Posts Tagged ‘politiek’

donderdag, 26 maart 2009

Premiere IFFB: The Reader

 

Naar de site van IFFB

Rode loper, flitsende fotografen… Het wordt al bijna een gewoonte! Nee hoor, zo omhoog gevallen ben ik nog niet. En was ik dat wel, dan zorgde de opmerking: “Kunt u even doorlopen, Catherine Keyl komt eraan” ervoor dat ik met beide pumps weer op de loper stond. Jas ophangen, glaasje champagne en – hop! – snel de zaal in voor de premiére van de film “The Reader” – opening van het eerste Internationale Filmfestival Breda. Al BN’er spottend – Anita Witzier, Paul van Loon, Gerda Havertong, en is dat niet Marjan Berk? – wachtten we op de aankomst van Prinses Laurentien en Prins Constantijn. Ja, al was het de eerste film van de eerste aflevering van het IFFB, het had gelijk koninklijke allure. Goed, Prinses Laurentien is vanuit haar functie als voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven nauw betrokken bij het maatschappelijk probleem van de laaggeletterdheid, en voor deze film is het Film Festival Breda een samenwerking aangegaan met de stichting, maar toch: niet vaak heeft een beginnend filmfestival zo’n flitsende start.

Na de toespraken was het dan tijd voor de film zelf. Er zwerven her en der al wat recensies op het net van The Reader, maar ik ben het niet met allemaal eens. Goed, het tweede deel van de film was wat tragig, maar over het geheel prachtig. Ingetogen. Heftig. Aangrijpend. Ik wilde een aantal keer opspringen en roepen: “Geef nou toe, dat je niet kunt lezen, dan hoef je de cel niet in! Michael, je kent haar geheim, help haar!”, maar ik zat stil met een brok in mijn keel. En tegen het eind met tranen in mijn ogen. En daarmee was ik in koninklijk gezelschap, want ook de Prinses had het niet droog gehouden

woensdag, 25 maart 2009

Klimaatdebat

 

Eén inspreker, die voorafgaand aan het agendapunt over het Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 de klimaatscepsis verwoordt, en prompt lijkt het hele Bredase klimaatbeleid op losse schroeven te staan. Cees van Gurp betoogde namens de Klimaatstudiegroep Breda dat met het klimaat niets aan de hand is en dat het een leugen is dat CO2 een gevaarlijk, milieuvervuilend broeikasgas is.
Zucht. Niet weer

Deze mening was voor mij – en Groen Links – niet nieuw, maar voor een groot deel van raadscommissie Milieu en Mobiliteit blijkbaar wel. Zij lieten zich imponeren door de lawine van namen, rapporten en getallen. Het CDA, maar ook de VVD, Leefbaar Breda, SP en Breda’97 kregen, de een wat meer dan de ander, het gevoel dat de klimaatproblemen misschien wel toch eens van een andere kant moeten worden bekeken. Dat verwonderde mij ten zeerste, want de raad heeft nota bene zelf in december 2008 de onderliggende Klimaatvisie vastgesteld. De mening die Dhr van Gurp nu verkondigde is tijdens die behandeling met verve door Dhr van Overveld (VVD) verwoord. Toen had hij geen medestanders. Nu blijbaar wel. Toen ik Dhr Bergkamp (CDA) hiermee confronteerde, antwoordde hij:”Als Van Overveld zoiets zegt, neem ik dat wat minder serieus, dan wanneer de heer Van Gurp dat doet”. Tss. Daarna werd zelfs de suggestie gedaan om Dhr van Gurp een presentatie te laten geven aan de commissie! Groen-Links gaf aan – met ondersteuning van de PvdA – daar absoluut geen behoeft aan te hebben of dan graag ook deskundigen van het ‘andere kamp’ uit te willen nodigen. Uiteindelijk is de suggestie voor een presentatie in wat voor vorm dan ook niet overgenomen. Gelukkig.

