Posts Tagged ‘openbaar vervoer’

woensdag, 19 mei 2010

Nachtnet op donderdag moet blijven

 

Nachtnet moet ook op donderdagnacht blijven
Het goede nieuws is dat het Brabants Nachtnet, waar ik me sinds mijn aantreden als raadslid voor heb ingezet, in ieder geval nog twee jaar lijkt te blijven rijden. Tenminste, als Provinciale Staten instemt met het voorstel, dat vrijdag 21 mei eerst in de commissie EMG behandeld wordt.

Het slechte nieuws is: NS stelt voor enkele aanpassingen te doen, waarvan de meest in het oog springende: het geheel laten vervallen van de treinen in de nacht van donderdag op vrijdag.

Juist de donderdagavond is in Breda een studentenavond, met veel bezoek uit de rest van Brabant. Ook zijn er veel (culturele) evenementen op donderdagavond. Met het verdwijnen van de nachttrein op donderdag zit er voor bezoekers weer niets anders op dan voor het einde van de voorstelling of de toegift stationwaards te gaan, of om helemaal niet naar Breda te komen, met alle gevolgen voor de locale economie van dien.

Aangezien dit naar de mening van de PvdA fractie niet past binnen de ambities van Breda om een bereikbare en aantrekkelijke stad te zijn voor studenten, bedrijven, bewoners en bezoekers, stelde ik vandaag vragen aan het College van B&W.

maandag, 04 januari 2010

Treinleed

 

Als doorgewinterde (sic) treinreiziger heb ik alle vertragingen en treinuitval van de afgelopen weken heel ‘zen’ gedragen. Twee maal ben ik al op vertrekstation Breda gestrand, op Oudjaarsdag reed de trein, met sfeervolle vonken vanaf de bovenleiding, tot Lage Zwaluwe – en keerde daarna om. Overmacht door weersomstandigheden, hé, kan gebeuren toch? Thuiswerken is een goed alternatief. De uitdrukking ‘ijs en weder dienende’ is in tijden niet meer zo letterlijk te gebruiken geweest!

Vanmorgen reden we op tijd en op normale snelheid tot Rotterdam. Alwaar we na 5 minuten stilstaan te horen kregen dat we niet verder gingen wegens een ‘aanrijding met een persoon bij Rijswijk’. En toen was ik niet zo ‘zen’ meer. En ik was niet de enige. Terwijl de forensen in kolonne naar naar spoor 13/14 – omrijzen via Gouda – liepen, was het onbegrip niet van de lucht. Niet in de richting van de NS, niet richting Prorail, of de sneeuw dit keer. Nee, alle onbegrip ging richting de ‘een persoon’.

Nu zijn treinforensen over het algemeen begripvolle, relaxte reizigers. Vierkante wielen, kapotte bovenleidingen, bevroren wissels, verkeerde sneeuw, tekort aan materieel, koffiedrinkende conducteurs… We kunnen het aan. We zuchten even diep en reizen om, wachten op een bus, nemen nog een bakkie koffie, bellen naar huis of werk. Kan gebeuren, toch? Waar treinforensen geen begrip voor hebben zijn springers. Niet omdat ze – cru gezegd – ongemak voor ons opleveren, maar omdat een springer, naast zijn directe omgeving, nog iemands leven ingrijpend beinvloedt. Dat van de machinist. Want dat was de meest gehoorde opmerking in de treinforensenkolonne: “Ik snap best dat iemand het niet meer ziet zitten, maar ik vind het zo rot voor de machinist”. Laten we hopen dat het goed gaat met hem of haar.

Laten we hopen op zo min mogelijk vertraging in 2010.

dinsdag, 15 september 2009

Busroute over Delpratsingel

 

Nu nog over de Willemstraat

In 2012 is de nieuwe OV terminal af. Vanaf dat moment zal het busstation aan de noordzijde van het station gesitueerd zijn, en alle buslijnen vanuit de binnenstad zullen daar dan naar toe moeten, linksom of rechtsom.
De keuze voor het tracé was een lastig proces met moeilijke keuzes. Er zijn twee tracés door het college onderzocht: een route via de Terheijdenstraat-Kennedylaan of via de Mauritsstraat-Valkenstraat. Na een vergelijking van beide tracé’s op verschillende punten, bleek de route via de Terheijdenstraat-Delpratsingel-Kennedylaan-Vlaszak de beste keuze. Dit tracé werd dan ook voorgelegd aan de commissie Milieu en Mobiliteit.

