dinsdag, 26 januari 2010

Mastbos de klos?

Vanavond werd de visie Parkeerproblematiek Mastbos behandeld in de Commissie Milieu en Mobiliteit. Geen gemakkelijk onderwerp. Veel bezwaren van betrokkenen, veel kritiek op het gevolgde proces. Ook de PvdA was er nog niet helemaal uit. Aan de ene kant waren we positief dat er nu eindelijk een visie op het parkeren bij het Mastbos was, met veel maatregelen waar we ons zonder meer in konden vinden – handhaven, bestaande parkeerterreinen opknappen, fietsenstallingen aanleggen, zorgen voor een goed parkeerverwijssysteem, een vrijliggend fietspad langs het bos aanleggen, de door wijkraad Buitengebied-Breda ZW aangedragen busroute langs het bos onderzoeken, dubbelgebruik van parkeerterreinen te faciliteren, de bouvignedreef afsluiten… Aan de andere kant waren er te veel onduidelijkheden en vragen om bij voorbaat vóór de visie te zijn.

Het grootste struikelblok was, voor zowel de PvdA fractie, als de insprekers en de bezwaarmakers, het kappen van bos en opofferen van natuur om nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen.

Daarom stelde de PvdA voor, eerst alle in de Visie voorgestelde andere maatregelen die de natuur niet aantasten uit te voeren, en daarna opnieuw een onderzoek te laten doen, om te monitoren in hoeverre de parkeerproblemen dan nog zouden bestaan. We stelden voor bij blijvende parkeerproblemen terug te komen naar de nieuwe raad met nieuwe oplossingen. Kortom, het college mocht de visie best uitvoeren, maar zonder de kap.

Groen-Links had hetzelfde standpunt, vroeg ook om fasering, maar alle andere partijen waren al bij voorbaat tegen. (Lees ook het artikel op BredaVandaag.nl)

Het opmerkelijke was, dat geen enkele partij – behalve de VVD, die zien gewoon geen probleem – tegen de hele inhoud of richting van de Visie was. Er was vooral onvrede met het gevolgde proces. Men vond het te haastig, niet goed gecommuniceerd, niet iedereen was gehoord, geen financiële onderbouwing, enzovoort. De boodschap was: “Ga terug naar de betrokkenen, en doe het maar opnieuw.”

De wethouder zegde in zijn reactie toe met het uit deze Visie mogelijk voortkomende Plan van Aanpak terug te komen naar de raad. Hij wilde meegaan in fasering, en we proefden in zijn reactie dat hij geleerd had van alle tumult en dat de communicatie met betrokkenen nog verder verbeterd zou worden.

Voldoende redenen voor de PvdA om de visie met een positieve grondhouding terug te nemen naar onze fractie. Zo ook Groen-Links. Bij de overige fracties waren de messen al geslepen, de standpunten onwrikbaar, en een compromis onbespreekbaar. CDA, Breda 97, VVD, D66, SP, Leefbaar Breda stemden allemaal tegen.

Hoogstwaarschijnlijk wordt de visie niet meer behandeld in de komende raadsvergadering. De visie verdwijnt waarschijnlijk in dezelfde la, als waar de vorige twee gestrande visies op het Mastbos stof liggen te vergaren.

En nu? De status quo rond parkeren in het Mastbos blijft bestaan. Er gebeurt niets. Er wordt – gelukkig! – niets gekapt, maar zonder visie, komt er geen parkeerbeleid, en is er geen handhaving mogelijk. Zonder visie, geen verbeteringen van de parkeervoorzieningen, geen vrijliggend fietspad, geen bus langs het bos…

De PvdA hoopt van harte dat er op een of andere manier toch een oplossing komt voor de knelpunten , want anders is het Mastbos alsnog de klos.

Lees ook het artikel op BredaVandaag.nl.
Lees ook het artikel in BN/deStem.

Update @ 08/02/2010: De visie wordt niet behandeld in de komende gemeenteraadsvergadering.

Tags: ,

Leave a Reply