelukkig nog één dag uitrusten voor ik weer me weer in het echte leven stort!

dinsdag, 17 februari 2009

De bus beantwoord

 

De Bus. Beter dus

Vandaag ontving ik de antwoorden op mijn raadsvragen over de pilots met goedkoop openbaar vervoer in de provincie Noord-Brabant. Het college is het met me eens, dat de communicatie verre van optimaal is verlopen en dat er veel verwarring was over welke tarieven nu wel en welke niet meer geldig waren. In algemene zin is het college het met me eens, dat iedere onduidelijkheid een negatief effect heeft op het slagen van welke pilot dan ook. Daarnaast gaat het college in maart, samen met Tilburg en Den Bosch, in overleg met de gedeputeerde OV, mevrouw Moons, om de problematiek over de tarieven en de onduidelijkheden van de pilot aan de orde te stellen.

Dat is goed nieuws, en hopelijk leidt dit er toe dat de pilot alsnog een groot succes wordt!

Lees ook het artikel in BN/DeStem.

maandag, 16 februari 2009

Wouter Bos in Breda (2)

 

Het was een druk bezochte, en inspirerende avond over diversiteit gisteravond in het Florijn College. Inhoudelijke discussies, confronterende video’s, zang en dans. En natuurlijk Wouter Bos. Hij ging in op de PvdA-integratieresolute en meldde dat – na veel protest van onder andere de afdeling Breda – er een extra hoofdstuk aan toegevoegd is, om ook de positieve aspecten te benadrukken. Daarnaast waarschuwde hij tijdens zijn bezoek, dat de economische crisis de kloof tussen autochtonen en allochtonen niet mag vergroten. En vond hij, dat we maar moeten wennen aan dubbele nationaliteiten. Maar hij benadrukte vooral dat we het gesprek aan moeten gaan. Met elkaar. Over elkaar.

Een compleet verslag vind je op de site van de PvdA Breda.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=CZdvZKS98Ck]

Lees verder de artikelen in BN/deStem en op BredaVandaag.

zondag, 15 februari 2009

Wouter Bos in Breda

 

Klik voor meer informatie

Morgen is Wouter Bos te gast tussen 19.30 u. en 22.00 u. op het Florijn College aan de Wilhelminasingel 93 te Breda om in gesprek te gaan over het actuele thema “Diversity Rules” ofwel de “Kracht van Diversiteit”.
De PvdA West-Brabant biedt samen met Wouter Bos een inspirerend programma aan. Dit is de West-Brabantse bijdrage aan het integratiedebat dat zowel binnen de PvdA als in het hele land wordt gevoerd. De avond is voor iedereen en gratis toegankelijk.
Voor meer info: klik op de banner of ga naar www.pvdabreda.nl!

zaterdag, 14 februari 2009

Feesttrein

 

Wat doe je als conducteur als je hele intercity naar Eindhoven CS vol zit met feestgangers voor station Eindhoven Beukenlaan, die allemaal willen weten hoe ze moeten overstappen op Eindhoven, welk perron en hoe laat. En die dan lief glimlachen en vragen of hij écht niet even kan stoppen op Eindhoven Beukenlaan?
Dan ben je gewoon servicegericht:

Dames en heren feestgangers, deze trein zal een extra stop maken op Station Beukenlaan. Prettige avond allen!

Hulde aan de NS!

ps. Feest zelf was top! Locatie – Klokgebouw: top. Licht: top. Muziek – Robert Hood, Carl Craig, Cari Lekebusch,the Advent: top. Bon voor fout parkeren voor onze terugreisauto: minder top…

vrijdag, 13 februari 2009

Stadsverwarming

 

In tegenstelling tot het weer, was het in de politiek een warm en energiek weekje… Gisteravond bespraken we in de Gemeenteraad – als enige agendapunt – het initiatiefvoorstel van van CDA-raadslid Erkal Ücerler. Daarin stond dat de wethouder naar de rechter moet stappen om Bredanaars te helpen, die vinden dat ze te veel voor hun stadsverwarming hebben betaald. Ook zou er een zogenoemde ‘stuitingsbrief’ naar Essent moeten worden gestuurd, zodat eventuele schadeclaims niet verjaren.

Dit initiatiefvoorstel kwam voor ons niet als een verrassing. We hadden dit onderwerp in de commissie Milieu en Mobiliteit van vorige week ook behandeld. Daarin had mijn collega Frans Szablewski betoogd dat we absoluut willen dat gebruikers van stadsverwarming niet meer dan anders betalen, maar dat we mensen niet blij willen maken met een dode mus – de belofte dat men geld terug krijgt – en dat we de uitvoering van de warmtewet afwachten. Daarnaast vroeg Frans de wethouder wat er is gebeurd met de toezegging aan de PvdA-fractie van ruim een jaar geleden om hulp te bieden aan het comité Woekerwarmte en andere bewoners of comités. Ook wilden we weten of, indien blijkt dat de Essent terugbetaalt tot 1 januari 2007, de gemeente hulp wil bieden bij terugvordering van voor die datum. We vroegen ons af hoe de wethouder tegen de stuitingsbrief aan keek. In het geval van een simpele administratieve handeling zouden we voor zijn.

