donderdag, 22 mei 2008

Stratenmakers

Vorige week kondigde de Arbeidsinspectie aan controles uit te voeren naar de arbeidsomstandigheden van straatmakers. Bijna een derde van de stratenmakers heeft gezondheidsproblemen door het werk.

De inspecteurs stelden eerder vast dat er nog te weinig machinaal wordt bestraat. Vooral bij grote oppervlakten zijn machines een goed en betaalbaar middel om straten aan te leggen. Met de branche is afgesproken dat oppervlaktes die groter zijn dan 1500 vierkante meter op die manier worden geplaveid.
De Arbeidsinspectie let er op of de gemeentes geen blokkade opwerpen voor machinaal bestraten. Ook FNV Bouw pleit er al langer voor dat gemeenten in het bestek opnemen dat er gezond, dus machinaal, wordt gestraat.

Breda is één van de gemeentes, die niet expliciet in het bestek laat opnemen dat grote oppervlaktes machinaal bestraat moeten worden. Aangezien de Partij van de Arbeid vindt dat werk- of opdrachtgevers, in dit geval de Gemeente Breda, moeten zorgen voor een gezonde werkomgeving voor iedere werknemer, hebben we vragen gesteld aan het College over de werkomstandigheden van stratenmakers in Breda.

Update @ 23 May 2008: lees meer in het artikel in BN/deStem.

Tags: ,

Leave a Reply