Voor de PvdA was de route via de Mauritsstraat sowieso geen optie vanwege de trillingshinder voor omwonenden, en we zijn dus blij voor de bewoners daar. Ook zijn we gelukkig met het voornemen van het College om per 2012 de opstapplaats voor de internationale busdiensten naar de noordzijde van de nieuwe OV terminal te verplaatsen, dit vermindert de overlast voor omwonenden.

De PvdA kan zich vinden in de keuze voor het tracé Kennedylaan-Delpratsingel, maar we hebben wel een aantal kanttekeningen en opmerkingen voor het vervolgtraject, in het bijzonder op het gebied van verkeersveiligheid en leefbaarheid voor de bewoners van de Delpratsingel. Ze spraken in tijdens de commissievergadering en gaven aan dat er nogal wat losse eindjes zijn. Ze maakten zich zorgen over de grote hoeveelheid auto’s en bussen door hun straat.
De PvdA heeft in de commissie aandacht gevraagd voor verkeersbeperkende maatregelen over de Delpratsingel. Niet alleen om de overlast te beperken, maar ook om de veiligheid van de fietser te waarborgen. Ook andere partijen vroegen aandacht voor extra verkeerswerende maatregelen.

Eigenlijk zou de PvdA, net als veel van de omwonenden, de Delpratsingel bij voorkeur geheel autovrij willen zien, alleen toegankelijk voor langzaam verkeer, bussen en bestemmingsverkeer. We vroegen aan de wethouder of het autovrij maken van de Delpratsingel onderzocht gaat worden in het vervolgtraject of meegenomen wordt in de actualisatie van het Verkeerscirculatieplan Binnenstad later dit jaar.
De wethouder zegde toe er alles aan te doen om het traject zo autoluw mogelijk te maken, maar hij vreest dat bij autovrij maken het probleem zich alleen maar verplaatst. Hij vindt de autovrije singels wel een optie om te onderzoeken in de actualisatie van het Verkeerscirculatieplan Binnenstad.

Ook hebben we de wethouder meegegeven dat de verkeerswerende maatregelen die nu al wel voorgesteld zijn, gehandhaafd moeten worden. Auto’s die van a naar b willen zijn creatief, en laten zich niet tegenhouden door een streep of bord.
Verder was in het voortraject de communicatie met gesprekspartners en omwonenden wel intensief, maar niet altijd even vlekkeloos. De PvdA heeft de wethouder meegegeven in het vervolgtraject de omwonenden en direct betrokken nog intensiever te betrekken bij het proces.

Uiteindelijk bleken alle fracties vóór het voorgestelde tracé te zijn, maar Groen Links en Leefbaar Breda nemen het stuk toch mee terug naar de fractie, omdat er onderdelen in het toegestuurde stuk ontbraken. De volledige stukken stonden wel online, en daar heeft de PvdA haar mening op gebaseerd.

Update @ 16/09/2009: Artikel in BN/DeStem

woensdag, 02 september 2009

Lage Zwaluwe

 

Station Lage Zwaluwe
Bron: www.stationsweb.nl; foto: Wichor Bramer

Twee keer per dag raas ik er met de intercity langs: NS Station Lage Zwaluwe. Snelweg en parkeerplaats aan de ene kant, weilanden en een enkele boerderij in de verte aan de andere. Geen dorp of stad in de zichtbare omgeving, het equivalent van de eenzame bushalte langs een lange polderweg. Omringt door uitgerangeerde treinen op een van de vele sporen (10? 20?) liggen de perrons. Geen kiosk, geen loket. Enkele overkappingen bieden beschutting, het lijkt er altijd te waaien. Een loopbrug over het spoor leidt naar de parkeerplaats. Er staan altijd mensen op het perron, weggedoken in hun jas. Twee keer per dag vraag ik me af, waar deze mensen vandaan komen, waar ze naar toe gaan, maar bovenal: wat brengt hen naar juist NS Station Lage Zwaluwe?

dinsdag, 17 maart 2009

Nachtnet Brabant lijkt blijvertje

 

Brabants Nachtnet blijft!

