zondag, 14 juni 2009

Langs de lijn

NAC Street League
Voetbal en zondagmiddag: het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Helaas is het seizoen van de professionele- en amateurcompetitie al achter de rug, maar gelukkig was vandaag de finale van de NAC Street League op de Grote Markt! De apotheose van een 144 wedstrijden durende straatvoetbalcompetitie – vanuit de gedachte iedereen hoort erbij, iedereen doet mee, ondersteund door ‘ons’ FMO.
Het idee achter de NAC Street League is tweeledig. Voornaamste doel is om door gratis sport en fun, jongeren, die door hun verschillende achtergronden of cultuur elkaar niet tegen komen in het dagelijks leven of elkaar misschien zelfs mijden bij vrijetijdsbesteding, met elkaar om te laten gaan en elkaar beter te leren kennen. Op deze manier willen we de sociale omgeving en het eigen zelfvertrouwen van de jongeren vergroten. Het tweede doel is om, in samenwerking met verschillende partijen, de leefomgeving in de wijken te verbeteren. Dit gebeurt door verbeteringen aan de bestaande speelvelden aan te brengen en in sommige wijken wordt zelfs een heel nieuw speelveld aangelegd. Naast de competitiewedstrijden worden er ook trainingen gegeven en thema-avonden georganiseerd. Een super-initiatief, dus, dat duidelijk de maatschappelijke kant van NAC Breda laat zien.

Al het hele jaar hebben teams bestaande uit jongeren tussen de 12 en 15 jaar tegen elkaar gestreden – alle teams zijn afkomstig uit verschillende wijken in Breda en elke wijk speelt op een eigen speelveld in de eigen wijk – en nu stonden de beste 8 teams op twee speelvelden midden op de Grote Markt. Aangemoedigd door familie en vrienden ging het er fanatiek aan toe. Het niveau was hoog – en dat op die altijd lastige, en soms spekgladde, kasseien van de Grote Markt…

Het weer – en daarmee de belangstelling – viel een beetje tegen, maar tijdens de finale tussen Muizenberg en Princenhage brak de zon uitbundig door. Muizenberg won overtuigend en nam de wisselcup met grote oren mee naar huis, maar ├ílle teams – vanaf plaats 12 – kregen een medaille en beker. Als klap op de vuurpijl won de wijk Doorbos via de bonus-malus regeling een buurtfeest! Kortom, een prachtig resultaat, niet alleen voor de spelers maar voor de hele wijk! Sport verbroedert – zeker als Ali B het feestje afsluit!

Tags: ,

Leave a Reply