woensdag, 04 oktober 2006

Onkruid vergaat niet

Gisteravond heb ik in de vergadering van de commissie Milieu en Mobiliteit gevraagd om in een volgende vergadering het onderwerp onkruidbestrijding op de agenda te zetten.

De afgelopen jaren zijn in de gemeente Breda een aantal technieken toegepast om zonder chemische bestrijdingsmiddelen en met beperkte financiële middelen het onkruid in de buitenruimte te verwijderen: met heet water, door te borstelen, branden en maaien.Al tijdens een wijkbezoek in september 2005 aan Ulvenhout is gebleken dat deze vier technieken niet altijd het gewenste resultaat opleveren. Ook tijdens de afgelopen – voor het onkruid zeer voorspoedige – zomer, hebben wij van verschillende burgers opmerkingen en klachten gehoord. Daarnaast zijn een aantal technieken misschien niet zo milieuvriendelijk als verwacht – denk aan het energieverbruik en CO2 uitstoot van de borstelwagen en de Waipuna (heet water).
Wij willen graag in de commissie Milieu en Mobiliteit met het College van gedachten wisselen over doelmatigere methoden van onkruidbestrijding, die minder kosten en het milieu niet belasten.

In ons verkiezingsprogramma werd al gezegd dat de PvdA de ontwikkelingen rond milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen wil volgen en als deze middelen aan alle eisen voldoen ook gaan gebruiken. Geen gif spuiten dus!
Artikel in BN/de Stem

Leave a Reply