dinsdag, 04 december 2007

Ga toch fietsen

In juni 2006 heeft de Partij van de Arbeid in een motie, ondersteund door vrijwel de gehele raad, een actualisatie van het toenmalige ‘fietsbeleid’ aangevraagd. Tot op dat moment was het fietsbeleid verstopt in verschillende verkeersplannen, programma’s en nota’s. Vanavond bespraken we de het uiteindelijke resultaat: de Nota “Fietsen, net zo makkelijk”.
De PvdA vindt het belangrijk dat fietsen niet alleen gefaciliteerd wordt (bijvoorbeeld door goed onderhouden, veilige fietsroutes), maar ook gestimuleerd wordt. Niet de automobilist de auto uit pesten, maar mensen verleiden om de fiets te pakken. Want juist in deze tijd is het belangrijk om mensen te prikkelen om de fiets te nemen: de gezondheid is ermee gebaat, maar ook de bereikbaarheid van onze stad en de luchtkwaliteit. Daarnaast heeft fietsen (wel degelijk) een positieve invloed op de CO2-reductie. Over het geheel is de Partij van de Arbeid blij met deze Fietsnota, maar we hadden wel een aantal opmerkingen en aanvullingen. Ik noem er een paar.
Er zouden sneller méér bewaakte stallingen in en rond het stadscentrum moeten bijkomen, bijvoorbeeld bij het van Coothplein. Daarnaast is de fietsenstalling aan de achterzijde van het NS-station de bewoners en bezoekers al jaren een doorn in het oog. We hebben het college gevraagd om om daar meer stallingen plaatsen of de NS daartoe opdracht te geven.
In de toekomst zou de PvdA graag zien dat er bij nieuwbouw van bedrijven en woningen naast autoparkeernormen ook fietsparkeernormen zouden gelden, zodat bezoekers hun fiets droog, veilig en orderlijk kunnen stallen, en dat er bij de aanleg van wijken meteen rekening met de fiets wordt gehouden. Het belangrijkste is, dat de PvdA hoopt dat het niet bij mooie, ambitieuze plannen blijft en dat de uitvoering net zo voortvarend wordt opgepakt!

Benieuwd wat de Gemeente Breda allemaal gaat doen om het fietsen te stimuleren en faciliteren? Lees de hele Fietsnota.

Tags:

Leave a Reply