dinsdag, 17 februari 2009

De bus beantwoord

De Bus. Beter dus

Vandaag ontving ik de antwoorden op mijn raadsvragen over de pilots met goedkoop openbaar vervoer in de provincie Noord-Brabant. Het college is het met me eens, dat de communicatie verre van optimaal is verlopen en dat er veel verwarring was over welke tarieven nu wel en welke niet meer geldig waren. In algemene zin is het college het met me eens, dat iedere onduidelijkheid een negatief effect heeft op het slagen van welke pilot dan ook. Daarnaast gaat het college in maart, samen met Tilburg en Den Bosch, in overleg met de gedeputeerde OV, mevrouw Moons, om de problematiek over de tarieven en de onduidelijkheden van de pilot aan de orde te stellen.

Dat is goed nieuws, en hopelijk leidt dit er toe dat de pilot alsnog een groot succes wordt!

Lees ook het artikel in BN/DeStem.

Tags: , ,

Leave a Reply