Archive for januari, 2010

dinsdag, 26 januari 2010

Mastbos de klos?

 

Vanavond werd de visie Parkeerproblematiek Mastbos behandeld in de Commissie Milieu en Mobiliteit. Geen gemakkelijk onderwerp. Veel bezwaren van betrokkenen, veel kritiek op het gevolgde proces. Ook de PvdA was er nog niet helemaal uit. Aan de ene kant waren we positief dat er nu eindelijk een visie op het parkeren bij het Mastbos was, met veel maatregelen waar we ons zonder meer in konden vinden – handhaven, bestaande parkeerterreinen opknappen, fietsenstallingen aanleggen, zorgen voor een goed parkeerverwijssysteem, een vrijliggend fietspad langs het bos aanleggen, de door wijkraad Buitengebied-Breda ZW aangedragen busroute langs het bos onderzoeken, dubbelgebruik van parkeerterreinen te faciliteren, de bouvignedreef afsluiten… Aan de andere kant waren er te veel onduidelijkheden en vragen om bij voorbaat vóór de visie te zijn.

Het grootste struikelblok was, voor zowel de PvdA fractie, als de insprekers en de bezwaarmakers, het kappen van bos en opofferen van natuur om nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen.

Daarom stelde de PvdA voor, eerst alle in de Visie voorgestelde andere maatregelen die de natuur niet aantasten uit te voeren, en daarna opnieuw een onderzoek te laten doen, om te monitoren in hoeverre de parkeerproblemen dan nog zouden bestaan. We stelden voor bij blijvende parkeerproblemen terug te komen naar de nieuwe raad met nieuwe oplossingen. Kortom, het college mocht de visie best uitvoeren, maar zonder de kap.

Groen-Links had hetzelfde standpunt, vroeg ook om fasering, maar alle andere partijen waren al bij voorbaat tegen. (Lees ook het artikel op BredaVandaag.nl)

Het opmerkelijke was, dat geen enkele partij – behalve de VVD, die zien gewoon geen probleem – tegen de hele inhoud of richting van de Visie was. Er was vooral onvrede met het gevolgde proces. Men vond het te haastig, niet goed gecommuniceerd, niet iedereen was gehoord, geen financiële onderbouwing, enzovoort. De boodschap was: “Ga terug naar de betrokkenen, en doe het maar opnieuw.”

De wethouder zegde in zijn reactie toe met het uit deze Visie mogelijk voortkomende Plan van Aanpak terug te komen naar de raad. Hij wilde meegaan in fasering, en we proefden in zijn reactie dat hij geleerd had van alle tumult en dat de communicatie met betrokkenen nog verder verbeterd zou worden.

Voldoende redenen voor de PvdA om de visie met een positieve grondhouding terug te nemen naar onze fractie. Zo ook Groen-Links. Bij de overige fracties waren de messen al geslepen, de standpunten onwrikbaar, en een compromis onbespreekbaar. CDA, Breda 97, VVD, D66, SP, Leefbaar Breda stemden allemaal tegen.

Hoogstwaarschijnlijk wordt de visie niet meer behandeld in de komende raadsvergadering. De visie verdwijnt waarschijnlijk in dezelfde la, als waar de vorige twee gestrande visies op het Mastbos stof liggen te vergaren.

En nu? De status quo rond parkeren in het Mastbos blijft bestaan. Er gebeurt niets. Er wordt – gelukkig! – niets gekapt, maar zonder visie, komt er geen parkeerbeleid, en is er geen handhaving mogelijk. Zonder visie, geen verbeteringen van de parkeervoorzieningen, geen vrijliggend fietspad, geen bus langs het bos…

De PvdA hoopt van harte dat er op een of andere manier toch een oplossing komt voor de knelpunten , want anders is het Mastbos alsnog de klos.

Lees ook het artikel op BredaVandaag.nl.
Lees ook het artikel in BN/deStem.

Update @ 08/02/2010: De visie wordt niet behandeld in de komende gemeenteraadsvergadering.

vrijdag, 22 januari 2010

Cultuurnacht 2010

 

Cultuurnacht
Nadat ik vorig jaar tijdens de eerste Bredase Cultuurnacht in de Binnenstad was blijven hangen, besloten ManLief en ik deze Cultuurnacht vooral de Belcrum te verkennen.

Op weg naar de halte van de gratis cultuurbus daar naartoe, hebben we eerst van de unieke gelegenheid gebruik gemaakt om het oude PTT-kantoor te beklimmen. Op de trap een bombardement van video, geluid en licht die de geschiedenis van het gebouw illustreerden. Genoten van het uitzicht over de stad. Wow, adembenemend! Maar niet te lang: de Belcrum wachtte op ons.

