dinsdag, 02 september 2008

Bredaas Klimaat

Vanavond, in de vergadering van de raadscommissie Milieu en Mobiliteit, behandelden we de visienota Steek positieve energie in het Klimaat. Deze visie voor het Bredase klimaatbeleid is een verplicht stuk – een uitvloeisel van het Klimaatakkoord tussen VNG en Rijk, wat weer voortkwam uit het werkprogramma Schoon en Zuinig van VROM, wat op zijn beurt weer opgelegd was door Brussel, die zich aan de afspraak hield die in 1997 in
Kyoto was gemaakt… – maar daarom niet minder belangrijk of vooruitstrevend. Het is een heldere visie geworden, waarin de balans is gevonden tussen mens, milieu en economie en waarin concrete doelen geformuleerd staan.

Ik ben opgegroeid met de slogan ‘een beter milieu begint bij jezelf’ en de Gemeente geeft in deze visie de uitwerking van deze slogan door ook zélf het goede voorbeeld te geven. Dat is belangrijk, want voor veel mensen is het klimaat een ver van hun bed show. De PvdA stelt voor dat u bijvoorbeeld op speelse wijze, we denken aan wedstrijden tussen straten, scholen of bedrijven, het Bredase klimaatbeleid zichtbaarder maakt voor de mensen in de stad.
Laten we eerlijk zijn, energiebesparing is niet alleen goed voor het klimaat, maar met name voor de lagere inkomens ook goed voor de portemonnee. De enerigielasten gaan de komende jaren stijgen en daarom vind de PvdA het belangrijk dat bestaande woningen aangepast worden. De PvdA blijft wijzen op energiebesparing voor (huur)huizen: lastenverlichting én goed voor het klimaat.

Ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat sommige partijen het nut niet inzien van lokaal klimaatbeleid – maar vermoedelijk snappen zij op hun beurt niet waarom wij als Partij van de Arbeid daar zo vóór zijn. Tja, een dak boven het hoofd en brood op de plank alleen zijn niet voldoende: betaalbare energielasten, droge voeten, schone lucht en voldoende groen zorgen voor een leefbare stad, waar mensen graag willen wonen en werken.
Op onverklaarbare wijze ontaardde het debat bijna in een discussie over kernenergie, maar dit werd gelukkig in de kiem gesmoord door de wethouder…

Update @ 03/09/2008: Artikel in BN/deStem

Tags: ,

Leave a Reply