vrijdag, 02 juli 2010

Oranjegevoelens

 

Oranjegevoelens
Ik heb vandaag hetzelfde gevoel als op de dag dat ik gebeld zou kunnen worden over mijn eindexamenuitslag. Geslaagd, of toch gezakt? Of op de dag dat ik te horen zou krijgen of ik mijn baan zou krijgen, of het toch nét niet geworden was. Het gevoel tussen hoop en vrees. Kriebels. Spannend. Zenuwachtig. Weten dat je er niets aan kunt doen, behalve lijdzaam afwachten.

Vanmiddag speelt Oranje tegen Brazilë. Kwartfinale. En ik wieber al de hele ochtend tussen hoop en vrees.

Ik hoop zo dat ‘we’ vandaag winnen. Ik gun het ons. Niet alleen om voetballend revanche te kunnen nemen op de afgelopen twee ontmoetingen met Brazilië op dit niveau (wie herinnert zich niet de onterechte 3-2 in 1994 of de strafschoppen in 1998?), maar ook omdat Oranje van Nederland even één maakt. We denken even niet aan de moeizame coalitievorming, de toenemende intolerantie en de enorme bezuinigingen die ons boven het hoofd hangen. We hopen. Samen. Hele wijken verbroederen. Ruzies zijn bijgelegd met gezamelijke oranjeversiering in de straat. Voetbalpoules zorgen voor hilariteit en vriendelijke rivaliteit op het werk. We kijken met z’n allen in een kroeg, op de markt of in een partytent. Even zijn we verlost van de hokjes, partijen en teams.

Ik vrees dat ‘ze’ vanmiddag verliezen, door een discutabele scheidsrechtersbeslissing of één kleine moment van onoplettendheid. En ik vrees dat als dit gebeurd, wij in Nederland weer met een harde klap van die oranje wolk af op aarde terugvallen. Dat we ons weer terugtrekken in onze eigen hokjes, huizen en kliekjes. Met de oranjeversiering verdwijnt ook de verbroedering. We gaan weer klagen over het weer, de regering, de buren, de buitenlanders… Ik vrees de terugkeer van de onverschilligheid, intolerantie en negativiteit.

Ik weet dat hopen dat het voor altijd zo gezellig en gemoedelijk blijft, ook zonder WK, ijdele hoop is. Maar misschien als dit gevoel van ‘samen’ nog net even wat langer duurt, blijft er iets van hangen. Hoop ik.

Ik hoop zo ontzettend dat Oranje vanmiddag wint…

update @ 19:15 PM: Hoop doet leven, dat is duidelijk. Nog minstens vier dagen extra in de ban van Oranje. Man, man, man… Wat een wedstrijd! Brazilië VERSLAGEN met 2-1! Pfff, supermooi, maar wat een thriller. Na de eerste helft had ik de hoop opgegeven, ik was al blij dat het geen 2-0 was. Maar de tweede helft: Het leek wel een ander team. De ontlading op de Grote Markt in Breda na de 1-1 en de 2-1 was onbeschrijfelijk. En die laatste 10 minuten… killing: handenwringen, nagelbijten en een hartslag boven de 200. De emoties na het laatste fluitsignaal. Dóór naar de halve finale – ten koste van Brazilië! Ongelofelijk! Gelukkig hebben we de foto’s ook nog…

maandag, 28 juni 2010

Rustig weekendje, toch

 

Awakenings Festival 2010
De standaardvraag op maandag bij de eerste koffie is natuurlijk: “Hoe was je weekend?” Er was door mijn collega’s geBBQ’ed, geklust, verhuisd, natuurlijk voetbal gekeken…

“En jij, hoe was jouw weekend?” “Gewoon, relaxed”, antwoordde ik, “Zaterdag Awakeningsfestival en zondag 40 kilometer gewandeld. Niets bijzonders dus… Ik heb alleen geen stem meer, een kleine piep in mijn oor en wat spierpijn, maar hopelijk gaat dat snel over.”

