Archive for juni, 2008

woensdag, 25 juni 2008

Eindelijk behandeling Warmtewet

 

In de afgelopen jaren is er veel onrust geweest in Breda over de mogelijk te hoge tarieven voor stadsverwarming. De PvdA Breda heeft, samen met het CDA, vanaf 2006 regelmatig vragen gesteld over deze problematiek. De Gemeente reageerde steeds dat zij er niets tegen kon doen, dat het een zaak was van Essent… Onze hoop was gevestigd op de Warmtewet.

Al in 2003 werd het eerste voorstel voor de Warmtewet door CDA’ers Ten Hoopen en Hessels geschreven, maar vorig jaar, na de vijfde nota van wijziging, leek de wet naar de prullenbak te worden verwezen. Na ingrijpende wijziging – in samenwerking met Diederik Samsom (PvdA)- ligt er nu een goede Warmtewet.

Morgen, 26 juni, zal de initiatiefwet eindelijk in de Tweede Kamer behandeld gaan worden! (Bekijk het debat live!)

De Warmtewet is nodig om burgers die stadsverwarming afnemen, te beschermen tegen onredelijk hoge prijzen. Doordat warmteleveranciers -eigenlijk onvermijdelijk- een monopolistisch karakter hebben, bestaat bij de politiek de angst dat consumenten teveel wordt gerekend voor hun warmteafname. De wet moet onder meer regelen dat de consument ‘niet meer dan anders’ (NMDA) betaalt, dat wil zeggen: niet meer dan wanneer hij een gasgestookte warmte-installatie zou hebben. Die afspraak is er nu ook al met warmteleveranciers, maar door gebrek aan transparantie is het oncontroleerbaar of die afspraak ook wordt nageleefd. Het rapport van de Rekenkamer van eind april 2007 bevestigde in elk geval dat “tarieven voor stadsverwarming niet onafhankelijk en niet objectief” tot stand komen.

Bedrijven konden uitzonderingen maken op het NDMA-principe, maar de de indieners van de wet willen die uitzonderingsbepalingen schrappen. Ook wordt wat hen betreft in de wet vastgelegd dat restwarmte zoveel mogelijk benut moet worden. Zo wordt het mogelijk dat het kabinet het lozen van restwarmte verbiedt.

Helaas regelt de wet regelt de tariefstelling met terugwerkende kracht slechts tot 1 januari 2007. Of afnemers recht hebben op een schadevergoeding omdat zij die tijd teveel betaald hebben, is aan de rechter. Deze zal toetsen op basis van de relevante rechtsregels en overeenkomsten.

zaterdag, 21 juni 2008

Raar werk

 

Vanmorgen was ik bij de open dag van Multifunctioneel Dienstencentrum ‘t IJ: een plek waar je hoopt zelf nooit terecht te komen, maar waar je wel nieuwsgierig naar bent. De Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. biedt hier personen die dak- of thuisloos zijn ‘bed, bad en brood’ en naast ondersteunende ook activerende begeleiding. De medewerkers proberen samen met de cliënt de levensomstandigheden te verbeteren en (opnieuw) het gevoel van eigenwaarde te herstellen en functionele en sociale relaties op te bouwen.
Na een rondleiding langs de slaapkamers, de recreatieruimte en de gebruikersruimtes – waar men in een rustige omgeving, zo hygiënisch mogelijk, onder toezicht van Novadic Kentron de ZELF meegebrachte drugs of alcohol kan gebruiken – stonden we nog enigszins onder de indruk buiten in de plots wel heel felle zon. Tegenover ons stond een volgende groep ongeduldig te trappelen om naar binnen te mogen. Niet omdat ze ook een rondleiding wilden, maar omdat de gebruikersruimte voor onze rondleiding een uur gesloten was geweest…
Vanmiddag dronk ik een rosétje en prikte ik een vorkje in de VIP-lounge bij Breda Hippique. We keuvelden wat over de paarden, het afgelopen Kadernotadebat, het weer, het EK…
Het contrast tussen ochtend en middag is zelden zo groot geweest…

donderdag, 19 juni 2008

Soep in 3D

 

Nieuwe korte animatiefilm van Nederlandse bodem:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=cc_AAWTGOZc]

(Tja, ik moest het fantastische resultaat van 6 maanden keihard werken van een vriend van me gewoon even schaamteloos pluggen)

zondag, 01 juni 2008

Een half jaar Nachtnet Breda

 

“Oppassen geblasen als de Nachttrein binnenrolt” kopte de krant gisteren. Een groot artikel over de overlast van dronken nachtnetreizigers op station Breda.

Ik spreek niet tegen dat er negatieve bijeffecten zijn van de komst van het Nachtnet naar Breda – daar moeten absoluut maatregelen tegen genomen worden! – maar ik wil het eenzijdige verhaal nuanceren.

Ik heb mij, sinds mijn aantreden als raadslid, namens de PvdA-fractie in Breda ingezet voor de komst van het Nachtnet naar Breda. Ten eerste, omdat ik vond dat aansluiting op het NS Nachtnet paste binnen de ambities van Breda om een centrale functie te vervullen in West-Brabant. Daarnaast vind ik dat een stad als Breda ook ‘snachts per trein bereikbaar moest zijn – niet alleen voor bezoekers aan deze stad, maar ook voor Bredanaars die bijvoorbeeld in de vroege uren naar Eindhoven Airport of Schiphol moeten en voor mensen die naar een concert in 013 of een musical in Utrecht gaan en in de late uren terug willen kunnen.

Officiële cijfers zijn nog niet bekend, maar de de eerste berichten wijzen erop dat deze doelen grotendeels bereikt zijn. De meeste reacties zijn positief. In navolging van Brabant, worden ook in andere steden en provincies initiatieven ontplooid om ook daar aansluiting op Nachtnet te krijgen. Het Brabantse Nachtnet heeft zelfs een eigen Hyve!

Het is jammer dat de column van Leon Krijnen profetisch blijkt te zijn:

Ik vraag me af wat voor maatschappelijke fenomenen de nachttrein in de provincie op gaat leveren. Met Rotterdammers die in Brabant gaan stappen, is het net zoals met Marokkanen in het algemeen: een procent of vijf verpest het voor de rest en stigmatiseert daarmee een hele stad, een hele bevolkingsgroep.Je kunt erop wachten: terwijl hele hordes gezellig gaan stappen en zingend in de nachttrein op huis aangaan, zijn er een paar die aan de noodrem rukken, ruiten ingooien en perrons onderkotsen. Dat gedoe gaat breed uitgemeten worden, het blijkt onbetaalbaar, en de nachttrein ontspoort. Dat zou jammer zijn voor alle nachtuilen, dus probeer het gezellig te houden.