Archive for maart, 2009

donderdag, 26 maart 2009

Premiere IFFB: The Reader

 

Naar de site van IFFB

Rode loper, flitsende fotografen… Het wordt al bijna een gewoonte! Nee hoor, zo omhoog gevallen ben ik nog niet. En was ik dat wel, dan zorgde de opmerking: “Kunt u even doorlopen, Catherine Keyl komt eraan” ervoor dat ik met beide pumps weer op de loper stond. Jas ophangen, glaasje champagne en – hop! – snel de zaal in voor de premiére van de film “The Reader” – opening van het eerste Internationale Filmfestival Breda. Al BN’er spottend – Anita Witzier, Paul van Loon, Gerda Havertong, en is dat niet Marjan Berk? – wachtten we op de aankomst van Prinses Laurentien en Prins Constantijn. Ja, al was het de eerste film van de eerste aflevering van het IFFB, het had gelijk koninklijke allure. Goed, Prinses Laurentien is vanuit haar functie als voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven nauw betrokken bij het maatschappelijk probleem van de laaggeletterdheid, en voor deze film is het Film Festival Breda een samenwerking aangegaan met de stichting, maar toch: niet vaak heeft een beginnend filmfestival zo’n flitsende start.

Na de toespraken was het dan tijd voor de film zelf. Er zwerven her en der al wat recensies op het net van The Reader, maar ik ben het niet met allemaal eens. Goed, het tweede deel van de film was wat tragig, maar over het geheel prachtig. Ingetogen. Heftig. Aangrijpend. Ik wilde een aantal keer opspringen en roepen: “Geef nou toe, dat je niet kunt lezen, dan hoef je de cel niet in! Michael, je kent haar geheim, help haar!”, maar ik zat stil met een brok in mijn keel. En tegen het eind met tranen in mijn ogen. En daarmee was ik in koninklijk gezelschap, want ook de Prinses had het niet droog gehouden

woensdag, 25 maart 2009

Klimaatdebat

 

Eén inspreker, die voorafgaand aan het agendapunt over het Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 de klimaatscepsis verwoordt, en prompt lijkt het hele Bredase klimaatbeleid op losse schroeven te staan. Cees van Gurp betoogde namens de Klimaatstudiegroep Breda dat met het klimaat niets aan de hand is en dat het een leugen is dat CO2 een gevaarlijk, milieuvervuilend broeikasgas is.
Zucht. Niet weer

Deze mening was voor mij – en Groen Links – niet nieuw, maar voor een groot deel van raadscommissie Milieu en Mobiliteit blijkbaar wel. Zij lieten zich imponeren door de lawine van namen, rapporten en getallen. Het CDA, maar ook de VVD, Leefbaar Breda, SP en Breda’97 kregen, de een wat meer dan de ander, het gevoel dat de klimaatproblemen misschien wel toch eens van een andere kant moeten worden bekeken. Dat verwonderde mij ten zeerste, want de raad heeft nota bene zelf in december 2008 de onderliggende Klimaatvisie vastgesteld. De mening die Dhr van Gurp nu verkondigde is tijdens die behandeling met verve door Dhr van Overveld (VVD) verwoord. Toen had hij geen medestanders. Nu blijbaar wel. Toen ik Dhr Bergkamp (CDA) hiermee confronteerde, antwoordde hij:”Als Van Overveld zoiets zegt, neem ik dat wat minder serieus, dan wanneer de heer Van Gurp dat doet”. Tss. Daarna werd zelfs de suggestie gedaan om Dhr van Gurp een presentatie te laten geven aan de commissie! Groen-Links gaf aan – met ondersteuning van de PvdA – daar absoluut geen behoeft aan te hebben of dan graag ook deskundigen van het ‘andere kamp’ uit te willen nodigen. Uiteindelijk is de suggestie voor een presentatie in wat voor vorm dan ook niet overgenomen. Gelukkig.

Na deze, in mijn ogen, overbodige – want: te laat en eenzijdig – discussie over CO2, behandelden we het langverwachte Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012. Volgens de PvdA is het juist nu de goede tijd om te investeren in het klimaat! Niet alleen omdat we vinden dat een beter klimaat bij jezelf – dus bij Breda – begint, maar ook omdat de aanpak van het klimaatprobleem stimuleringsmogelijkheden biedt voor de aanpak van de economische crisis. We zien in dit ambitieuze uitvoeringsprogramma mogelijkheden om en aantal projecten naar voren te halen of te verbreden. Projecten die het klimaat verbeteren, mensen aan het werk houden en de koopkracht verbeteren en. Noem het een lokale Green New Deal. We gaven aan dat we hierbij dachten aan energiebesparende maatregelen in alle bestaande Bredase huurwoningen, op korte termijn, zoals we al bij de behandeling van de klimaatnota hebben gevraagd, en niet alleen in Heuvel en de Hoge Vucht.

