vrijdag, 04 juli 2008

Warmtewet aangenomen

De behandeling liet 5 jaar op zich wachten, maar het ging de afgelopen week ineens snel met de Warmtewet: vorige week het eerste Tweede Kamerdebat, afgelopen dinsdag de reactie van de indieners en de Minister en gisteren – nog vlak voor het zomerreces – de stemming.

De voorzitter:
In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Jansen (stuk nrs. 21, 41), -Roland Kortenhorst (stuk nrs. 36, 45), -Boelhouwer (stuk nrs. 26, 39) en het gewijzigd amendement Zijlstra (stuk nr. 44 tot invoegen nieuw artikel 25b).

De voorzitter:
Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

De voorzitter:
Mag ik de heren Ten Hoopen en Samson vragen of zij bereid zijn de verdediging van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich te nemen? Ik feliciteer hen natuurlijk met het aannemen van dit wetsvoorstel in deze zaal.

De heer Ten Hoopen (CDA):
Wij hebben ons voorgenomen ook de Eerste Kamer ervan te overtuigen.

De voorzitter:
Wij danken u.

(geroffel)

(bron, gebruik CTRL F ‘Warmtewet’)

De Warmtewet is erdoor!

Oké, hij moet nog door de Eerste Kamer, maar dan is eindelijk in een wet vastgelegd dat gebruikers van stadsverwarming niet meer betalen dan gasverwarmingsgebruikers, er een onafhankelijke toezichthouder en tariefstelling komen en dat de tarieven met terugwerkende kracht zullen ingaan per 1 juli 2007.

Update @ 16/12/2008: Lees hier meer over de behandeling in de Eerste Kamer

Tags: ,

Leave a Reply