dinsdag, 22 januari 2008

Geen gratis OV met Carnaval

Wij ontvingen vandaag een brief van de Bredase wethouder Verkeer, dhr Willems, waarin hij aangeeft dat gratis OV in Breda met carnaval niet mogelijk is, omdat de Provincie zegt: “… wij [de Provincie] als vervoersautoriteit zullen geen tariefbesluiten nemen (nultarief vaststellen) en geen modellen van vervoerbewijzen zullen vaststellen. Het bovenstaande houdt in dat het niet mogelijk is voor lokale overheden om voor hun kosten gratis openbaar vervoer in hun gebied aan te bieden.”
Kortom: zelfs al zouden we het uit eigen middelen willen betalen, dan mogen we het niet uitvoeren. Het lijkt er nu echt op dat we op lokaal niveau gewoon niets meer te zeggen hebben over ons OV.
Het is jammer dat de provincie de wens van meer dan 20 Noord-Brabantse gemeenten naast zich heeft neergelegd, terwijl dit de uitgelezen kans was, om na alle negatieve publiciteit te laten zien dat we in Noord-Brabant goed openbaar vervoer hebben! De Provincie geeft als reden op dat de kosten te hoog zijn, de termijn te kort en dat er in 2008 experimenten komen met gratis openbaar vervoer – maar daar is het laatste woord ook nog niet over gezegd!

Tags: ,

Leave a Reply