In de bus het programma doorgenomen en ons daarna mee laten voeren. Een groeiend initiatief in Electron, gezelligheid bij het Aardappelimperium, Arty Farty bij Kop en de huidige tunnel onder het station in een ander licht. Daarna toch maar de stad in. Drukte bij het Graphic Design Museum, gezelligheid in de Wasserette en even zitten bij Studio Smack op de Vlaszak… Even recapituleren. Verd… is het echt al zo laat? Door dan! Brabantse nachten zijn lang, maar helaas niet lang genoeg om alles te kunnen zien. Gelukkig is er volgend jaar weer een Bredase Cultuurnacht!

vrijdag, 15 januari 2010

Nul-energie woningen

 

Ten gevolge van de economische crisis stagneert de realisatie van woningbouwprogramma’s. De overheid zet zich in om met name innovatieve en duurzame woningbouwprojecten te stimuleren. De PvdA-fractie volgt de ontwikkelingen in en rond Breda op de voet. Al eerder vroegen wij het college aandacht voor het vlot trekken van duurzame woningbouw- en renovatieprojecten. Onlangs is de PvdA-fractie in contact gekomen met de Stichting Sociale Koop Noord-Brabant. Deze stichting zoekt naar mogelijkheden om een, in onze ogen vernieuwend en onderscheidend, bouwproject te realiseren. De innovatieve kenmerken van het project zijn: energiezuinigheid, een vernieuwende bouwmethode en gunstige financieringsvoorwaarden.

Gezien de behoefte aan starterswoningen, het stimuleren van de bouwproductie en de noodzaak tot energiebesparing staan wij positief ten opzichte van dit plan.
De PvdA-fractie beschikt echter niet over de deskundigheid om alle aspecten van het plan te beoordelen. Mede daarom stelden ik en collega Ger Posthuma artikel 41 vragen aan het college.

Lees ook het artikel op BredaVandaag.nl.
Lees ook het artikel in BN/deStem.

Update @ 10/02/2010: De zeer positieve antwoorden van het College!

Lees ook het artikel op BredaVandaag.nl.

vrijdag, 08 januari 2010

Kaartje kopen

 

Kaartje kopen
Er was eens een meisje met een seizoenskaart voor NAC, die dacht dat ze haar plaats voor de Kwartfinale KNVB-beker vanaf 8 januari 15:00 uur terug kon kopen. Tot ze een mailtje kreeg van haar mede supporters, met de vraag of ze haar kaartje al had. Het meisje – blont, natuurlijk! – keek nog eens goed op de webzijde van NAC, schrok zich een hoedje! Ze had maar tot vanmiddag om een kaartje te kopen. Snel googlede ze de dichtstbijzijnde Primera, en vond er één om de hoek van haar kantoor. Gelukkig, dat kon even snel in de lunchpauze. Minder gelukkig, dat haar kantoor in Den Haag stond. En de Primera in een volksbuurt.

Het blonde meisje liep de Primera binnen. Vijf mannen stonden met lotto-mapjes aan de balie. Nonchelant bladerde het meisje in een willekeurige glossy. “Zeg ‘t ‘es”. Het meisje schrok op. Zes heren keken haar geïnteresseerd aan. “Zij waren voor mij”. De man achter de balie zei: “Dat gaat uren duren, al die loten controleren”. Uren? Zo lang had ze geen pauze. Ze schoof haar geel-zwarte seizoenskaart snel over de groen-gele balie. De man keek haar indringend aan maar zei niets. Het meisje liet haar ingehouden adem ontsnappen. “NAC – Go Ahead Eagles, toch?”, riep hij door de zaak. Vijf heren draaiden zich abrupt naar het meisje. De man achter de balie grijnsde. Het meisje zocht dekking.

“NAC-Go Ahead?” “Dat is toch voar de bekah?” “Op papieah motte ze kunnah winnah” “Ja, op papieah” “Adoa zoa voaliesah”*) Er volgde een levendige voorbeschouwing van de wedstrijd, gevolgd door een analyse van de spelers, Maaskant, het avondje NAC, mogelijke scheidsen… Alles in het Haags, doorspekt met verwensingen en ziektes. Het meisje luisterde met ingehouden lach.

Toen de heren na tien minuten even adem haalden, vroeg het meisje of ze mocht afrekenen. Afwezig gaf de baliemener haar haar kaartje en wisselgeld. De heren hadden het over Ado, Atteveld… De verwensingen en ziektes waren ernstiger geworden. Stilletjes verliet het meisje de Primera.

