Posts Tagged ‘politiek’

dinsdag, 10 februari 2009

Warmtewet aangenomen (2)

 

De Eerste Kamer heeft vandaag – zonder stemming, VVD had aantekening tegen – de Warmtewet aangenomen! Dat is zowel voor gebruikers als het milieu goed nieuws. In de Warmtewet is geregeld dat energiebedrijven voor hun restwarmte, die in stadsverwarming gebruikt wordt, geen hogere prijs mogen vragen dan voor stoken met gas betaald wordt (het zogenaamde ‘Niet Meer Dan Anders’-principe).

Artikel 4, lid 1 van de Warmtewet stelt dat de mededingingsautoriteit (NMa DTe / Energiekamer) een maximum prijs vast zal stellen voor de levering van warmte met de zgn. redementsmethode.Artikel 5, lid 1 stelt beleidsregels vast m.b.t. de elementen en wijze van berekenen van een redelijke prijs op de levering van warmte en de toe te rekenen kosten.
Anders gezegd: de tarieven worden transparant en er komt toezicht op. De tarieven zijn aan een maximum gebonden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007. Afnemers van warmte kunnen het te veel betaalde geld tot die datum terugkrijgen. In de uitwerking van de wet moet nog blijken welke onderdelen van het huidige adviestarief straks mogen worden doorberekend aan de consument. Hoe lang de uitwerking van de wet gaat duren is nog onduidelijk, Minister Van der Hoeven geeft aan dat dit wetsvoorstel een forse bestuurslast betekent voor haar toch al overbelaste departement…
De behandeling van de Warmtewet heeft bijna vijf jaar geduurd, laten we hopen dat de uitwerking een stuk vlotter gaat!

Eerdere logs over de warmtewet vind je hier.

dinsdag, 03 februari 2009

Fietsvragen

 

In BN/deStem van 13 januari jl stond dat uit de Verkeersmonitor 2007 bleek, dat het fietsgebruik in Breda in 2007 afgenomen was. Dit baart de PvdA zorgen, dus heb ik er vragen over gesteld in de commissie Milieu en Mobiliteit. Daarnaast had ik gehoord, dat er nu ook op provinciaal niveau een geactualiseerd fietsplan wordt ontwikkeld, dus heb ik meteen – tja, als je dan toch vragen over fietsen hebt, kun je zoiets er maar beter meteen bij eh infietsen – gevraagd of wij als stad daarbij betrokken zijn en of het nog invloed had op het Bredase Fietsbeleid. In het kader van deze actualisatie van het provinciale fietsenplan wordt ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een fietsleenplan in de B5-steden. Dat vinden we hier in Breda een goed initiatief, en was ik benieuwd wat de wethouder ervan vond.

Wethouder Willems antwoordde, dat hij het voorbarig acht om nu te reageren, omdat de verkeersmonitor binnenkort aan de commissie aangeboden wordt met een begeleidende analyse van het college; dan zal ook worden ingegaan op verschillende gegevens.
Hij neemt zelf intensief deel aan het overleg over het provinciaal geactualiseerde fietsplan; er is veel belangstelling voor de Bredase plannen. Er zijn plannen om het regionaal fietsverkeer te stimuleren, daarbij het oplossen van knelpunten en subsidieregelingen. Het fietsleenplan zal hierbij ook worden betrokken; dit is een variant op de OV-fiets. De commissie zal op de hoogte worden gehouden.
Mooi!

zaterdag, 31 januari 2009

Een avondje NAC

 

Vanavond was er een ontmoeting van de Bredase raadsleden met de gemeenteraad van Oosterhout, onder het genot van een avondje NAC. Thuis tegen Volendam, een eitje – op papier in ieder geval.
Gelukkig hadden we onderling voldoende met elkaar te bespreken, want het spel van NAC was niet om over naar huis te schrijven. Ongeïnspireerd, rommelig. Goed, door een overvolle ziekenboeg en een aantal schorsingen had Robert Maaskant moeite om überhaupt een compleet elftal op te stellen, maar dat is geen excuus voor het matige spel. Dat het uiteindelijk bij 1-1 is gebleven, is een gelukje, want Volendam was overduidelijk de morele winnaar. Tijdens de derde helft hebben we nog wat nagesproken over Bredase en Oosterhoutse zaken en zijn we uitgenodigd voor een return – om maar in voetbaltermen te blijven – in Oosterhout.

