dinsdag, 17 maart 2009

Nachtnet Brabant lijkt blijvertje

Brabants Nachtnet blijft!

Goed nieuws: de treinen die sinds eind 2007 als proef drie nachten per week over het Brabantse spoor rijden – ja, diezelfde waar ik me vanuit Breda sterk voor heb gemaakt – hebben toekomst! Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant schrijven in een voorstel over het vervolg van het experiment dat de NS vanaf eind 2010 twee van de drie nachten kostendekkend kan en wil rijden.
Het aantal klanten is gemiddeld hoger dan verwacht en groeit. De nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag is druk genoeg. Alleen voor de nacht van donderdag op vrijdag blijft vanwege lagere opbrengsten een bijdrage nodig van de provincie en aangesloten gemeenten (Dordrecht, Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven). Provinciale Staten bepalen of Brabant structureel gaat meebetalen aan het nachtnet of kiest voor een verlenging van de proef met een jaar. (bron). Lees ook rapport van NS over het Brabants Nachtnet.

Tags: ,

Leave a Reply