Na deze, in mijn ogen, overbodige – want: te laat en eenzijdig – discussie over CO2, behandelden we het langverwachte Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012. Volgens de PvdA is het juist nu de goede tijd om te investeren in het klimaat! Niet alleen omdat we vinden dat een beter klimaat bij jezelf – dus bij Breda – begint, maar ook omdat de aanpak van het klimaatprobleem stimuleringsmogelijkheden biedt voor de aanpak van de economische crisis. We zien in dit ambitieuze uitvoeringsprogramma mogelijkheden om en aantal projecten naar voren te halen of te verbreden. Projecten die het klimaat verbeteren, mensen aan het werk houden en de koopkracht verbeteren en. Noem het een lokale Green New Deal. We gaven aan dat we hierbij dachten aan energiebesparende maatregelen in alle bestaande Bredase huurwoningen, op korte termijn, zoals we al bij de behandeling van de klimaatnota hebben gevraagd, en niet alleen in Heuvel en de Hoge Vucht.

Het was verleidelijk om vervolgens elk van de 53 projecten(voor 2009 alleen !) te behandelen, maar we hebben het gelaten bij een aantal hoofdlijnen van het ambitieuze en innovatieve programma:

Allereerst over de Duurzame Overheid (DO): De PvdA weet dat de gemeente het goede voorbeeld geeft, en dat juichen we toe, maar vind Breda de klimaatambities van Breda duidelijk zichtbaar moet maken voor de Bredanaars.
Met betrekking tot Duurzame Energie (DE) geeft de Gemeente aan dat men wil inzetten op Windenergie, terwijl uit onderzoek uit 2006 bleek dat er op Bredaas grondgebied geen andere locaties voor windmolens mogelijk waren dan Hazeldonk en Nieuwveer. We waren benieuwd hoe (en waar) deze ambitie dan gerealiseerd gaat worden. Daarnaast hebben we meegegeven dat Geothermie ook een aantrekkelijke optie kan zijn bij nieuwbouwprojecten, en zelfs op lange termijn de stadsverwarming zou kunnen voeden, want zelfs de Amercentrale heeft niet het eeuwige leven.
Schone en zuinige mobileit (MO) gaat de PvdA aan het hart en we kunnen niet anders dan deze projecten toejuichen: fietsprijzen, fietsplatforms, een voetgangersplan…

Als laatste hebben we aangegeven dat de PvdA zich realiseert, dat er hoge investeringskosten gepaard gaan met inzet voor duurzaamheid, maar dat dit zich op lange termijn terugbetaalt. Er is dekking voor 2009, en wij gaan ervan uit dat het college ook voor de komende jaren de financering rond gaat krijgen. We sloten af met de opmerking dat er nu wat ons betreft genoeg over het klimaat gepraat was, en dat het nu tijd werd om de handen uit de mouwen te steken!

Groen-Links sloot zich van harte aan bij ons betoog. de overige partijen hadden weinig inhoudelijke opmerkingen en gingen vooral in op de financiën. Zij zagen dat er voor 2010 en de jaren daarna nog geen dekking was.

Wethouder Willems dankte ons voor de complimenten en zegde toe dat hij de inspanningen van de Gemeente zichtbaarder zouden maken voor de Bredanaars. Daarnaast legde hij uit, dat het naar voren halen van energiebesparening in huurwoningen niet mogelijk was, maar dat hij er alles aan doet om dit project geen vertraging te laten oplopen in het huidige economische klimaat. Hij gaf aan dat er inderdaad op Bredaas grondgebied geen locaties voor windmolens meer zijn, maar dat hij een overeenkomst heeft gesloten, om met enkele West-Brabantse gemeenten gezamenlijk een windmolenparkje te realiseren. Ten slotte legde hij uit, dat dit programma voor 2009 was en dat er vanaf nu jaarlijks een uitvoeringsprogramma zal komen met daarin de financiële dekking voor dat jaar. De PvdA is tevreden met de uitleg en antwoorden van de wethouder.

Hoewel er na het verhaal van de inspreker twijfels waren gerezen over de rol van CO2 bij klimaatverandering, bleek uiteindelijk de hele commissie het toch wel eens over het Uitvoeringsprogramma: Gewoon uitvoeren!

Leest ook het artikel in BN/deStem.

Update @ 26/03/2009: Een pittige analyse in BN/deStem over de klimaatdiscussie in de commissie!

dinsdag, 24 maart 2009

Plastic heroes in Breda?