*)halfslachtige poging tot Haags… Je had er bij moeten zijn :-)

update @ 27/01/2010 Ze hadden gelijk: op papieah hadden we kunnen winnen

dinsdag, 05 januari 2010

Solveig’s Ring

 

Solveig's Ring - Vikingen in Breda
Toen ik enkele maanden geleden de aankondiging las van de muziektheatervoorstelling “Solveig’s Ring – Vikingen in Breda“, heb ik meteen kaarten besteld. Niet alleen uit nieuwsgierigheid – ik ben zover ik weet de enige Solveig in Breda – maar ook omdat de volledige productie, bestaande uit koor, solisten, acteurs en figuranten, door (semi)amateurs uit de regio van Breda gedaan werd. Er werd spektakel beloofd, echte zwaardgevechten, raven, magie, ontroering…

Feiten en fictie zijn met elkaar vermengd in Solveig’s Ring, een legende over de Vikingen in Breda. Het verhaal speelt zich af in de tijd van de Vikingen. Solveig, de dochter van Koning Magnus van Noorwegen, is uitgehuwelijkt aan een Schotse prins. Het schip waarmee ze de oversteek maakt, komt op de Noordzee in zwaar weer terecht. Solveig slaat overboord en spoelt bewusteloos aan op een strand. Goedwillende krachten ontfermen zich over haar en brengen het meisje naar Galar, een verstoten man met genezende gaven die in de bossen rond het toekomstige Breda woont. Solveig, die aan geheugenverlies lijdt, herstelt niet. Galar zoekt hulp in het dorp. Arnout en zijn zus Isolde trekken zich het lot van het vreemde meisje aan. Arnout brengt haar naar een magische plek: de koortsboom in Overa. Maar niet iedereen is gediend van Solveig’s aanwezigheid. Zeker niet als blijkt dat ze een Noorse prinses is en de gevreesde Noormannen die Antwerpen bezet hebben, naar haar op zoek zijn. Het gerucht gaat dat ze Breda al naderen. Angst slaat om in blinde woede die zich op de onschuldige Solveig richt. Is het onheil nog te keren

Vanavond was de premiere in het Chasse Theater in Breda en ik ben niet teleurgesteld. In tegendeel! Wat een meeslepend verhaal, prachtige kostuums, sfeervolle muziek, overtuigende zang, dans en adembenemende decors. Ik werd helemaal in het verhaal getrokken – moest me inhouden niet op te springen als er op het toneel ‘Solveig!’ geroepen werd – en de ovatie aan het eind was absoluut verdiend! Jammer dat de voorstelling maar twee dagen draait, want het was een bijzonder sterk staaltje totaaltheater.

maandag, 04 januari 2010

Treinleed

 

Als doorgewinterde (sic) treinreiziger heb ik alle vertragingen en treinuitval van de afgelopen weken heel ‘zen’ gedragen. Twee maal ben ik al op vertrekstation Breda gestrand, op Oudjaarsdag reed de trein, met sfeervolle vonken vanaf de bovenleiding, tot Lage Zwaluwe – en keerde daarna om. Overmacht door weersomstandigheden, hé, kan gebeuren toch? Thuiswerken is een goed alternatief. De uitdrukking ‘ijs en weder dienende’ is in tijden niet meer zo letterlijk te gebruiken geweest!

Vanmorgen reden we op tijd en op normale snelheid tot Rotterdam. Alwaar we na 5 minuten stilstaan te horen kregen dat we niet verder gingen wegens een ‘aanrijding met een persoon bij Rijswijk’. En toen was ik niet zo ‘zen’ meer. En ik was niet de enige. Terwijl de forensen in kolonne naar naar spoor 13/14 – omrijzen via Gouda – liepen, was het onbegrip niet van de lucht. Niet in de richting van de NS, niet richting Prorail, of de sneeuw dit keer. Nee, alle onbegrip ging richting de ‘een persoon’.

Nu zijn treinforensen over het algemeen begripvolle, relaxte reizigers. Vierkante wielen, kapotte bovenleidingen, bevroren wissels, verkeerde sneeuw, tekort aan materieel, koffiedrinkende conducteurs… We kunnen het aan. We zuchten even diep en reizen om, wachten op een bus, nemen nog een bakkie koffie, bellen naar huis of werk. Kan gebeuren, toch? Waar treinforensen geen begrip voor hebben zijn springers. Niet omdat ze – cru gezegd – ongemak voor ons opleveren, maar omdat een springer, naast zijn directe omgeving, nog iemands leven ingrijpend beinvloedt. Dat van de machinist. Want dat was de meest gehoorde opmerking in de treinforensenkolonne: “Ik snap best dat iemand het niet meer ziet zitten, maar ik vind het zo rot voor de machinist”. Laten we hopen dat het goed gaat met hem of haar.

Laten we hopen op zo min mogelijk vertraging in 2010.