De wethouder antwoordde dat de Gemeente, zoals toegezegd is, steun biedt aan de bewoners, maar ze niet vertegenwoordigt.

Elke keer blijkt bij behandeling van geschillen dat het tarief volgens het NMDA principe correct is vastgesteld. Er is contact met Essent gezocht en er is per brief uitgelegd wat er aan de orde is geweest. Hieruit blijkt opnieuw dat Essent zich houdt aan de afspraken van 1986 wat betreft de aansluitbijdrage (niet langer dan 30 jaar). Wat vroeger wijkverwarming was valt niet onder de afspraken. Per aansluiting wordt uitgezocht wanneer de termijn afloopt. De Warmtewet (die nog door de Eerste Kamer moet) schept duidelijkheid, met terugwerkende kracht tot 2007). Alles van voor 2007 wordt volgens de dan geldende wetgeving toegepast (en dat is het Energienettarief).
Het NMDA principe is volgens uitspraken correct toegepast; het is daarom lastig een stuitingsbrief te schrijven als er geen conflict is; vorige klachten zijn voldoende afgehandeld; er is geen juridische bron voor stuiting. Wel kan -zoals hier ook vanavond is gevraagd aan Essent- aan Essent verzocht worden om klachten serieus te nemen. Uiteraard zullen we ons op een uitspraak van de zaak in Almere beraden.
De warmtewet stelt tarieven vast volgens de nieuwe systematiek; over de tarieven daarvòòr worden geen uitspraak gedaan.

Voor onze fractie was dit antwoord voldoende, ook omdat eerder die avond een vertegenwoordiger van Essent had gemeld, bewoners te informeren wanneer hun termijn voor het betalen van de aansluitbijdrage afliep én toezegde dat indien Essent in de periode voor januari 2007 fouten gemaakt heeft in de toepassing van het toen heersende tarief, dat volgens de regels te repareren. We hebben er vertrouwen in dat de wethouder er alles aan zal doen om mensen te steunen. Wel riepen we in de commissie de wethouder op een stuitingsbrief te sturen onder het motto “baat het niet dan schaat het niet”.

In de loop van afgelopen week ontvingen we een brief, waarin de wethouder nog een aantal zaken toelichtte. Ook meldde hij, dat er geen recht is waarop de gemeente een stuitingsbrief zou kunnen schrijven aangezien er geen geschil met Essent is.

Om een lang verhaal kort te maken: in de raad deed wethouder Wilbert Willems nogmaals de toezegging, dat hij op zal komen voor mensen die een conflict hebben met energieleverancier Essent over de tarieven voor stadsverwarming. Daarnaast liet hij weten, dat hij zich niet geroepen voelt om tot actie over te gaan, omdat de gemeente Breda ‘geen conflict’ heeft met Essent.

Na deze beantwoording vroeg het CDA een schorsing aan en trok daarna zijn voorstel in, omdat ook zij eindelijk overtuigd waren van de inzet van de wethouder.

Natuurlijk blijft de PvdA de stadsverwarmingsgebruikers steunen en mocht er toch iets mis gaan, dan trekken we weer aan de bel!

Lees ook het artikel in BN/deStem.

donderdag, 12 februari 2009

Randvoorwaarden verkoop Essent

 

Essent naar RWE?

Mijn collega’s hadden vorige week in de commissie Bestuur al vragen gesteld over de mogelijke besteding van de winst uit een eventuele verkoop van Essent, omdat wij signalen ontvingen dat andere gemeenten al met het provinciebestuur in overleg waren. Aangezien de kans groot is dat deze verkoop doorgaat, verwachten wij van het Bredase College een proactieve houding om er in ieder geval voor te zorgen dat de Provincie ook actief de Essent gelden in Breda gaat investeren. Dit neemt natuurlijk niet weg dat wij vraagtekens hebben bij de verkoop. De PvdA is op nationaal en regionaal niveau volop in discussie over de randvoorwaarden van deze verkoop. Natuurlijk beseffen wij dat de Gemeente Breda een zeer kleine aandeelhouder is van het energiebedrijf Essent. Dit neemt niet weg dat wij als Bredase PvdA fractie onze zorgen hebben over de verkoop en dat wij graag zien dat de Gemeente Breda deze zorgen als aandeelhouder overbrengt. In de toekomst mag de Gemeente Breda dan immers geen aandeelhouder meer zijn van Essent, maar gelet op de marktpositie van het huidige Essent, zal RWE straks wel voor een belangrijk deel de Bredase huishoudens van energie gaan voorzien.

