zaterdag, 06 juni 2009

AOW en kwijtschelding

Vriendin A. werkt bij de thuiszorg. Ze belde me vorige week op en vertelde me, dat zij en haar collega’s van verschillende oudere clienten te horen hebben gekregen, dat zij niet langer kwijtschelding krijgen voor de gemeentelijke belastingen. Het gaat om een groep 65-plussers met een AOW en in de meeste gevallen een aanvullend klein pensioen. Doordat de AOW per 1 januari verhoogd is – om de koopkracht van ouderen te verhogen – vallen ze nu nét boven de kwijtscheldingsgrens en gaan ze er netto op achteruit. A. vroeg of ik eens kon uitzoeken hoe dat kon en of er niet iets aan te doen was? “Want dit kan toch niet de bedoeling zijn?”

Navraag bij mijn fractiegenoten leverde op, dat ook zij door verschillende oudere Bredanaars hierover benaderd waren. Aangezien de PvdA vindt, dat het niet zo kan zijn dat mensen met een AOW en een klein pensioen, er in deze tijd netto op achteruit gaan, hebben wij de volgende vragen aan het College gesteld:
1. Bent u het met ons eens dat de geschetste problematiek onwenselijk is en het niet de bedoeling kan zijn dat een groep 65 plussers door een geringe verhoging van de AOW geen kwijtschelding meer krijgt en er daardoor netto op achteruit gaan?
2. Kunt u aangeven hoe groot de groep mensen is in Breda die hiermee te maken heeft?
3. Wat gaat het college van B&W; aan deze situatie doen?
4. Hoe en wanneer gaat u de mensen die door deze situatie zorgen hebben over hun financiële situatie hierover informeren?

Update @ 08/06/2009: Artikel in BN/DeStem.
Update @ 11/06/2009: Artikel in de Bredase Bode.

Tags: ,

Leave a Reply