maandag, 22 juni 2009

AOW en kwijtschelding (2)

Vandaag ontvingen we de antwoorden van het college op onze vragen over het vervallen van kwijtschelding van gemeentebelastingen bij een groep AOW-gerechtigden.

Het college is het met ons eens, dat dit een onwenselijke situatie is. Ze geven aan, dat de gemeente verplicht is de landelijke richtlijnen inzake kwijtschelding te volgen, met dien verstande dat de gemeente wel strenger mag zijn, maar niet soepeler. De gemeente is dus afhankelijk van maatregelen van het Kabinet of de Minister van Financien. Het college heeft dan ook bij de Minister van Financi├źn door middel van een brief aangedrongen op correctie van de regeling, dan wel compensatie.
Daarnaast heeft het hoofd belastingen van de gemeente Breda de zaak ter sprake gebracht in het landelijke invorderingsoverleg van de grote gemeenten, waarin vertegenwoordigers van VNG en Ministeries van BZK en Financien deelnemen. Het is gebleken dat het probleem wordt onderkend door de ministeries en dat er door de ministeries van SZW en Financien gezocht wordt naar een oplossing.

In afwachting hiervan heeft de afdeling belastingen van de gemeente Breda vanaf begin mei de nog niet behandelde aanvragen tot kwijtschelding van AOW-gerechtigden geparkeerd. Naar verwachting zal een oplossing nog deze maand worden gevonden en dan zullen de betrokkenen worden geïnformeerd.

Update @ 26/06/2009: Artikel in BN/deStem.

Tags: ,

Leave a Reply