 

Tussen werk en vergaderingen door, hing ik op een avond gezellig met ManLief op de bank. Beetje zappen. Reclame. Oranje mannetjes in beeld. “Ik zit in je TV”. Oh, ja, de campagne om plastic afval te gaan scheiden. Goed initiatief. “Kan dat eigenlijk in Breda ook”, vraagt ManLief ineens. Geen idee. Dat hoor ik – woordvoerder Milieu – natuurlijk gewoon te weten. Dus ik naar Plastic-Heroes-punt-nl en op zoek naar een inleverpunt in Breda.

En schrok. Breda stond niet in het lijstje van gemeenten. Geen plastic inleverpunt in Breda. Schande! Breda, met haar top afvalscheidingbeleid heeft géén inleverpunt voor plastic! Artikel 41 vragen! Vragenhalfuurtje! Wethouder op het matje roepen… Of misschien toch eerst even informatie inwinnen?

Binnen een minuut googlen lees ik, dat Breda niet meedoet met deze campagne – in verband met verwerking helemaal in Duitsland en lelijke bovengrondse bakken – maar wel zelf een proef gaat doen met gescheiden plastic inzameling. Gelukkig. Nu maar hopen dat we in één van de proefwijken wonen, want ManLief is al fanatiek al ons plastic afval apart aan het houden!

dinsdag, 17 maart 2009

Nachtnet Brabant lijkt blijvertje

 

Brabants Nachtnet blijft!

Goed nieuws: de treinen die sinds eind 2007 als proef drie nachten per week over het Brabantse spoor rijden – ja, diezelfde waar ik me vanuit Breda sterk voor heb gemaakt – hebben toekomst! Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant schrijven in een voorstel over het vervolg van het experiment dat de NS vanaf eind 2010 twee van de drie nachten kostendekkend kan en wil rijden.
Het aantal klanten is gemiddeld hoger dan verwacht en groeit. De nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag is druk genoeg. Alleen voor de nacht van donderdag op vrijdag blijft vanwege lagere opbrengsten een bijdrage nodig van de provincie en aangesloten gemeenten (Dordrecht, Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven). Provinciale Staten bepalen of Brabant structureel gaat meebetalen aan het nachtnet of kiest voor een verlenging van de proef met een jaar. (bron). Lees ook rapport van NS over het Brabants Nachtnet.

donderdag, 12 maart 2009

Randvoorwaarden verkoop Essent (2)

 

Vandaag ontvingen we de antwoorden op onze vragen over randvoorwaarden voor de eventuele verkoop van Essent aan RWE. Het goede nieuws is dat het College een aantal van onze zorgen deelt – op het gebied van duurzaamheid en geopolitieke aspecten – en deze schiftelijk kenbaar zullen maken aan de overige Brabantse aandeelhouders. Helaas zullen ze geen randvoorwaarden op deze onderdelen meegeven bij de eventuele verkoop van Essent, aangezien de gemeente Breda slechts een kleine aandeelhouder is en de invloed gering c.q. nihil is. Wel geeft het College aan dat er nog aanvullend onderzoek wordt gedaan door de Provincie Noord-Brabant naar aanleiding van vragen van statenleden. Op 27 maart moet dit afgerond zijn, en weten we definitief of Essent verkocht gaat worden aan RWE – en onder welke voorwaarden.

dinsdag, 17 februari 2009

De bus beantwoord

 

De Bus. Beter dus

Vandaag ontving ik de antwoorden op mijn raadsvragen over de pilots met goedkoop openbaar vervoer in de provincie Noord-Brabant. Het college is het met me eens, dat de communicatie verre van optimaal is verlopen en dat er veel verwarring was over welke tarieven nu wel en welke niet meer geldig waren. In algemene zin is het college het met me eens, dat iedere onduidelijkheid een negatief effect heeft op het slagen van welke pilot dan ook. Daarnaast gaat het college in maart, samen met Tilburg en Den Bosch, in overleg met de gedeputeerde OV, mevrouw Moons, om de problematiek over de tarieven en de onduidelijkheden van de pilot aan de orde te stellen.

Dat is goed nieuws, en hopelijk leidt dit er toe dat de pilot alsnog een groot succes wordt!

