dinsdag, 03 februari 2009

Fietsvragen

In BN/deStem van 13 januari jl stond dat uit de Verkeersmonitor 2007 bleek, dat het fietsgebruik in Breda in 2007 afgenomen was. Dit baart de PvdA zorgen, dus heb ik er vragen over gesteld in de commissie Milieu en Mobiliteit. Daarnaast had ik gehoord, dat er nu ook op provinciaal niveau een geactualiseerd fietsplan wordt ontwikkeld, dus heb ik meteen – tja, als je dan toch vragen over fietsen hebt, kun je zoiets er maar beter meteen bij eh infietsen – gevraagd of wij als stad daarbij betrokken zijn en of het nog invloed had op het Bredase Fietsbeleid. In het kader van deze actualisatie van het provinciale fietsenplan wordt ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een fietsleenplan in de B5-steden. Dat vinden we hier in Breda een goed initiatief, en was ik benieuwd wat de wethouder ervan vond.

Wethouder Willems antwoordde, dat hij het voorbarig acht om nu te reageren, omdat de verkeersmonitor binnenkort aan de commissie aangeboden wordt met een begeleidende analyse van het college; dan zal ook worden ingegaan op verschillende gegevens.
Hij neemt zelf intensief deel aan het overleg over het provinciaal geactualiseerde fietsplan; er is veel belangstelling voor de Bredase plannen. Er zijn plannen om het regionaal fietsverkeer te stimuleren, daarbij het oplossen van knelpunten en subsidieregelingen. Het fietsleenplan zal hierbij ook worden betrokken; dit is een variant op de OV-fiets. De commissie zal op de hoogte worden gehouden.
Mooi!

Tags:

Leave a Reply