dinsdag, 08 december 2009

Fietsbrug

Al enige tijd staat de fietsbrug over de A27, die Bavel met Nieuw-Wolfslaar moet verbinden hoog op de agenda van de raad. Er wordt al jaren over gesproken, maar ondertussen ligt er nog steeds geen fietsbrug. Wethouder Wilbert Willems gaf in oktober aan dat de realisatie van het oorspronkelijke stalen ontwerp niet meer niet meer binnen de financiele kaders mogelijk was. Toen is ons gemeld dat er een mogelijkheid was om de brugconstructie niet in staal, maar in beton uit te voeren. In dat geval is een besparing van ongeveer 1 miljoen euro mogelijk en kunnen de jaarlijkse onderhoudskosten met bijna de helft omlaag.

Vanavond mochten wij tijdens de commissie Milieu en Mobiliteit onze voorkeur uitspreken. Staal of beton. De meeste partijen die voor me spraken, hadden geen uitgesproken voorkeur – als er maar snel een brug kwam. De SP wilde zelfs helemaal geen fietsbrug meer, aangezien volgens een enquete van hen zelf, 51% van Nieuw-Wolfslaag hem ook niet meer wilt. Ben Akkermans van de Dorpsraad Bavel zei, dat hij deze geluiden niet kent en dat Bavel hem dolgraag wilt. Onze voorkeur was duidelijk:

Ik zal het kort houden: er is al te vaak over de Fietsbrug die Bavel met Nieuw-Wolfslaar moet verbinden gespróken en geschreven, het wordt tijd dat hij er eens komt! De basisscholieren die de brug oorspronkelijk zouden gaan gebruiken, gaan ondertussen al bijna naar het voortgezet onderwijs!

Zoals we zojuist hoorden van de voorzitter van Dorpsraad Bavel: Voor de bewoners maakt het niet uit wát voor brug er komt – staal of beton, het is hen om het even – als er maar binnenkort een fietsbrug komt. Zoals ook al bleek uit onze motie bij de begroting, kiest de PvdA voor een sobere, binnen de financiering passende, veilige fietsbrug, die op korte termijn kan worden gerealiseerd. Het betonnen alternatief heeft dus de voorkeur van de PvdA.

De wethouder gaf aan dat dit betonnen alternatief, net als het stalen ontwerp, ook eind 2011 kan worden gerealiseerd – mits er niet al te veel vertraging optreedt bij de vergunningsaanvraag. Om bezwaren te verminderen – en hopelijk te vermijden, wil de PvdA u dan ook meegeven, dat u zo snel mogelijk een Breda Bericht uit laat gaan over het besluit. Communicatie met de belanghebbenden is van groot belang. Daarnaast willen we u meegeven, ervoor te zorgen dat het betonnen ontwerp het goedgekeurde stalen ontwerp zo veel mogelijk benaderd. We hebben de foto’s gezien, en het ziet er goed uit, maar je hebt beton en beton, en sommige mensen kijken op de fietsbrug uit, dus dat het maar niet van dat lillike beton wordt.

Overigens, heeft de PvdA begrepen dat de werkgroep bijna klaar is met de inrichting van de wal, en ik wil er dan alvast voor pleiten dat er ook vanaf Nieuw-Wolfslaar zuid een toegangsfietspad richting de fietsbrug komt.

Ten slotte, Laten we nu niet te lang stil staan bij het verleden, en er gewoon voor de bewoners van Bavel en Nieuw-Wolfslaar voor zorgen dat er op korte termijn een fietsbrug ligt!

De andere fracties ondersteunden de wethouder later ook, toen hij aangaf voor beton te willen gaan. D66 sprak zich niet helder uit, en wilde nog langer onderzoeken waar en wat er precies mis is gegaan. Dat bevreemdde mij, aangezien juist zij het meest aandrongen op een snelle oplossing.

Eind goed, al goed? Hopelijk blijkt het geen betonnen fietsbrug te ver…

Update @ 23/12/2009 Lees hier het Breda Bericht, waarin aangegeven wordt dat het College van burgemeester en wethouders afgelopen week heeft besloten om een betonnen in plaats van een stalen brug aan te leggen. Ook de financiering van aanleg en onderhoud is door dat besluit geregeld. De bouw van de fiets- en voetgangersbrug kan begin volgend jaar worden aanbesteed. Nog even geduld – tot 2011… maar dan ligt er een fietsbrug!

Tags:

Leave a Reply