Het was verleidelijk om vervolgens elk van de 53 projecten(voor 2009 alleen !) te behandelen, maar we hebben het gelaten bij een aantal hoofdlijnen van het ambitieuze en innovatieve programma:

Allereerst over de Duurzame Overheid (DO): De PvdA weet dat de gemeente het goede voorbeeld geeft, en dat juichen we toe, maar vind Breda de klimaatambities van Breda duidelijk zichtbaar moet maken voor de Bredanaars.
Met betrekking tot Duurzame Energie (DE) geeft de Gemeente aan dat men wil inzetten op Windenergie, terwijl uit onderzoek uit 2006 bleek dat er op Bredaas grondgebied geen andere locaties voor windmolens mogelijk waren dan Hazeldonk en Nieuwveer. We waren benieuwd hoe (en waar) deze ambitie dan gerealiseerd gaat worden. Daarnaast hebben we meegegeven dat Geothermie ook een aantrekkelijke optie kan zijn bij nieuwbouwprojecten, en zelfs op lange termijn de stadsverwarming zou kunnen voeden, want zelfs de Amercentrale heeft niet het eeuwige leven.
Schone en zuinige mobileit (MO) gaat de PvdA aan het hart en we kunnen niet anders dan deze projecten toejuichen: fietsprijzen, fietsplatforms, een voetgangersplan…

Als laatste hebben we aangegeven dat de PvdA zich realiseert, dat er hoge investeringskosten gepaard gaan met inzet voor duurzaamheid, maar dat dit zich op lange termijn terugbetaalt. Er is dekking voor 2009, en wij gaan ervan uit dat het college ook voor de komende jaren de financering rond gaat krijgen. We sloten af met de opmerking dat er nu wat ons betreft genoeg over het klimaat gepraat was, en dat het nu tijd werd om de handen uit de mouwen te steken!

Groen-Links sloot zich van harte aan bij ons betoog. de overige partijen hadden weinig inhoudelijke opmerkingen en gingen vooral in op de financiën. Zij zagen dat er voor 2010 en de jaren daarna nog geen dekking was.

Wethouder Willems dankte ons voor de complimenten en zegde toe dat hij de inspanningen van de Gemeente zichtbaarder zouden maken voor de Bredanaars. Daarnaast legde hij uit, dat het naar voren halen van energiebesparening in huurwoningen niet mogelijk was, maar dat hij er alles aan doet om dit project geen vertraging te laten oplopen in het huidige economische klimaat. Hij gaf aan dat er inderdaad op Bredaas grondgebied geen locaties voor windmolens meer zijn, maar dat hij een overeenkomst heeft gesloten, om met enkele West-Brabantse gemeenten gezamenlijk een windmolenparkje te realiseren. Ten slotte legde hij uit, dat dit programma voor 2009 was en dat er vanaf nu jaarlijks een uitvoeringsprogramma zal komen met daarin de financiële dekking voor dat jaar. De PvdA is tevreden met de uitleg en antwoorden van de wethouder.

Hoewel er na het verhaal van de inspreker twijfels waren gerezen over de rol van CO2 bij klimaatverandering, bleek uiteindelijk de hele commissie het toch wel eens over het Uitvoeringsprogramma: Gewoon uitvoeren!

Leest ook het artikel in BN/deStem.

Update @ 26/03/2009: Een pittige analyse in BN/deStem over de klimaatdiscussie in de commissie!

dinsdag, 24 maart 2009

Plastic heroes in Breda?

 

Tussen werk en vergaderingen door, hing ik op een avond gezellig met ManLief op de bank. Beetje zappen. Reclame. Oranje mannetjes in beeld. “Ik zit in je TV”. Oh, ja, de campagne om plastic afval te gaan scheiden. Goed initiatief. “Kan dat eigenlijk in Breda ook”, vraagt ManLief ineens. Geen idee. Dat hoor ik – woordvoerder Milieu – natuurlijk gewoon te weten. Dus ik naar Plastic-Heroes-punt-nl en op zoek naar een inleverpunt in Breda.