ps. Deze belabberde wedstrijd was wel de uitgelezen mogelijkheid om even alle stress en agressie van de afgelopen week er verbaal uit te gooien… Er is duidelijk een hooligan aan mij verloren gegaan ;-)

donderdag, 29 januari 2009

Klarenbergse wal

 

Na jarenlange strijd komt nog dit jaar er een geluidswal achter de woningen op de Klarenberg. In combinatie met geluidswerend asfalt op de Westerhagelaan, krijgen de bewoners eindelijk de gewenste oplossing voor de onveilige en lawaaierige situatie in hun achtertuin. Vanavond was er een informatiebijeenkomst over het conceptplan, zodat de laatste puntjes op de i gezet konden worden. Deze bijeenkomst was niet in het Stadskantoor, maar bij één van de bewoners thuis. En of het nou de locatie was, of de manier waarop de aanwezige ambtenaren het benaderden, ik heb zelden zo’n staaltje interactief beleid gezien. toen huisnummer X meldde dat ze eigenlijk geen boom wilden, meldde huize Y zich vrijwillig aan voor de boom. De kruisjes van de te herplanten bomen werd zonder probleem verplaatst op de kaart. Ook over de hoogte van de Greenwall, en wel of geen kijkgaten viel te praten. Na een uurtje was alles zo goed als rond. De bewoners zijn tevreden – en de PvdA dus ook!

donderdag, 22 januari 2009

De bus nog beter

 

De Bus. Beter dus

De PvdA Breda is groot voorstander van Goedkoop Openbaar Vervoer. Daarom zijn we blij dat er op dit moment twee proeven met goedkoop openbaar vervoer in de provincie Noord-Brabant lopen. Pilot 1: “Je blijft bussen voor 30 cent”, waarbij een tarief van 30 cent geldt voor reizigers jonger dan 12 of ouder dan 65 loopt sinds mei 2008, en op 1 januari jl. is Pilot 2: “De bus. Beter dus” met tarieven vanaf 60 cent voor de overige reizigers gestart.

Het doel van de provinciebrede pilots met Goedkoop Openbaar Vervoer is om meer reizigers – nieuwe reizigers – gebruik te laten maken het openbaar vervoer. Deze pilots kunnen wij als PvdA Breda volledig ondersteunen, maar sinds de start van de tweede pilot zijn wij door verschillende Bredase busgebruikers aangesproken over de onduidelijkheid met betrekking tot de tarieven en de verschillende kaartsystemen. Ook Reizigersoverleg Brabant heeft recent zijn zorgen geuit. Hoewel we deze pilots toejuichen, zijn we bezorgd dat de onbekendheid van de pilot en de gehanteerde kaartsystemen de slagingskans niet ten goede komen.

En daarom stelde ik Artikel 41 vragen aan het College, om onze wethouder aan te sporen bij de Provincie aan de bel te trekken en een signaal af te geven. Misschien dat met kleine aanpassingen – het enkeltje weer terug, voorverkoop bij winkels en posters bij benzinestation – de proef wel het succes wordt, dat wij willen!

