woensdag, 21 maart 2007

Onkruidbestrijding op verhardingen

Ik ben ondertussen getrouwd, naar Cuba geweest, maar ondertussen stond ‘mijn’ agendapunt nog steeds op de agenda van de commissie Milieu en Mobiliteit. Het onkruid tiert alweer welig in het warme voorjaarsweer, maar eindelijk kon ik mijn zegje doen:

Ik ben blij dat het College de mening van de PvdA deelt dat ‘met de huidige inzet van mechanische bestrijding het gewenste onkruidbeeld in de stad niet wordt gehaald.’ Onkruid is een probleem, niet alleen omdat het er niet netjes uit ziet, maar ook omdat het de eerste stap op weg naar verloedering en ten slotte sociale onveiligheid is. De notitie diept maar twee van de onderzochte opties verder uit. Eén extra borstelronde en het weer beperkt gaan gebruiken van bestrijdingsmiddel. Dit laatste is voor onze fractie absoluut geen optie. Breda heeft een goede reputatie als gifvrije stad (één van de nog maar 9 in Nederland) en heeft Duurzaam als een van haar doelstellingen. Overigens woedt in Oosterhout op dit moment een vergelijkbare discussie… Het beperkt spuiten van met glysofaat stuit op een aantal practische bezwaren:
Onkruid dat behandeld is met Roundup, is chemisch afval, geen gft. Verschillende soorten onkruid zijn al ver bestand tegen glysofaat, dus resistentie licht op de loer. Gebruik van bestrijdingsmiddelen is een belangrijke oorzaak van oppervlaktewater. Op korte termijn is spuiten voor gemeenten goedkoper dan borstelen of verbrande. Daardoor nemen de kosten voor de waterzuivering door de vervuiling toe. Volgens het principe dat de vervuiler betaald uit de Kaderrichtlijn Water, worden deze extra kosten aan de gemeente doorberekend. Dus komt de rekening uiteindelijk toch terecht bij de gemeente. Mede hierdoor is het gebruik van Roundup nu ook wettelijk aan banden is gelegd. Ook een extra borstelronde heeft consequenties voor het mileu door de diesel uitstoot en fijnstof..Vraag: er komt een milieuvriendelijk wagenpark, geld dit ook voor borstelwagens? Het is wel belangrijk dat onkruid verwijderd wordt, anders gaan bewoners zelf met Roundup aan de slag!
We hebben begrepen dat in delen van Breda überhaupt maar twee borstelrondes per jaar zijn, terwijl 3 aanbevolen wordt voor minimaal onderhoud. Misschien zou er ook naar de inrichting van de buitenruimte (minder voegen, ruimte voor onkruid) gekeken kunnen worden?

Vrijwel alle commissieleden waren het hiermee eens (zelfs de VVD), alleen het CDA pleitte voor een gecontroleerde chemische bestrijding. Wethouder Willems antwoordde, dat op termijn het hele gemeentelijk wagenpark milieuvriendelijk wordt, dus ook de borstel- en heetwater wagens. Wethouder Oomen had duidelijk lang op dit moment gewacht (en dat zei hij ook) en hield een kort betoog over de nadelen van betonprint, waarop onkruid geen kans zou krijgen, maar waar het nu toch groeit.

Uiteindelijk adviseerde de commissie unaniem om op de huidige gifvrije manier verder te gaan. En dat de hele stad er een extra borstelronde per groeiseizoen bij krijgt -van 2 naar 3 rondes, dat is dus 50% meer onkruidbestrijding!

Tags:

Leave a Reply