En schrok. Breda stond niet in het lijstje van gemeenten. Geen plastic inleverpunt in Breda. Schande! Breda, met haar top afvalscheidingbeleid heeft géén inleverpunt voor plastic! Artikel 41 vragen! Vragenhalfuurtje! Wethouder op het matje roepen… Of misschien toch eerst even informatie inwinnen?

Binnen een minuut googlen lees ik, dat Breda niet meedoet met deze campagne – in verband met verwerking helemaal in Duitsland en lelijke bovengrondse bakken – maar wel zelf een proef gaat doen met gescheiden plastic inzameling. Gelukkig. Nu maar hopen dat we in één van de proefwijken wonen, want ManLief is al fanatiek al ons plastic afval apart aan het houden!

zondag, 22 maart 2009

Slimme beesten

 

Volgens een cursusaanbieder wordt Nederland steeds slimmer. Ik wist niet dat dit blijkbaar ook voor ‘slands dierenrijk geldt:

Alle padden rechtsaf!

dinsdag, 17 maart 2009

Nachtnet Brabant lijkt blijvertje

 

Brabants Nachtnet blijft!

Goed nieuws: de treinen die sinds eind 2007 als proef drie nachten per week over het Brabantse spoor rijden – ja, diezelfde waar ik me vanuit Breda sterk voor heb gemaakt – hebben toekomst! Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant schrijven in een voorstel over het vervolg van het experiment dat de NS vanaf eind 2010 twee van de drie nachten kostendekkend kan en wil rijden.
Het aantal klanten is gemiddeld hoger dan verwacht en groeit. De nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag is druk genoeg. Alleen voor de nacht van donderdag op vrijdag blijft vanwege lagere opbrengsten een bijdrage nodig van de provincie en aangesloten gemeenten (Dordrecht, Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven). Provinciale Staten bepalen of Brabant structureel gaat meebetalen aan het nachtnet of kiest voor een verlenging van de proef met een jaar. (bron). Lees ook rapport van NS over het Brabants Nachtnet.

maandag, 16 maart 2009

Wie het kleine niet eert

 

“Mag ik je legitimatie even zien?” vroeg de cassiere, nadat ik om een pakje rode Gauloises had gevraagd. Verbouwereerd keek ik haar aan. “Pardon?”. “Dat moeten we tegenwoordig vragen, als klanten onder de twintig sigaretten of drank willen kopen”, antwoordde ze verontschuldigend. Met een grote grijns pakte ik mijn paspoort en hield die naast mijn hoofd. Een bekende achter me in de rij kon zijn lachen niet meer inhouden. Na een korte blik op mijn paspoort draaide ze zich om naar het sigarettenshap. Ik grijsde nog breder. “Vierenhalve euro, alstublieft”. “Dank je”, zei ik – uit de grond van mijn hart – toen ze me de sigaretten gaf.

Ja, misschien had ze een lange dag gehad of haar bril niet op, maar dit deed me erg goed, twee weken voor mijn 33ste verjaardag!

donderdag, 12 maart 2009

Randvoorwaarden verkoop Essent (2)

 

Vandaag ontvingen we de antwoorden op onze vragen over randvoorwaarden voor de eventuele verkoop van Essent aan RWE. Het goede nieuws is dat het College een aantal van onze zorgen deelt – op het gebied van duurzaamheid en geopolitieke aspecten – en deze schiftelijk kenbaar zullen maken aan de overige Brabantse aandeelhouders. Helaas zullen ze geen randvoorwaarden op deze onderdelen meegeven bij de eventuele verkoop van Essent, aangezien de gemeente Breda slechts een kleine aandeelhouder is en de invloed gering c.q. nihil is. Wel geeft het College aan dat er nog aanvullend onderzoek wordt gedaan door de Provincie Noord-Brabant naar aanleiding van vragen van statenleden. Op 27 maart moet dit afgerond zijn, en weten we definitief of Essent verkocht gaat worden aan RWE – en onder welke voorwaarden.

woensdag, 11 maart 2009

God (or not)

 

Atheistisch billboard langs A4

Ik was vast niet de enige die dacht: “Ligt het nou aan mij of is God overal tegenwoordig?” De foetus-folders, de Darwin vs God discussie, ‘Jesus Redt‘ op daken… Nu is er een atheismecampagne – en deze gaat indirect eigenlijk ook over God.

