zondag, 15 april 2007

Dag Nachtnet?

Ongeveer een jaar geleden werd een door de Pvda ingediende motie, waarin aan de gemeente gevraagd werd alle inspanningen te doen om een nachtelijke treinverbinding tussen de 5 grote Brabantse steden (B5) en de Randstad mogelijk te maken, unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Sindsdien leek alles voorspoedig te gaan: er werd een bedrag vrijgemaakt bij de provincie, NS nam het nachtnet al op in haar dienstregeling voor 2008… Maar nu lijkt het er steeds meer op dat het Brabantse nachtnet er niet op korte termijn zal komen.
Eerst kwam het bericht dat de provincie in plaats van 100.000 euro per B5-stad een bijdrage van 270.000 euro wil hebben, nu blijkt ProRail (de beheerder van de rails) geen ruimte kan maken in haar schema voor de nachttreinen.

De plannen om de huidige nachttreinen (serie 1400) tussen Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal in de weekendnachten te verlengen naar steden in Noord-Brabant gaan voorlopig niet door. Via het huidige eindpunt Rotterdam Centraal zou naar Dordrecht, Breda, Tilburg en Eindhoven gereden worden en vanuit Utrecht Centraal naar “s-Hertogenbosch en Eindhoven. De provincie Noord-Brabant was voorstander en voortrekker van uitbreiding van het Nachtnet en na een gesprek met de Nederlandse Spoorwegen hierover had deze de uitbreiding al in de capaciteitsaanvraag voor de dienstregeling 2008 opgenomen. ProRail Capaciteitsmanagement kan de treinen echter niet laten rijden omdat de goederendienst op Dordrecht – Eindhoven en vooral het onderhoud van de infrastructuur dan teveel in het gedrang komen. Dat laatste is overigens in het huidige Nachtnet ook al een probleem.
Uit: Op De Rails, april 2007, maandblad van de NVBS (Ned. Ver. van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen).

Ik hoop dat de gezamelijke partijen (B5, provincie, NS en ProRail) er alles aan doen om het Brabantse Nachtnet toch mogelijk te maken, want zeg nou zelf: het is toch te gek voor woorden dat je na 11 uur ‘savonds niet meer van Schiphol naar Breda kunt of het einde van een concert in 013, De Brabanthallen of de Effenaar moet missen (of verplicht met de auto moet, met alle BOB en milieuproblemen van dien), omdat je anders je laatste trein naar huis mist!

Tags: ,

One Response to “Dag Nachtnet?”

  1. Johnc28 zegt:

    Thanks so much for the article.Much thanks again. Great. egbaeddddebc

Leave a Reply