Mijn collega’s keken me enigszins bevreemd aan…

woensdag, 23 juni 2010

Groen hart

 

Landgoederenzone Haagse Beemden
Door bezuinigingen bij de provincie lijkt de verkoop van de landgoederenzone Haagse Beemden aan Staatsbosbeheer uitgesteld te gaan worden. Met de inkomsten uit de verkoop van de Landgoederenzone Haagse Beemden zouden andere groenprojecten in en rond Breda een flinke financiële impuls krijgen. Hiertoe is het Groenfonds in het leven geroepen. Daarnaast was er, samen met betrokkenen, een inrichtingsplan gemaakt om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor omwonenden en recreanten.

De PvdA fractie maakt zich zorgen over de toekomst van de Landgoederenzone Haagse Beemden en de projecten die vanuit het Groenfonds gefinancierd zouden worden. Ik stelde daarom de volgende vragen aan het College van B&W:

1) Klopt het dat de verkoop van de Landgoederenzone Haagse Beemden aan Staatsbosbeheer / Dienst Landelijk Gebied ‘on hold’ is?
2) Zo ja, wat kunt u doen en gaat u doen om het proces van verkoop/aankoop te versnellen?
3) Wat gaat er nu gebeuren in de Landgoederenzone Haagse Beemden? Gaat u het zelf beheren? Zo niet, hoe wordt dan in beheer en onderhoud voorzien?
4) Wat zijn precies de financiële consequenties voor de vulling van het Groenfonds?
5) Wat zijn de consequenties voor de projecten waarvoor het Groenfonds ingezet zou worden (bijvoorbeeld voor de duurzame investering in het buitengebied van Breda, het agrarisch landschapsbeheer, de bevordering van natuurontwikkeling zoals vastgesteld in het uitvoeringsprogramma Groen en Water en het Landschapspark Breda-Oosterhout).

Lees het artikel op BredaVandaag.nl.
Lees het artikel in BN/deStem.
Lees het artikel in de Bredase Bode.

vrijdag, 18 juni 2010

De Opruimert

 

Toegegeven, na het vertrek van Aaf – naar de Volkskrant nota bene – moest ik wennen aan Renske, de nieuwe pagina twee columniste in NRC*next. De afgelopen maanden stal ze langzaam maar zeker mijn hart, steeds vaker riepen haar stukjes een glimlach of een gevoel van herkennning op. Sinds vanmorgen ben ik Aaf definitief vergeten. Ik schaterlachte van binnen – want: stilte coupé! – na het lezen van de column van vandaag: De Rotzooimaker. Bijzonder herkenbaar! Nu mag u na het lezen van de column raden: is Manlief of ben ik De Rotzooimaker? Ik geef u een hint: naast politica ben ik data manager… Read the rest of this entry »

zondag, 06 juni 2010

Stem 9 juni PvdA – en wel hierom:

 

Hierbij alvast 7 redenen om 9 juni PvdA te stemmen.
Ga naar www.jobcohen.nl voor nog meer redenen om om 9 juni PvdA te stemmen, maar hieronder alvast de belangrijkste drie:

Eerlijk delen, daadkrachtig hervormen
Crisis en vergrijzing vragen om daadkrachtige maar vooral ook eerlijke hervormingen. De financiën moeten op orde, banen moeten behouden blijven en kwetsbare mensen beschermd. En ook onze kinderen verdienen goede zorg en een fatsoenlijke oude dag. Daarom bezuinigen we het kwetsbare economische herstel niet kapot, vragen we de grootste bijdrage van de hoogste inkomens en ontzien we de middeninkomens.

Gelijke kansen voor iedereen
Iedereen moet het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom willen we de beste scholen en goede banen. Kinderen mogen niet opgroeien in achterstand, oudere werknemers niet aan de kant komen te staan. Voor álle Nederlanders geldt dat je toekomst telt en niet je afkomst. Iedereen verdient een eerlijke kans.

