woensdag, 03 september 2008

Parkeerproblemen

Parkeerprobleem Noortberghmoeren Haagse Beemden

Sinds 2004 vraagt het Bewonerskomité Haagse Beemden (BEKOM) aandacht voor de parkeerproblematiek in hun wijk. Ze hebben aan de bel getrokken bij de Gemeente en – samen met bewoners – een cd met simpele, creatieve oplossingen om meer plekken te creëren in de wijk verschillende keren aangeboden aan de wethouder(s). Er zijn een paar gesprekken zijn geweest met de gemeente en een aantal nieuwe plekken zijn gecreëerd bij het aanpakken van wortelopdruk in de wijk, maar uiteindelijk gebeurde er niets met de aangedragen oplossingen en bleef het stil.
Uiteindelijk heeft het BEKOM in juni een brandbrief naar de raad gestuurd, waarna D66 vragen heeft gesteld. De belangrijkste conclusie die het College trekt in haar antwoorden is, dat naar hun mening “is er in de Haagse Beemden geen sprake van een grootschalig parkeerprobleem anders dan de trend die zich landelijk op dit gebied voordoet. Wij [het College] zien daarom geen aanleiding tot het nemen van specifieke maatregelen in de Haagse Beemden.”
Ik – en met mij de hele PvdA fractie, D66, het BEKOM, de bewoners – stond perplex toen ik deze antwoorden afgelopen weekend ontving.

Omdat deze beantwoording zoveel wedervragen opriep – met name over de constatering dat er volgens het college geen parkeerprobleem is, terwijl de bewoners daar heel anders over denken – heb ik gisteren tijdens de commissievergadering aan de wethouder gevraagd, hoe het komt dat er zo’n verschil in mening bestaat tussen de wethouder en de bewoners. Daarnaast heb ik aangegeven dat de beantwoording geen recht doet aan het proces, de langdurige inzet van het BEKOM en de door hen aangedragen oplossingen. Toen de wethouder geen bevredigende reactie op mijn vragen gaf, heb ik gevraagd of dit onderwerp geagendeerd kon worden voor de volgende vergadering van de commissie.
Op 21 oktober zullen we dit onderwerp inhoudelijk gaan behandelen. Ter voorbereiding zullen ik en Bart Vos (D66) in overleg met het BEKOM een korte voorbereidende notitie schrijven als onderlegger voor de discussie in de commissievergadering. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Update @ 05/09/2008: Artikel in BN/deStem

Tags:

Leave a Reply