dinsdag, 09 december 2008

Erasmusplein

De PvdA draagt buurteconomie een warm hart toe, dat is bekend. Daarom pleitten we vanavond in de vergadering van de commissie Milieu en Mobiliteit voor een pro-actieve houding ten aanzien van de toekomst van het Erasmusplein in Breda. Naar aanleiding van een wijkbezoek van de raad aan de wijken Blauwe Kei, Sportpark en Flodderdreef had de wijkraad vragen gesteld over de toekomst van het Erasmusplein. Het Erasmusplein is een kleine winkelstrip in Breda Zuid die langzaam maar zeker verloedert. Winkels trekken weg en er is sociale onveiligheid. Natuurlijk begrijpt de PvdA, met de uitbreidingsplannen van winkelcentrum de Burcht (een groot winkelcentrum in de buurt) in het vooruitzicht, dat een volwaardige winkelcentrum op deze locatie wellicht te hoog gegrepen is. Maar mede uit het oogpunt van vergrijzing en de leefbaarheid in de wijk is het wenselijk dat tenminste de basisvoorzieningen op deze plaats behouden blijven. Met het zicht op de komende startnotitie “Wijkeconomie, visie kleinschalig ondernemerschap in Breda” vindt de PvdA dat de Gemeente, samen met de wijk, actief werk maakt van het Erasmusplein.
Gelukkig bleek Wethouder Aarts het met ons eens. Ze stelde dat voor een goede wijkontwikkeling de buurteconomie van belang is. “We moeten blijven stimuleren dat op het Erasmusplein detailhandel komt in de vorm van het creëren van gunstige (rand)voorwaarden.”

Tags:

One Response to “Erasmusplein”

  1. Leila zegt:

    Kan ik hier nog een replay achterlaten over het erasmusplein..

Leave a Reply