Lees ook het artikel in BN/DeStem.

maandag, 16 februari 2009

Wouter Bos in Breda (2)

 

Het was een druk bezochte, en inspirerende avond over diversiteit gisteravond in het Florijn College. Inhoudelijke discussies, confronterende video’s, zang en dans. En natuurlijk Wouter Bos. Hij ging in op de PvdA-integratieresolute en meldde dat – na veel protest van onder andere de afdeling Breda – er een extra hoofdstuk aan toegevoegd is, om ook de positieve aspecten te benadrukken. Daarnaast waarschuwde hij tijdens zijn bezoek, dat de economische crisis de kloof tussen autochtonen en allochtonen niet mag vergroten. En vond hij, dat we maar moeten wennen aan dubbele nationaliteiten. Maar hij benadrukte vooral dat we het gesprek aan moeten gaan. Met elkaar. Over elkaar.

Een compleet verslag vind je op de site van de PvdA Breda.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=CZdvZKS98Ck]

Lees verder de artikelen in BN/deStem en op BredaVandaag.

zondag, 15 februari 2009

Wouter Bos in Breda

 

Klik voor meer informatie

Morgen is Wouter Bos te gast tussen 19.30 u. en 22.00 u. op het Florijn College aan de Wilhelminasingel 93 te Breda om in gesprek te gaan over het actuele thema “Diversity Rules” ofwel de “Kracht van Diversiteit”.
De PvdA West-Brabant biedt samen met Wouter Bos een inspirerend programma aan. Dit is de West-Brabantse bijdrage aan het integratiedebat dat zowel binnen de PvdA als in het hele land wordt gevoerd. De avond is voor iedereen en gratis toegankelijk.
Voor meer info: klik op de banner of ga naar www.pvdabreda.nl!

vrijdag, 13 februari 2009

Stadsverwarming

 

In tegenstelling tot het weer, was het in de politiek een warm en energiek weekje… Gisteravond bespraken we in de Gemeenteraad – als enige agendapunt – het initiatiefvoorstel van van CDA-raadslid Erkal Ücerler. Daarin stond dat de wethouder naar de rechter moet stappen om Bredanaars te helpen, die vinden dat ze te veel voor hun stadsverwarming hebben betaald. Ook zou er een zogenoemde ‘stuitingsbrief’ naar Essent moeten worden gestuurd, zodat eventuele schadeclaims niet verjaren.

Dit initiatiefvoorstel kwam voor ons niet als een verrassing. We hadden dit onderwerp in de commissie Milieu en Mobiliteit van vorige week ook behandeld. Daarin had mijn collega Frans Szablewski betoogd dat we absoluut willen dat gebruikers van stadsverwarming niet meer dan anders betalen, maar dat we mensen niet blij willen maken met een dode mus – de belofte dat men geld terug krijgt – en dat we de uitvoering van de warmtewet afwachten. Daarnaast vroeg Frans de wethouder wat er is gebeurd met de toezegging aan de PvdA-fractie van ruim een jaar geleden om hulp te bieden aan het comité Woekerwarmte en andere bewoners of comités. Ook wilden we weten of, indien blijkt dat de Essent terugbetaalt tot 1 januari 2007, de gemeente hulp wil bieden bij terugvordering van voor die datum. We vroegen ons af hoe de wethouder tegen de stuitingsbrief aan keek. In het geval van een simpele administratieve handeling zouden we voor zijn.

De wethouder antwoordde dat de Gemeente, zoals toegezegd is, steun biedt aan de bewoners, maar ze niet vertegenwoordigt.