Goed nieuws: de treinen die sinds eind 2007 als proef drie nachten per week over het Brabantse spoor rijden – ja, diezelfde waar ik me vanuit Breda sterk voor heb gemaakt – hebben toekomst! Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant schrijven in een voorstel over het vervolg van het experiment dat de NS vanaf eind 2010 twee van de drie nachten kostendekkend kan en wil rijden.
Het aantal klanten is gemiddeld hoger dan verwacht en groeit. De nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag is druk genoeg. Alleen voor de nacht van donderdag op vrijdag blijft vanwege lagere opbrengsten een bijdrage nodig van de provincie en aangesloten gemeenten (Dordrecht, Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven). Provinciale Staten bepalen of Brabant structureel gaat meebetalen aan het nachtnet of kiest voor een verlenging van de proef met een jaar. (bron). Lees ook rapport van NS over het Brabants Nachtnet.

dinsdag, 17 februari 2009

De bus beantwoord

 

De Bus. Beter dus

Vandaag ontving ik de antwoorden op mijn raadsvragen over de pilots met goedkoop openbaar vervoer in de provincie Noord-Brabant. Het college is het met me eens, dat de communicatie verre van optimaal is verlopen en dat er veel verwarring was over welke tarieven nu wel en welke niet meer geldig waren. In algemene zin is het college het met me eens, dat iedere onduidelijkheid een negatief effect heeft op het slagen van welke pilot dan ook. Daarnaast gaat het college in maart, samen met Tilburg en Den Bosch, in overleg met de gedeputeerde OV, mevrouw Moons, om de problematiek over de tarieven en de onduidelijkheden van de pilot aan de orde te stellen.

Dat is goed nieuws, en hopelijk leidt dit er toe dat de pilot alsnog een groot succes wordt!

Lees ook het artikel in BN/DeStem.

zaterdag, 14 februari 2009

Feesttrein

 

Wat doe je als conducteur als je hele intercity naar Eindhoven CS vol zit met feestgangers voor station Eindhoven Beukenlaan, die allemaal willen weten hoe ze moeten overstappen op Eindhoven, welk perron en hoe laat. En die dan lief glimlachen en vragen of hij écht niet even kan stoppen op Eindhoven Beukenlaan?
Dan ben je gewoon servicegericht:

Dames en heren feestgangers, deze trein zal een extra stop maken op Station Beukenlaan. Prettige avond allen!

Hulde aan de NS!

ps. Feest zelf was top! Locatie – Klokgebouw: top. Licht: top. Muziek – Robert Hood, Carl Craig, Cari Lekebusch,the Advent: top. Bon voor fout parkeren voor onze terugreisauto: minder top…

donderdag, 22 januari 2009

De bus nog beter

 

De Bus. Beter dus

De PvdA Breda is groot voorstander van Goedkoop Openbaar Vervoer. Daarom zijn we blij dat er op dit moment twee proeven met goedkoop openbaar vervoer in de provincie Noord-Brabant lopen. Pilot 1: “Je blijft bussen voor 30 cent”, waarbij een tarief van 30 cent geldt voor reizigers jonger dan 12 of ouder dan 65 loopt sinds mei 2008, en op 1 januari jl. is Pilot 2: “De bus. Beter dus” met tarieven vanaf 60 cent voor de overige reizigers gestart.

Het doel van de provinciebrede pilots met Goedkoop Openbaar Vervoer is om meer reizigers – nieuwe reizigers – gebruik te laten maken het openbaar vervoer. Deze pilots kunnen wij als PvdA Breda volledig ondersteunen, maar sinds de start van de tweede pilot zijn wij door verschillende Bredase busgebruikers aangesproken over de onduidelijkheid met betrekking tot de tarieven en de verschillende kaartsystemen. Ook Reizigersoverleg Brabant heeft recent zijn zorgen geuit. Hoewel we deze pilots toejuichen, zijn we bezorgd dat de onbekendheid van de pilot en de gehanteerde kaartsystemen de slagingskans niet ten goede komen.

En daarom stelde ik Artikel 41 vragen aan het College, om onze wethouder aan te sporen bij de Provincie aan de bel te trekken en een signaal af te geven. Misschien dat met kleine aanpassingen – het enkeltje weer terug, voorverkoop bij winkels en posters bij benzinestation – de proef wel het succes wordt, dat wij willen!

Update @ 23/01/2009: Artikel in BN/deStem. De kop dekt de lading niet helemaal: we zijn blij met de proef, maar we denken dat de communicatie en kaartsystemen verbeterd kunnen worden.
Update @ 04/02/2009: Voorpagina van de Bredase Bode.

maandag, 22 september 2008

Stop. Trein.

