dinsdag, 25 december 2007

Vrede op aarde

Zoals ieder jaar – tja, traditie – keek ik vandaag naar de kersttoespraak van Koningin Beatrix. Vooral de volgende passage sprak mij bijzonder aan:

Vandaag zien we een neiging tegenstellingen juist te verscherpen. Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan. Discussies ontaarden in verharde verhoudingen. In zo’n sfeer worden mensen al snel als groep over één kam geschoren en worden vooroordelen als waarheid aangenomen. Daarmee erodeert de gemeenschapszin.
Naast gevaarlijk generaliseren is er nóg een ontwikkeling die onze maatschappelijke verbondenheid bedreigt. Individualisering die doorslaat naar puur egoïsme doet afbreuk aan het algemeen belang. Als we het zicht verliezen op wat ons allen tezamen aangaat, ondermijnen wij onze samenleving.
Een maatschappij die in zichzelf is gekeerd, sluit ook de ogen voor de wijdere wereld, ontloopt verantwoordelijkheid voor gerechtigheid en miskent de noodzaak tot solidariteit.

Stof tot nadenken, zo op deze Eerste Kerstdag. En niet alleen hier, in Nederland, is de polarisatie – het “wij versus zij” denken – van de samenleving een issue. Ook Prins Hassan van Jordanië riep op tot verdraagzaamheid tussen de geloven en ‘peacefull coexistence’.

Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen (tussen de Islam en het Christendom). Het gif aan de ene kant, voedt de haat bij de andere partij

Update @ 28/12/2007 Jeetje, wat is er een ophef ontstaan over de kersttoespraak van de koningin. Wie de schoen past, trekke hem aan, meneer Wilders. Deze reactie hierop onderschrijf ik volledig, en ik ben het – voor één keer – met Balkenende eens.

Tags:

Leave a Reply