Onze zorgen betreffen vooral de duurzaamheid, geopolitieke aspecten, de bruidsschat voor netwerkbeheerder Enexis en de kosten van het energieverbruik. Daarom hebben Richard Blankenstein en ik namens onze fractie raadsvragengesteld aan het College, met het verzoek onze zorgen over te brengen aan de overige aandeelhouders én om een aantal randvoorwaarden mee te geven bij de eventuele verkoop van Essent.

dinsdag, 10 februari 2009

Warmtewet aangenomen (2)

 

De Eerste Kamer heeft vandaag – zonder stemming, VVD had aantekening tegen – de Warmtewet aangenomen! Dat is zowel voor gebruikers als het milieu goed nieuws. In de Warmtewet is geregeld dat energiebedrijven voor hun restwarmte, die in stadsverwarming gebruikt wordt, geen hogere prijs mogen vragen dan voor stoken met gas betaald wordt (het zogenaamde ‘Niet Meer Dan Anders’-principe).

Artikel 4, lid 1 van de Warmtewet stelt dat de mededingingsautoriteit (NMa DTe / Energiekamer) een maximum prijs vast zal stellen voor de levering van warmte met de zgn. redementsmethode.Artikel 5, lid 1 stelt beleidsregels vast m.b.t. de elementen en wijze van berekenen van een redelijke prijs op de levering van warmte en de toe te rekenen kosten.
Anders gezegd: de tarieven worden transparant en er komt toezicht op. De tarieven zijn aan een maximum gebonden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007. Afnemers van warmte kunnen het te veel betaalde geld tot die datum terugkrijgen. In de uitwerking van de wet moet nog blijken welke onderdelen van het huidige adviestarief straks mogen worden doorberekend aan de consument. Hoe lang de uitwerking van de wet gaat duren is nog onduidelijk, Minister Van der Hoeven geeft aan dat dit wetsvoorstel een forse bestuurslast betekent voor haar toch al overbelaste departement…
De behandeling van de Warmtewet heeft bijna vijf jaar geduurd, laten we hopen dat de uitwerking een stuk vlotter gaat!

Eerdere logs over de warmtewet vind je hier.

vrijdag, 06 februari 2009

Oma

 

Oma is verhuisd. Voor de vierde keer in 95 levensjaren – de laatse keer was 67 jaar geleden. Na een val in huis, met als gevolg een lelijk gebroken heup, zat ze al even in een verpleegtehuis. Met z’n vieren op een kamer, allemaal van die ouwetjes – Oma’s woorden! -, en niemand die Pauw & Witteman keek. Roken mocht in een slecht geventileerde rookruimte in een andere vleugel. Oma had het er zeker niet slecht, maar echt naar haar zin ook niet. Het liefst wilde ze terug naar huis.
Helaas was het de kinderen al snel duidelijk dat ze écht niet meer alleen thuis kon blijven wonen, maar ze lieten Oma zelf het besluit nemen. Het liefst had Oma tussen 6 planken het huis waar zo lang gelukkig was met Opa verlaten, maar ze hakte twee weken geleden zelf de knoop door.
Oma zit nu in een verzorgingstehuis, op haar eigen kamer. Ze heeft haar eigen dressoir mee, haar eetkamerhoek, haar lievelingsstoel, al onze kopjes en haar eigen TV. Ze kan weer lekker Pauw & Witteman kijken, en op haar kamer roken. Ze zit er eigenlijk heel tevreden, maar het is toch anders dan thuis. Maar als ik op woensdagavond aan de tafel in de ‘voorkamer’ met Oma koffie drink, sigaretjes rook en we over van alles en nog wat praten, voelt het al bijna weer vertrouwd!

dinsdag, 03 februari 2009

Fietsvragen

 

In BN/deStem van 13 januari jl stond dat uit de Verkeersmonitor 2007 bleek, dat het fietsgebruik in Breda in 2007 afgenomen was. Dit baart de PvdA zorgen, dus heb ik er vragen over gesteld in de commissie Milieu en Mobiliteit. Daarnaast had ik gehoord, dat er nu ook op provinciaal niveau een geactualiseerd fietsplan wordt ontwikkeld, dus heb ik meteen – tja, als je dan toch vragen over fietsen hebt, kun je zoiets er maar beter meteen bij eh infietsen – gevraagd of wij als stad daarbij betrokken zijn en of het nog invloed had op het Bredase Fietsbeleid. In het kader van deze actualisatie van het provinciale fietsenplan wordt ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een fietsleenplan in de B5-steden. Dat vinden we hier in Breda een goed initiatief, en was ik benieuwd wat de wethouder ervan vond.

Wethouder Willems antwoordde, dat hij het voorbarig acht om nu te reageren, omdat de verkeersmonitor binnenkort aan de commissie aangeboden wordt met een begeleidende analyse van het college; dan zal ook worden ingegaan op verschillende gegevens.
Hij neemt zelf intensief deel aan het overleg over het provinciaal geactualiseerde fietsplan; er is veel belangstelling voor de Bredase plannen. Er zijn plannen om het regionaal fietsverkeer te stimuleren, daarbij het oplossen van knelpunten en subsidieregelingen. Het fietsleenplan zal hierbij ook worden betrokken; dit is een variant op de OV-fiets. De commissie zal op de hoogte worden gehouden.
Mooi!