Prettig samenleven
We werken aan mooie wijken met betaalbare huizen en veilige straten. Iedereen moet meedoen, door de taal te spreken en bij te dragen aan een prettige buurt om in te leven. Mensen voelen zich pas echt thuis als ze zich veilig voelen. Overlast en criminaliteit worden daarom aangepakt

zaterdag, 05 juni 2010

Het festival seizoen is geopend

 
Free Your Mind Festival 2010

Sol, Tine, Lin (en ManLief verstopt zich)

Het was warm, zonnig, stoffig, goede muziek, fijne vibes, leuke mensen… kortom: Free Your Mind Festival 2010 was een bijzonder prettig begin van het Dance Festival seizoen. Alors on danse!

donderdag, 03 juni 2010

Zorgen over de Berg en de Donk

 

lege winkelwagens voor De Berg en de Donk?
Twee dagen nadat we in de commissie Ruimte uitgebreid over dit onderwerp gesproken hadden, besprak de Gemeenteraad op 3 juni het Bestemmingsplan Steenakker, Stadionstraat en omgeving. Ik voerde namens de PvdA het woord. We hadden het voorstel in de commissie, zoals dat heet, teruggenomen. Voor de PvdA was het namelijk belangrijk dat tegelijk met het realiseren van een Jumbo XL bij het stadion, ook maatregelen zouden worden genomen om de wijkwinkelcentra Berg en Donk te te versterken en te verbeteren. In de commissie was daarvoor geen toezegging gedaan.

Het vaststellen van het Bestemmingsplan Steenakker, Stadionstraat en omgeving.was onderdeel van een complex proces van gebiedsontwikkelingen, waarin alles met alles te maken heeft: het realiseren van het Dr Struykenplein, het verplaatsen van de Lunet, het bouwen van betaalbare woningen in Tuinzigt, het ontwikkelen van het stadionkwartier, de financiële situatie bij NAC en maar ook het effect dat de vestiging van een Jumbo XL in het stadionkwartier in negatieve zin heeft op wijkwinkelcentra de Berg en de Donk.

Deze twee winkelcentra zijn belangrijk voor de Haagse Beemden, als ontmoetingsplek en als winkelvoorziening op loop- en fietsafstand. Het is cruciaal dat deze wijkwinkelcentra overleven in wijk van ruim 30.000 inwoners.

Daarom heeft de PvdA de afgelopen jaren bij herhaling gevraagd om flankerende maatregelen, parallel aan de ontwikkeling van de detailhandel in het stadiongebied, in de vorm van een goed onderzoek en een update van deze wijkwinkelcentra, dat ze weer bestaansrecht geeft op de langere termijn.
Voor de Partij van de Arbeid waren deze voorwaarden onlosmakelijk verbonden aan dit bestemmingsplan.

De overeenkomst met Jumbo was al getekend, en na het vaststellen van dit bestemmingsplan stond niets de ontwikkeling van het stadionkwartier en de realisatie van een Jumbo XL in de weg. Maar de beloofde “Ontwikkelingsvisie detailhandel Haagse Beemden en Tuinzigt” wordt pas vlak voor de zomer besproken in de commissie. En de PvdA betreurt het, dat deze uitwerking niet, zoals meermalen beloofd, aan ons is voorgelegd VOORDAT we moesten instemmen met dit plan.

Tijdens de commissiebehandeling op 1 juni zijn zorgen geuit door meerdere partijen, maar ook door het Retailplatform, de Kamer van Koophandel en het BeKOM. Het is zaak om nu al duidelijkheid te geven richting de Haagse Beemden, niet met woorden alleen. Dan heb je het ook over financiële betrokkenheid, want alle partijen weten dat er investeringen nodig zijn om de Berg en de Donk te versterken en te verbeteren.

Daarom diende de Partij van de Arbeid een motie in, waarin we het college verzochten een pm-post op te nemen in het Meerjaren Investeringsplan, onder de noemer revitalisering winkelcentra Berg en Donk.
De een motie kon wel op sympathie van de andere partijen rekenen, omdat meerdere politici de dreiging voor de winkelcentra wel inzien. Maar de motie werd niet gesteund door de coalitiepartijen, omdat er in het verleden voldoende toezeggingen om de Berg en de Donk te steunen waren gedaan en men het te vroeg vond om nu al geld toe te zeggen.

Ook het college ontraadde de motie. We zijn uiteindelijk akkoord gegaan met het bestemmingsplan, omdat de samenhangende ontwikkelingen in Heuvel, Tuinzigt en rondom het NAC-stadion van enorm belang zijn en dat we die niet tegen willen houden.

In onze stemverklaring, gaven we aan dat we het teleurstellend vonden dat de coalitiepartijen nu geen boter bij de vis wilden doen en waarschuwden we voor de mogelijke gevolgen deze twee wijkwinkelcentra in de toekomst.