Elke keer blijkt bij behandeling van geschillen dat het tarief volgens het NMDA principe correct is vastgesteld. Er is contact met Essent gezocht en er is per brief uitgelegd wat er aan de orde is geweest. Hieruit blijkt opnieuw dat Essent zich houdt aan de afspraken van 1986 wat betreft de aansluitbijdrage (niet langer dan 30 jaar). Wat vroeger wijkverwarming was valt niet onder de afspraken. Per aansluiting wordt uitgezocht wanneer de termijn afloopt. De Warmtewet (die nog door de Eerste Kamer moet) schept duidelijkheid, met terugwerkende kracht tot 2007). Alles van voor 2007 wordt volgens de dan geldende wetgeving toegepast (en dat is het Energienettarief).
Het NMDA principe is volgens uitspraken correct toegepast; het is daarom lastig een stuitingsbrief te schrijven als er geen conflict is; vorige klachten zijn voldoende afgehandeld; er is geen juridische bron voor stuiting. Wel kan -zoals hier ook vanavond is gevraagd aan Essent- aan Essent verzocht worden om klachten serieus te nemen. Uiteraard zullen we ons op een uitspraak van de zaak in Almere beraden.
De warmtewet stelt tarieven vast volgens de nieuwe systematiek; over de tarieven daarvòòr worden geen uitspraak gedaan.

Voor onze fractie was dit antwoord voldoende, ook omdat eerder die avond een vertegenwoordiger van Essent had gemeld, bewoners te informeren wanneer hun termijn voor het betalen van de aansluitbijdrage afliep én toezegde dat indien Essent in de periode voor januari 2007 fouten gemaakt heeft in de toepassing van het toen heersende tarief, dat volgens de regels te repareren. We hebben er vertrouwen in dat de wethouder er alles aan zal doen om mensen te steunen. Wel riepen we in de commissie de wethouder op een stuitingsbrief te sturen onder het motto “baat het niet dan schaat het niet”.

In de loop van afgelopen week ontvingen we een brief, waarin de wethouder nog een aantal zaken toelichtte. Ook meldde hij, dat er geen recht is waarop de gemeente een stuitingsbrief zou kunnen schrijven aangezien er geen geschil met Essent is.

Om een lang verhaal kort te maken: in de raad deed wethouder Wilbert Willems nogmaals de toezegging, dat hij op zal komen voor mensen die een conflict hebben met energieleverancier Essent over de tarieven voor stadsverwarming. Daarnaast liet hij weten, dat hij zich niet geroepen voelt om tot actie over te gaan, omdat de gemeente Breda ‘geen conflict’ heeft met Essent.

Na deze beantwoording vroeg het CDA een schorsing aan en trok daarna zijn voorstel in, omdat ook zij eindelijk overtuigd waren van de inzet van de wethouder.

Natuurlijk blijft de PvdA de stadsverwarmingsgebruikers steunen en mocht er toch iets mis gaan, dan trekken we weer aan de bel!

Lees ook het artikel in BN/deStem.

donderdag, 12 februari 2009

Randvoorwaarden verkoop Essent

 

Essent naar RWE?

Mijn collega’s hadden vorige week in de commissie Bestuur al vragen gesteld over de mogelijke besteding van de winst uit een eventuele verkoop van Essent, omdat wij signalen ontvingen dat andere gemeenten al met het provinciebestuur in overleg waren. Aangezien de kans groot is dat deze verkoop doorgaat, verwachten wij van het Bredase College een proactieve houding om er in ieder geval voor te zorgen dat de Provincie ook actief de Essent gelden in Breda gaat investeren. Dit neemt natuurlijk niet weg dat wij vraagtekens hebben bij de verkoop. De PvdA is op nationaal en regionaal niveau volop in discussie over de randvoorwaarden van deze verkoop. Natuurlijk beseffen wij dat de Gemeente Breda een zeer kleine aandeelhouder is van het energiebedrijf Essent. Dit neemt niet weg dat wij als Bredase PvdA fractie onze zorgen hebben over de verkoop en dat wij graag zien dat de Gemeente Breda deze zorgen als aandeelhouder overbrengt. In de toekomst mag de Gemeente Breda dan immers geen aandeelhouder meer zijn van Essent, maar gelet op de marktpositie van het huidige Essent, zal RWE straks wel voor een belangrijk deel de Bredase huishoudens van energie gaan voorzien.

Onze zorgen betreffen vooral de duurzaamheid, geopolitieke aspecten, de bruidsschat voor netwerkbeheerder Enexis en de kosten van het energieverbruik. Daarom hebben Richard Blankenstein en ik namens onze fractie raadsvragengesteld aan het College, met het verzoek onze zorgen over te brengen aan de overige aandeelhouders én om een aantal randvoorwaarden mee te geven bij de eventuele verkoop van Essent.