dinsdag, 10 februari 2009

Warmtewet aangenomen (2)

De Eerste Kamer heeft vandaag – zonder stemming, VVD had aantekening tegen – de Warmtewet aangenomen! Dat is zowel voor gebruikers als het milieu goed nieuws. In de Warmtewet is geregeld dat energiebedrijven voor hun restwarmte, die in stadsverwarming gebruikt wordt, geen hogere prijs mogen vragen dan voor stoken met gas betaald wordt (het zogenaamde ‘Niet Meer Dan Anders’-principe).

Artikel 4, lid 1 van de Warmtewet stelt dat de mededingingsautoriteit (NMa DTe / Energiekamer) een maximum prijs vast zal stellen voor de levering van warmte met de zgn. redementsmethode.Artikel 5, lid 1 stelt beleidsregels vast m.b.t. de elementen en wijze van berekenen van een redelijke prijs op de levering van warmte en de toe te rekenen kosten.
Anders gezegd: de tarieven worden transparant en er komt toezicht op. De tarieven zijn aan een maximum gebonden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007. Afnemers van warmte kunnen het te veel betaalde geld tot die datum terugkrijgen. In de uitwerking van de wet moet nog blijken welke onderdelen van het huidige adviestarief straks mogen worden doorberekend aan de consument. Hoe lang de uitwerking van de wet gaat duren is nog onduidelijk, Minister Van der Hoeven geeft aan dat dit wetsvoorstel een forse bestuurslast betekent voor haar toch al overbelaste departement…
De behandeling van de Warmtewet heeft bijna vijf jaar geduurd, laten we hopen dat de uitwerking een stuk vlotter gaat!

Eerdere logs over de warmtewet vind je hier.

Tags:

Leave a Reply