donderdag, 08 mei 2008

Biobrandstofdiscussie

De Europese Unie wil biobrandstoffen inzetten als instrument tegen klimaatverandering. Daarom is voorgesteld om in 2020 tien procent biobrandstoffen verplicht bij te laten mengen in transportbrandstoffen. De laatste tijd zijn biobrandstoffen echter steeds meer onder vuur komen te liggen. Google maar eens op ‘biobrandstoffen + voedselcrisis’ en de doomscenario’s vliegen om je oren.
Biobrandstoffen lijken momenteel meer ‘the cause of all evil’ in de wereld, dan dé oplossing tegen klimaatverandering. Welke rol is er nog weggelegd voor biobrandstoffen? Onder welke voorwaarden kunnen we ze nog wel gebruiken en stimuleren?

De discussie in Brussel richt zich momenteel voornamelijk op de volgende twee punten:
1. Willen we de verplichte doelstelling van 10 procent biobrandstoffen in 2020 nog wel?
2. Biobrandstoffen kunnen slechts worden gestimuleerd als ze voldoen aan een aantal duurzaamheidscriteria. Welke criteria zijn nodig? (meer)
De Europese Commissie wil de CO2-reductie beperkt houden tot 35 procent, en wil de milieu- en sociale criteria zeer beperkt houden.

Het Europees Parlement en de Raad van milieuministers én energieministers moeten het eens worden over de precieze formulering van de criteria. Het EP moet het met de Raad van energieministers eens worden over de 10 procent doelstelling. (lees het hele paper van Dorrette Corbey hier)

Daarom organiseerden Dorrette Corbey (PvdA Europarlementariër) en Diederik Samsom (PvdA Tweede Kamerlid) een publieke hoorzitting over biobrandstoffen in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer.
Vanuit verschillende perspectieven werd dit onderwerp belicht: vanuit ontwikkelingslanden, de landbouw, milieu en het bedrijfsleven. Het was een zeer boeiende discussie, waarbij vooral het integrale verhaal van André Faaij bij mij veel indruk maakte.

Natuurlijk waren er nuances, voortkomend uit de achtergrond van de sprekers, maar men leek het in grote lijnen met elkaar eens te zijn.
Naar mijn mening waren de conclusies van de discussie:
- We moeten doorgaan met de ontwikkeling van biobrandstoffen, zodat we snel van de 1e naar de 2e of zelfs de 3e generatie kunnen overstappen;
- De doelstelling van 10% bijmenging moet nog niet bindend worden, totdat er een gedegen certificering voor de grondstoffen is (denk aan het FSC-keurmerk);
- Ondertussen is het van het grootste belang dat alternatieve vormen van energie onderzocht worden;
- Landbouwgronden kunnen efficiënter worden gebruikt. Dit moet gestimuleerd worden.

ps. Lees ook de kritiek van minister Cramer op de kritiek op Biobrandstoffen….(via)
pps. Er blijkt ook bijzonder veel gespeculeerd te worden op – stijgende – voedselprijzen. De Sociaal-Democratische fractie in het Europees Parlement (PES) wil dat hiermee gestopt wordt.

Tags: ,

Leave a Reply