 

Ik had vanavond om 7 uur bij de tandarts, om kwart over 7 in de raadszaal (voor een extra raadsvergadering) en om half 8 bij de fractie moeten zijn. Op zich een strak schema, maar als alles en iedereen meewerkte, zou ik het prima moeten kunnen redden. Helaas stak daar iemand een stokje voor. In Rotterdam kregen we te horen dat we niet verder zouden rijden, in verband met een aanrijding met een persoon bij Lage Zwaluwe – ze zijn wel helder over de oorzaak van vertragingen bij de NS tegenwoordig . Omrijden via Utrecht…. Gelaten liep ik naar het andere perron en belde ondertussen de tandarts af, meldde mijn fractie dat ik de raadsvergadering niet zou halen en wat later zou komen op de fractievergadering en stapte in de bomvolle trein naar Utrecht. Tijdens de 2 uur durende treinreis van Rotterdam naar Breda via Utrecht en Den Bosch bedacht ik me – onder andere –, dat we de hele zomer geen vertraging van dit type hebben gehad, terwijl dit al de derde keer was deze week. Het klinkt misschien cru, maar ik vind het heel typisch dat nu de blaadjes weer van de bomen vallen, mensen weer spontaan voor de trein springen. Ik begrijp dat sommige mensen het leven niet meer zien zitten, maar kies daar dan een ander middel voor dan treinknuffelen? Dat is wel zo prettig voor de machinist (én mijn schema)….

Update @ 02/10/2008: De SP wil de vrije verkoop van paracetamol aan banden leggen, omdat mensen daar zelfmoord mee kunnen plegen. Afgezien van het feit dat men wel heel veel paracetamolletjes in moet nemen om een beetje te overlijden, zou men om diezelfde reden treinen, hoge gebouwen, bruggen, touwen, scherpe voorwerpen, badkuipen, snelwegen, ovens en het gehele oeuvre van Damian Rice moeten verbieden!

zondag, 01 juni 2008

Een half jaar Nachtnet Breda

 

“Oppassen geblasen als de Nachttrein binnenrolt” kopte de krant gisteren. Een groot artikel over de overlast van dronken nachtnetreizigers op station Breda.

Ik spreek niet tegen dat er negatieve bijeffecten zijn van de komst van het Nachtnet naar Breda – daar moeten absoluut maatregelen tegen genomen worden! – maar ik wil het eenzijdige verhaal nuanceren.

Ik heb mij, sinds mijn aantreden als raadslid, namens de PvdA-fractie in Breda ingezet voor de komst van het Nachtnet naar Breda. Ten eerste, omdat ik vond dat aansluiting op het NS Nachtnet paste binnen de ambities van Breda om een centrale functie te vervullen in West-Brabant. Daarnaast vind ik dat een stad als Breda ook ‘snachts per trein bereikbaar moest zijn – niet alleen voor bezoekers aan deze stad, maar ook voor Bredanaars die bijvoorbeeld in de vroege uren naar Eindhoven Airport of Schiphol moeten en voor mensen die naar een concert in 013 of een musical in Utrecht gaan en in de late uren terug willen kunnen.

Officiële cijfers zijn nog niet bekend, maar de de eerste berichten wijzen erop dat deze doelen grotendeels bereikt zijn. De meeste reacties zijn positief. In navolging van Brabant, worden ook in andere steden en provincies initiatieven ontplooid om ook daar aansluiting op Nachtnet te krijgen. Het Brabantse Nachtnet heeft zelfs een eigen Hyve!

Het is jammer dat de column van Leon Krijnen profetisch blijkt te zijn:

Ik vraag me af wat voor maatschappelijke fenomenen de nachttrein in de provincie op gaat leveren. Met Rotterdammers die in Brabant gaan stappen, is het net zoals met Marokkanen in het algemeen: een procent of vijf verpest het voor de rest en stigmatiseert daarmee een hele stad, een hele bevolkingsgroep.Je kunt erop wachten: terwijl hele hordes gezellig gaan stappen en zingend in de nachttrein op huis aangaan, zijn er een paar die aan de noodrem rukken, ruiten ingooien en perrons onderkotsen. Dat gedoe gaat breed uitgemeten worden, het blijkt onbetaalbaar, en de nachttrein ontspoort. Dat zou jammer zijn voor alle nachtuilen, dus probeer het gezellig te houden.