Update @ 23/01/2009: Artikel in BN/deStem. De kop dekt de lading niet helemaal: we zijn blij met de proef, maar we denken dat de communicatie en kaartsystemen verbeterd kunnen worden.
Update @ 04/02/2009: Voorpagina van de Bredase Bode.

donderdag, 15 januari 2009

Lijn 8

 


Vanavond naar Lijn 8 geweest. Nee, niet de bus, maar een – toneelstuk? musical? – verassende en verfrissende avond urban theater. Een stuk over sex, drugs en hiphop. Geschreven en gespeeld door Straattalenten, mede mogelijk gemaakt door het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling, kroonjuweel van de PvdA Breda. Een volle zaal in het Chassétheater, en een jonge cast op het podium. Het plezier en enthousiasme spatte ervan af! Breakdancend, rappend, zingend, dansend en goed acterend. Het verhaal van de straat – drugs, problemen met ouders, alcohol, discriminatie, tienerzwangerschappen – herkenbaar en dramatisch, maar met een positief einde. Yes, we can!

maandag, 12 januari 2009

Een avond in Effen

 

Als gemeenteraadslid van een stad mag je natuurlijk geen voorkeuren hebben voor één bepaalde buurt, wijk of dorp in je gemeente – dus die heb ik dan ook niet, heel Breda gaat me aan het hart. Maar omdat het voor buurten, wijken of dorpen prettiger is om één aanspreekpunt binnen een fractie te hebben, heeft iedereen van de PvdA-fractie heeft een aantal wijken toegewezen gekregen. Zo ben ik wijkaccountmanager van Breda Centrum, Chassé/Oud-Boeimeer, Fellenoord/Schorsmolen, Tuinzigt/Westerpark en Breda Zuid-West/Buitengebied. Een bredere spreiding van verschillende soorten wijken is bijna niet mogelijk in deze stad. De samenstelling en de uitdagingen van deze wijken lopen ver uiteen. De stadswijken hebben te maken met stadsproblemen: parkeerproblemen, zwervers, geluidsoverlast. En Breda Zuid-West/Buitengebied heeft te maken met vergrijzing en ontgroening, wegtrekkende voorzieningen en ongewenst (crimineel) gedrag in het uigestrekte buitengebied. Al deze wijken hebben gemeen dat hun wijkraden proberen hun specifieke wijk mooier en veiliger te maken.

Vanavond was ik bij de Jaarvergadering van wijkraad Breda Zuid-West/Buitengebied, in het gemeenschapshuis in Effen. Minstens 80 bewoners waren vanuituit Effen, Liesbos, de Rith, Overa en ‘t Hout. gekomen. Wat een betrokkenheid! De voorzitter vertelde wat er allemaal gebeurd en gerealiseerd was het afgelopen jaar (de Rotonde, 60 km zone), maar ook wat er nog moet gebeuren (uitbreiding en renovatie van gemeenschapshuis het Liesbosch). De wijkagent vertelde dat de verkeersveiligheid was toegenomen, maar dat er nog een aantal lastige punten blijven, dat de criminaliteit hun aandacht heeft. Bouwtoezicht vertelde over de regels m.b.t. bouwen en verbouwen in dit gebied en tenslotte gaf iemand van de Brabantse Delta uitleg over de taken en werkzaamheden van het waterschap. Jammer genoeg kon ik door de vertrektijden van lijn 115 (‘savonds één keer per uur!) niet te lang blijven napraten. Ja jammer, want een bezoek aan een wijkraadsvergadering is niet alleen nuttig – je hoort direct wat er in een buurt leeft en speelt – maar ook erg gezellig!

zaterdag, 03 januari 2009

Goedemorgen!

 

Goedemorgen!

