vrijdag, 04 september 2009

AOW en kwijtschelding (Happy End)

In mei vroeg de PvdA Breda aandacht voor een ongewenst neveneffect van de verhoging van de AOW per januari – namelijk het wegvallen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen waardoor ze er netto alsnog op achteruit gingen – bij een groep AOW’ers met klein pensioen. Het College antwoordde in juni, dat ook zij dit een ongewenste situatie vonden en dat ze de problematie aangekaart hadden bij de minister van Financiën. Deze week liet de staatssecretaris van Financiën per brief aan Breda weten, dat de kwijtscheldingsnorm voor deze specifieke groep AOW’ers verhoogd wordt met precies de verhoging van de AOW.

De afdeling Belastingen van de Gemeente Breda kan daardoor de ongeveer 120 aangehouden aanvragen kwijtschelding van AOW’ers gaan afhandelen en de in 2009 reeds behandelde aanvragen om kwijtschelding van deze groep opnieuw beoordelen en, indien nodig, alsnog kwijtschelding verschaffen. (Bron: Persbericht Gemeente Breda)

Eind goed, al goed!

Update @ 05/09/2009: Artikel in BN/deStem en op BredaVandaag.nl

Tags: ,

Leave a Reply