Ik moest glimlachen, toen ik van het billboard langs de A4 hoorde. Leuke actie, dacht ik, die zet mensen aan het denken. Het glimlachen verging me snel, toen ik wat reacties op de campagne las en hoorde. In EO’s Netwerk hoorde ik de voice-over zeggen, dat het een reactie is op assertieve christenen, en inspeelt op de angst dat christenen het land over gaat nemen, nu de Christen Unie in de regering zit. Mijn wenkbrauwen gingen acuut in frons-stand. Verderop in de reportage ging de initiatiefnemer van de atheismecampagne in gesprek met de man met het ‘Jezus Redt’-dak. Nou ja, gesprek…. De ‘Jesus Redt’-man probeerde de atheïst te overtuigen van het bestaan van God, bijna op het bekeren af. Toen heb ik gezapt.

Dat ik zelf pragmatisch atheist ben, heeft daar niets mee te maken. Ik ken veel mensen – naaste familie, vrienden, collega’s – die kracht putten uit hun geloof. En dat is mooi. Dat respecteer ik. Ik geloof alleen zelf niet. En dat wordt gerespecteerd door mijn gelovige vrienden. Ik wordt kriegel, wanneer mensen je proberen te overtuigen van het bestaan van God. Of de evololutietheorie – één van de pijlers van de geologie – weerleggen met bijbelcitaten. Of melden dat mijn leven zinloos is, als ik God niet accepteer. Er zijn grenzen. Ik heb mijn eigen overtuigingen en ik respecteer andermans geloofsovertuigingen ongeacht of ik het er mee eens ben of niet. (Flashback!)

Het lijkt wel politiek. God: je bent blijkbaar voor of tegen. Geen compromissen, geen nuances. De hamvraag lijkt me eerder of je in (een) God wenst te geloven of niet. Of het gewoon niet weet. En tja, dat mag een ieder voor zichzelf bepalen, toch?

vrijdag, 06 maart 2009

Moest dit even kwijt:

 

Geachte Minister Donner,

U wilt dat hoogopgeleide werklozen na een jaar WW elke baan accepteren die hen wordt aangeboden. Ook als die fors onder hun niveau is, of minder betaald, las ik afgelopen week in de krant. Dit klinkt logisch: werk is de basis, en het doel van de WW-uitkering is slechts om de werkloze periode te overbruggen, maar deze periode moet natuurlijk tot een minimum beperkt worden. U doet voorkomen, alsof hoogopgeleide werklozen de werkloze periode wil rekken en zich te goed voelen voor een lagere functie. Dat zij snobistisch elk aanbod van werk dat minder verdient of op een lager niveau is dan zij wensen van de hand wijzen.

De werkelijkheid is weerbastiger. Ik weet uit eigen ervaring, dat de crux hem niet in het accepteren van een baan zit. Allereerst krijgt een hoogopgeleide WW-er vrijwel geen aanbiedingen door bemiddeling van het UWV. Zelf heb ik niet de beste herinneringen aan het UWV, en ik ben – volgens een artikel in De Pers – daar niet de enige in. Hoogopgeleiden moeten het voornamelijk zelf doen.

Het probleem zit hem voornamelijk in het aangenomen worden op een baan op lager niveau. Ik heb heel vaak gesolliciteerd op MBO-banen, waarop ik werd afgewezen. Als ik dan nabelde, en vroeg naar de reden van de afwijzing, zei men, dat ze dachten dat ik me snel zou vervelen. Of niet in het team zou passen. Of dat ik waarschijnlijk na een korte periode weer weg zou zijn – een baan die wel op mijn niveau was zou accepteren. Veel P&O;’ers dachten dat het geen echte sollicitatie was, maar eentje ‘voor de sollicitatieplicht‘.

Beste Minister Donner, hoogopgeleide WW-ers willen dolgraag aan het werk, maar moet wel van twee kanten komen. En ik vrees dat in deze tijd van economische onzekerheid, waarin de banen voor iedereen niet voor het oprapen liggen, de hoogopgeleide WW-er niet uw grootste uitdaging gaan vormen.

Hoogachtend,
Mw. Drs. S. van Mourik – van der Bruggen
werkloos tussen 2003 en 2005 (en 104 afwijzingen, waarvan 60 op banen onder mijn niveau)

vrijdag, 06 maart 2009

I love LED

 

Er komt weer een proef met LED-verlichting, dit keer in de Zonnebekestraat in Breda. De proef gebeurt op verzoek van een aantal bewoners in het kader van deelname aan het landelijke Klimaatstraatfeest van de Zonnebekestraat. Weer een stap dichter bij een duurzaam en energiezuinig Breda!

Lees ook het artikel in BN/deStem.