De Partij van de Arbeid zal het niet nalaten om het college en de coalitiepartijen te blijven herinneren aan hun toezeggingen richting de Berg en de Donk, en misschien zullen we onze motie nogmaals indienen bij de begrotingsbehandeling in november.

zondag, 30 mei 2010

Mag ik u wat vragen over uw buurt?

 

Nog geen 3 maanden na de vorige campagne, gaan we weer langs de deuren in verschillende wijken van Breda. Om te canvassen – of zoals ik het met een knipoog zeg: de rode jehovas gaan van deur naar deur. Niet alleen om iedereen op te roepen om 9 juni te gaan stemmen (en dan bij voorkeur Partij van de Arbeid), maar vooral om te horen wat er leeft in de buurt. Wat er goed gaat, wat minder en wat er nog verbeterd kan worden.

Ik vind het zelf het leukste onderdeel van de doorlopende PvdA campagne. We doen dit namelijk niet alleen als er verkiezingen zijn, maar het hele jaar door. Je spreekt hiermee ook mensen die niet actief zijn in een wijkraad of in de eigen partij. We spreken iedereen. Ja, dat betekent ook dat er wel eens deuren dicht gegooid worden of dat mensen boos worden. Maar het komt veel vaker voor, dat we prettige, inhoudelijke gesprekken voeren aan de voordeur. Dan horen we dat het goed is dat we langs komen, dat de mensen hun zorgen kunnen uiten. We geven uitleg over landelijk en lokaal beleid of plannen en projecten in de wijk. En soms worden we ook uitgenodigd om binnen te komen. Maar het blijft niet bij praten en luisteren alleen. Alle opmerkingen worden genoteerd en als het kan zo snel mogelijk opgelost. Via de politieke weg of doorgespeeld naar een instantie. We doen er wat mee!

woensdag, 19 mei 2010

Nachtnet op donderdag moet blijven

 

Nachtnet moet ook op donderdagnacht blijven
Het goede nieuws is dat het Brabants Nachtnet, waar ik me sinds mijn aantreden als raadslid voor heb ingezet, in ieder geval nog twee jaar lijkt te blijven rijden. Tenminste, als Provinciale Staten instemt met het voorstel, dat vrijdag 21 mei eerst in de commissie EMG behandeld wordt.

Het slechte nieuws is: NS stelt voor enkele aanpassingen te doen, waarvan de meest in het oog springende: het geheel laten vervallen van de treinen in de nacht van donderdag op vrijdag.

Juist de donderdagavond is in Breda een studentenavond, met veel bezoek uit de rest van Brabant. Ook zijn er veel (culturele) evenementen op donderdagavond. Met het verdwijnen van de nachttrein op donderdag zit er voor bezoekers weer niets anders op dan voor het einde van de voorstelling of de toegift stationwaards te gaan, of om helemaal niet naar Breda te komen, met alle gevolgen voor de locale economie van dien.

Aangezien dit naar de mening van de PvdA fractie niet past binnen de ambities van Breda om een bereikbare en aantrekkelijke stad te zijn voor studenten, bedrijven, bewoners en bezoekers, stelde ik vandaag vragen aan het College van B&W.

donderdag, 13 mei 2010

Over tot de orde van de dag

 

Afgelopen november hield ik nota bene zelf een pleidooi op dit blog, dat inhoud moest prevaleren boven de vorm, en nu gaat het hier al enige tijd over vorm. Mijn nederige excuses, nog voor er iemand een “Mevrouw van Mourik – van der Bruggen, u draait en u bent niet eerlijk” uit kan gooien, lijken me op zijn plaats.

Ik ga weer over tot de orde van de dag.

Nog een paar dagen reces en dan weer vol op-positie. Inhoudelijk en positief kritisch, zoals u gewend bent van de PvdA. Zo’n reces is altijd goed om te reflecteren, te focussen en los te komen van de politieke waan-van-de-dag. Voor mezelf heb ik weer aantal aandachts- en zorgpunten voor de komende periode bepaald, maar ik ben heel benieuwd waar u zich zorgen over maakt.

Wat houdt u bezig, of uit uw slaap?