Zaterdagochtend kwart voor 9. Telefoon. Ma. “Wat sta je leuk op de foto in de krant! Tante Henny belde vanmorgen op om het te vertellen, want wij hadden de krant nog niet… ” Foto? Krant? O ja, gisteren Nieuwjaarsreceptie in de Grote Kerk. En een verslaggever die me vroeg wat ik zou willen in 2009 als ik al mijn verbeelding mocht gebruiken. Dat voedselbanken overbodig worden. Dat iedereen een goed leven heeft, sociaal en in vrede. Overal fietspaden in Breda. En voor mezelf? Een grote boerderij midden op de Grote Markt, zei ik lachend. Tja, verbeelding is prachtig. Nog even proostend op de foto…
“Dank je mama, voor je belletje! Ik moet nog ff wat dingen voor pa kopieëren, tot vanavond.”
Half 11. Snel even de krant uit de brievenbus halen. Goedemorgen! De krant valt bijna uit mijn handen van schrik. “Breda toost op 2009” lees ik. Daaronder glimlacht mijn eigen hoofd me bijna een halve tabloid vol toe. Leuke foto? Grote foto! Ik dacht dat ik op een klein foto’tje ergens in het midden van een katern zou staan, misschien tussen allerlei anderen? (Zoals op pagina 26/27 dus… ) En dan het bijschrift: “Gevraagd naar haar ‘verbeelde’ toekomst wil ze het liefst een eigen huis, midden op de Grote Markt.” En dat als sociaal-democrate, wat zal men niet van me denken?! Enigszins beschroomd en met een pet op ga ik naar buiten.
2 uur ‘smiddags, achter de starttafel bij de Oliebollenwandeltocht. Minstens 30 mensen hebben me gemeld dat het een leuke foto is. In het begin verdedigde ik mezelf, en zei dat ik ook vrede en een sociale maatschappij had gewenst, maar dat dat niet in de krant stond. Maar nadat verschillende mensen mij meldden, dat ze het een leuke droom vonden, dat ze me kennen en weten wat ik de wereld toe wens en dat ze eigenlijk ook een eigen boerderij midden op de Grote Markt willen, ben ik daar maar mee opgehouden. Het is ook eigenlijk gewoon een leuke foto…
Tegen 4-en, bij kiosk Van Dongen op het Van Coothplein. Mijn hoofd glimlacht me vanaf een stapel kranten toe. “Leuke foto”, zegt de dame achter de toonbank. “Drie rood, één blauw?” En draait zich om richting de sigaretten.

Ik wens u allen een boerderij midden op de Grote Markt toe, en daarnaast veel verbeelding, liefde, vrede, solidariteit, duurzaamheid en emancipatie in 2009!

dinsdag, 23 december 2008

Dag 5 Serious Request 2008

 

Ga naar 3FM.NL en geef!!!

Onverwacht – normaal zijn er geen updates op dag 5 – is er vandaag een voorlopige tussenstand bekendgemaakt van de Serious Request 2008 actie. Er is nu 1.377.338 euri! opgehaald. Een prachtig bedrag, maar de dj’s vrezen dat ze de 2,5 miljoen – die nodig is voor de toegezegde extra 2,5 miljoen van minister Koenders - niet gaan halen Het lijkt erop dat de particulieren als een dolle hond geven, met enorme rijen voor de brievenbus van het Glazen Huis in Breda als gevolg, maar dat de bedrijven het een beetje laten afweten. Misschien een gevolg van de kredietcrisis of de angst voor een recessie? Dus, als je het nog gedaan hebt, laat die 36 miljoen vluchtelingen niet stikken en DONEER op 3FM!

vrijdag, 19 december 2008

Glazen Huis – Serious Request

 

De 3FM Serious Request actie is vandaag begonnen! Dus *HOP* naar 3FM.nl of naar de Grote Markt in mijn eigen Breda – want daar staat het glazen huis – en gooi geld in de brievenbus. Gisteravond hebben wij (de Gemeenteraad) tijdens de raadsvergadering gecollecteerd en ruim 6500 euri bijeengebracht! Dus…. vraag een plaat aan via 0909-1336 of SMS naar 3333, koop iets op de veiling, wat dan ook, maar DOE IETS voor die 36 miljoen vluchtelingen in de wereld!

Update @ 19/12/2008 17:00 PM: Tussenstand dag 1: 140.523 euri!
Update @ 20/12/2008 17:00 PM: Tussenstand dag 2: 327.709 euri!
Update @ 21/12/2008 17:00 PM: Tussenstand dag 3: 595.480 euri!
Update @ 22/12/2008 17:00 PM: Tussenstand dag 4: 847.223 euri!
Nog steeds heel veel natuurlijk, maar nog maar 5.000 euri meer dan op dag 4 vorig jaar… dus DONEER op 3FM!