dinsdag, 16 juni 2009

Werk aan leefbaarheid

Uit het onderzoek van de Atlas voor Gemeenten bleek dat 11,3% van de Bredase bevolking woont in een woonomgeving met zogenoemde ‘gestapelde problematiek’. Dit is voor het college in 2008 aanleiding geweest om een specifiek op Breda gericht vervolgonderzoek te laten doen. Vanavond bespraken we de uitkomsten van dit onderzoek naar de leefbaarheid in Breda. Het bleek dat, hoewel er geen enorme leefbaarheidsproblemen in Breda zijn, er toch reden tot zorg is. Er zijn leefbaarheidsproblemen in 8 buurten, en er zijn 23 aandachtswijken, bijna allemaal ten noorden van het centrum.

Enige kanttekeningen moeten wel geplaatst worden: de meeste cijfers die gebruikt zijn in het onderzoek komen uit 2006. Toen moest nog begonnen worden met veel wijkontwikkelings- en leefbaarheidsprojecten, toen waren er nog geen grote broers, NAC streetleagues of verbindingsregisseurs, kortom: vóórdat veel van de PvdA-punten uit het coalitieprogramma uitgevoerd moesten worden.

Over het algemeen staat Breda er goed voor, Breda is een aantrekkelijke vestigings- en woonstad en we staan niet op het punt om een krimpgemeente te worden – in tegendeel. Maar in bepaalde wijken neemt de segregatie als gevolg van langdurige werkloosheid toe. Als kansen voor beleid gaf de directeur van de Atlas voor Gemeenten aan, dat er geïnvesteerd moet worden in het bevorderen van arbeidsparticipatie en dat zowel sociale- als fysieke investeringen in de buurten hun vruchten af kunnen werpen. Hij gaf ook aan, dat stoppen met met herstructurering (wijkontwikkeling) in tijden van recessie één van de domste dingen die je kunt doen. Het heeft invloed op de leefbaarheid van de stad, en dus de economische aantrekkingskracht. (En de man gaf eerlijk toe dat hij géén PvdA’er was!) Het hele rapport staat op: www.kenjestadbreda.nl

Na de presentatie werd er in kleine groepen gediscussieerd over verschillende thema’s: veiligheid, arbeidsparticipatie, bevolkingsontwikkeling… De conclusies van de verschillende groepsdiscussies kwamen met elkaar overeen: De sociale positie en dus de leefbaarheid van de wijk kan verbeterd worden door te investeren in werk, voorzieningen, werk, scholing, sociale projecten, werk, de ‘outsiders’en uh, werk.

Kortom, met het beleid van de afgelopen jaren zijn we op de goede weg, maar – zeker in deze tijd – moeten we het uitbreiden naar méér wijken. Sociale investeringen doen er zeker toe en arbeidsparticipatie bevordert de leefbaarheid van de buurt, wijk en dus heel Breda. En laat er nu één partij zijn die sociaal beleid en werk, werk, werk hoog in het vaandel heeft staan…

Tags:

Leave a Reply