maandag, 12 januari 2009

Een avond in Effen

Als gemeenteraadslid van een stad mag je natuurlijk geen voorkeuren hebben voor één bepaalde buurt, wijk of dorp in je gemeente – dus die heb ik dan ook niet, heel Breda gaat me aan het hart. Maar omdat het voor buurten, wijken of dorpen prettiger is om één aanspreekpunt binnen een fractie te hebben, heeft iedereen van de PvdA-fractie heeft een aantal wijken toegewezen gekregen. Zo ben ik wijkaccountmanager van Breda Centrum, Chassé/Oud-Boeimeer, Fellenoord/Schorsmolen, Tuinzigt/Westerpark en Breda Zuid-West/Buitengebied. Een bredere spreiding van verschillende soorten wijken is bijna niet mogelijk in deze stad. De samenstelling en de uitdagingen van deze wijken lopen ver uiteen. De stadswijken hebben te maken met stadsproblemen: parkeerproblemen, zwervers, geluidsoverlast. En Breda Zuid-West/Buitengebied heeft te maken met vergrijzing en ontgroening, wegtrekkende voorzieningen en ongewenst (crimineel) gedrag in het uigestrekte buitengebied. Al deze wijken hebben gemeen dat hun wijkraden proberen hun specifieke wijk mooier en veiliger te maken.

Vanavond was ik bij de Jaarvergadering van wijkraad Breda Zuid-West/Buitengebied, in het gemeenschapshuis in Effen. Minstens 80 bewoners waren vanuituit Effen, Liesbos, de Rith, Overa en ‘t Hout. gekomen. Wat een betrokkenheid! De voorzitter vertelde wat er allemaal gebeurd en gerealiseerd was het afgelopen jaar (de Rotonde, 60 km zone), maar ook wat er nog moet gebeuren (uitbreiding en renovatie van gemeenschapshuis het Liesbosch). De wijkagent vertelde dat de verkeersveiligheid was toegenomen, maar dat er nog een aantal lastige punten blijven, dat de criminaliteit hun aandacht heeft. Bouwtoezicht vertelde over de regels m.b.t. bouwen en verbouwen in dit gebied en tenslotte gaf iemand van de Brabantse Delta uitleg over de taken en werkzaamheden van het waterschap. Jammer genoeg kon ik door de vertrektijden van lijn 115 (‘savonds één keer per uur!) niet te lang blijven napraten. Ja jammer, want een bezoek aan een wijkraadsvergadering is niet alleen nuttig – je hoort direct wat er in een buurt leeft en speelt – maar ook erg gezellig!

Tags:

2 Responses to “Een avond in Effen”

  1. Destrie zegt:

    Please keep thnowirg these posts up they help tons.

  2. Merci pour cette information de qualité. Depuis quelques mois,j’explore toutes les pistes possibles pour comprendre le phénomène et envisager une utilisation très pratique. Cette foi, je crois que j’ai enfin compris à quoi ça allait pouvoir me servir au quotidien. Si je réussi a en faire quelque chose, j’en témoignerai ici bien volontier, parce que la technique et moi c’est tout un programme !!!!! à suivre donc

Leave a Reply