dinsdag, 09 december 2008

Parkeeroverlast Heusdenhout

Al enige tijd is er met name overdag parkeeroverlast in de omgeving van de Bergschot en Bisschopshoeve in de wijk Heusdenhout. Werknemers van bedrijven in de buurt parkeren in de wijk, in plaats van op de voor hen bestemde parkeerterreinen. Dit levert, naast irritatie bij wijkbewoners, ook onveilige verkeerssituaties op.
Er is overleg tussen de wijkraad Heusdenhout, de betreffende bedrijven en de gemeente om tot een oplossing te komen, maar met de aangekondigde komst van nieuwe bedrijven en de bouw van nieuwe kantoren in de wijk, vrezen de omwonenden voor nog meer parkeeroverlast in de wijk. Daarom stelde ik – samen met het CDA – hierover in de vergadering van de commissie Milieu en Mobiliteit een aantal vragen aan het College.
Wethouder Willems antwoordde, dat het probleem bekend is bij de gemeente; er is diverse malen ook contact geweest met bewoners. Volgens de wethouder is er echter meer dan voldoende parkeerruimte op eigen terrein bij de bedrijven.

Er moet wel opgetreden worden tegen verkeerd parkeren, maar er is geen reden om een parkeerverbod in te stellen. Aangeboden is aan bewoners om met aanbrengen van belijning en door afspraken te maken met de bedrijven erop toe te zien dat mensen zich houden aan parkeren op eigen terrein. Dit geldt voor werknemers, maar ook voor bewoners. Door het nemen van kleine maatregelen in overleg met de bewoners kan de situatie verbeterd worden. Gedragsverandering zou daartoe ook kunnen bijdragen. Normen zijn door de raad vastgesteld en daar is hier niet aan te tornen. Handhaving dient door de politie plaats te vinden, met name het blokkeren van uitritten is hinderlijk. Eénrichtingsverkeer is onwenselijk, net als het afsluiten van de hofjes, dit is openbare ruimte. Creatieve ideeën voor andere oplossingen zijn altijd welkom.

De wethouder ging helaas niet in op suggesties voor oplossingen die ik in mijn vragen had opgenomen, maar ik ben blij dat er uit zijn antwoord een constructieve houding sprak. Wellicht is een oplossing nu dichterbij. Ik blijf de situatie in ieder geval volgen!

Tags: ,

Leave a Reply