dinsdag, 21 oktober 2008

Parkeerproblemen (slot?)

Parkeerprobleem Noortberghmoeren nu verleden tijd?

Naar aanleiding van de gezamelijke discussienotitie van PvdA, D66 en CDA over de aanpak van de parkeerproblematiek in de Haagse Beemden, antwoordden vrijwel alle fracties “Ja” op de vragen die in de notitie gesteld werden. Er werd wel gevraagd, waarom het parkeerprobleem alleen in de Haagse Beemden aangepakt moest worden en niet in de hele stad. Ik heb daarop geantwoord, dat het probleem inderdaad in de hele stad aanwezig is, maar dat in de Haagse Beemden de bewoners al zelf veel plannen hebben gemaakt om het aan te pakken, en daagde daarbij andere wijken uit hetzelfde te doen. Daarna zegde de wethouder toe, het plan van de Elzenbroek e.o. als pilot project uit te werken. De instrumenten en de ervaringen die dit oplevert, kunnen daarna wellicht gebruikt worden voor de rest van de stad. Op zich een prima resultaat, ware het niet dat wij graag ook nog een hardere toezegging voor de lange termijn – dus oplossingen in de hele Haagse Beemden, plus een plan van aanpak – hadden gezien.
Tja, zo werkt het nu eenmaal in de politiek. Je kunt niet alles krijgen. Zoals ons mam zou zeggen: tel je zegeningen. Ik ben blij met de oplossing voor de Elzenbroek e.o., maar wij houden onze vinger aan de pols! Wanneer na afloop van deze pilot de instrumenten er zijn, zullen wij zeker weer aandacht vragen voor een oplossing van de parkeerproblemen voor de rest van de Haagse Beemden!

Update @ 22/10/2008: Artikel in BN/deStem

Tags:

Leave a Reply