dinsdag, 16 december 2008

Warmtewet – update

Nadat de Warmtewet in juli door de Tweede Kamer was aangenomen, moest hij nog ‘even’ door de Eerste Kamer. Nu, zo’n half jaar later, was ik erg benieuwd hoever men met de behandeling was. Gelukkig kun je op de site van de Eerste Kamer prima de stand van zaken volgen. Samengevat: De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken acht, na kennisneming van de nadere memorie van antwoord, het wetsvoorstel voldoende
voorbereid. De plenaire behandeling van het voorstel vindt plaats op 10 februari 2009. We zijn er bijna…

Tags: ,

Leave a Reply