Posts Tagged ‘politiek’

vrijdag, 29 mei 2009

Stemadvies

 

Stem 4 Juni (en bij voorkeur PvdA)

Wederom een lang weekend. Als u niet naar Pinkpop, of een gezellige camping gaat, heeft u tussen de BBQ’s en alle andere bezigheden genoeg tijd om uit te vogelen waarop u wilt gaan stemmen. Want: u gaat 4 juni stemmen. Punt. Dat is mijn enige stemadvies: Stem!

Oké, als u na een heel weekend stemwijzers doorwerken niet wijzer bent geworden, mag ik u dan een suggestie doen? Lijst 2 ;)

maandag, 25 mei 2009

Op de hei

 

Het is mei 2009 en de verkiezingen zijn aanstaande. Niet alleen die voor het Europees Parlement – gaat allen 4 juni stemmen! – maar ook de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 komen in rap tempo dichterbij. Er wordt al hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma, en fractieleden besluiten zich nogmaals kandidaat te stellen – of niet. En dus trok ons rode elftal er op deze prachtige maandag op uit, om in een inspirerende omgeving buiten Ulvenhout te brrainstormen over de grote lijnen, de thema’s die spelen, en de lange termijn plannen voor een sterke en sociale stad.
Natuurlijk spreken we elkaar elke maandagavond, maar tijdens de fractievergaderingen gaat het voornamelijk over de korte termijn politiek, en kom je door tijdgebrek vaak niet aan de grote lijnen toe. Helaas kan ik niet in detail treden – niet omdat het geheim is, maar omdat de gedachtespinsels nog uitgewerkt en geconcretiseerd moeten worden. In ieder geval was het een nuttige dag, die we afgesloten hebben bij de beste Chinees van de gemeente Breda.

maandag, 18 mei 2009

In Europa

 

Stem 4 Juni (en bij voorkeur PvdA)

Nadat we eerst in een bijzondere raadsvergadering Monsigneur Muskens / Broeder Martinus tot ereburger van de stad Breda hadden benoemd, sprak staatssecretaris Frans Timmermans van Europese Zaken in het Mezz-café over Europa. Na een korte inleiding volgde een geanimeerde discussie. Over nationale identiteit, over hoeveel iedere Nederlander nou eigenlijk betaalt aan én terugkrijgt uit Europa, over gesloten grenzen en ontwikkelingshulp, over de toetreding van Turkije… (een volledig verslag staat hier)
Aan het eind van de avond – die veel te snel voorbij was – riep de staatssecretaris alle aanwezigen op om ten minste vijf personen ervan te overtuigen om tijdens de Europese Parlementsverkiezingen op 4 juni hun stem uit te brengen.

Dus. Bij deze. Stem! Het maakt mij niet uit waarop – Nee, dat lieg ik. Met een stevige, progressieve, linkse fractie zijn de vrijheden die de PvdA aan het hart liggen uiteraard beter beschermd – maar ga 4 juni stemmen. Want een aanzienlijke opkomst is van belang voor een geloofwaardige vertegenwoordiging van Nederland in het Europees Parlement.

vrijdag, 08 mei 2009

Binnen of buiten

 

Zo op het eerste gezicht hebben mijn werk en mijn werk niet veel met elkaar te maken. Dat is slechts schijn. Ik zal niet alle overeenkomsten vermelden, maar ze zijn legio. Denk bijvoorbeeld eens aan het imago van zowel de politiek als oliemaatschappijen, of dat in beide banen extreem drukke periodes worden afgewisseld met enorm rustige. Beide beroepsgroepen zijn trouwens groot fan van borrelen. Maar de meest frappante overeenkomst is eigenlijk, dat er in beide banen veel – te veel soms – tijd binnen wordt doorgebracht, terwijl je het liefst buiten zou willen zijn. Gelukkig krijg je daar af en toe de kans voor. Zo was ik gisteren op wijkbezoek in Ulvenhout, en ben ik vandaag (en morgen) op geologische excursie in Duitsland. Om eens naar échte rotsen te kijken, in plaats van ze te op de pc te modelleren. Hier liggen de gesteentes aan het oppervlak, terwijl we er in de Noordzee kilometers naar moeten boren. Buiten zijn is leuk en leerzaam, in allebei mijn banen, en geeft je inspiratie om het ook binnen interessant te houden.

donderdag, 07 mei 2009

Diploma Democratie?!

 

Mijn PvdA collega’s Henk Leenders en Nora Kasrioui wijdden al een stukje aan de uitkomsten van het NWO onderzoeksprogramma Omstreden Democratie en het daaruit begin april verschenen rapport Diploma Democracy van dr. M.A.P Bovens.

De kloof tussen hoog- en laagopgeleiden zorgt de laatste decennia voor een nieuw soort klassenmaatschappij. Doordat de politieke elite alleen uit hoogopgeleiden bestaat, voelen laagopgeleiden zich niet langer vertegenwoordigd door traditionele politieke partijen zoals de PvdA, de VVD en het CDA. Die nieuwe tegenstelling kan ernstige gevolgen hebben voor de democratie, stellen de Utrechtse bestuurskundige Mark Bovens en zijn Leidse collega Anchrit Wille in het rapport ‘Diploma Democracy’ (…) Omdat de hoger opgeleiden politiek veel actiever zijn, dringen hun opvattingen bovendien veel makkelijker door tot de politieke agenda. Daardoor spelen de ervaringen, wensen en voorkeuren van lageropgeleiden een ondergeschikte rol bij het maken beleid. Denk aan het slopen van wijken, het bebouwen van volkstuinen, of vernieuwingen in het beroepsonderwijs. (Bron)

Ik heb het rapport gelezen, en ik vind deze conclusies te kort door de bocht. Ze lijken het gevolg van een te simplistische oorzaak-gevolg redenatie: Er is een kloof tussen burger en politiek. Er zitten verhoudingsgewijs veel hoogopgeleiden in de politiek. 1 + 1 = De kloof in opleidingsniveau levert gevaar op voor de democratie.

Is dit wel zo? Ik ken hoogopgeleiden die het een *** zal roesten wat er gebeurt in hun stad, zolang zij maar niet te veel belasting hoeven betalen en de auto een beetje in de buurt kunnen parkeren. Aan de andere kant ken ik evenzoveel laagopgeleiden, die hun zorgen over de sociale voorzieningen in hun buurt, het kunnen meedoen in de maatschappij of het onderhoud van hun wijk prima op de politieke agenda kunnen krijgen. Die politiek super-actief zijn. En die mij regelmatig onder tafel discussieren met hun kennis van zaken. Volgens mij ligt het gewoon in de aard van het beestje. Politiek interesseert je, of niet. Je bent betrokken bij de maatschappij, of niet.
Zowel ik, als een aantal van mijn politiek-betrokken kennissen komen uit een volks- tot middenklasse milieu, waar de hoogst genoten opleiding (zeker onder de generatie van onze ouders) een niet afgeronde lts of huishoudschool is – want van school gegaan om te gaan werken. Zelf ben ik door mijn ouders gestimuleerd om kansen te grijpen en altijd nieuwsgierig te blijven. Mijn politieke carriere is dus niet het gevolg van mijn opleidingsniveau, maar van mijn persoonlijkheid. Ik ben nu eenmaal bemoeizuchtig en nieuwsgierig aagje, dat graag het naadje van de kous wil weten. Dáárom ben ik gaan studeren. Dáárom ben ik in de politiek beland.

Natuurlijk moeten we ons zorgen maken over de kloof tussen burger en politiek. Maar het is te makkelijk om puur het opleidingsniveau van politici als belangrijkste oorzaak hiervoor aan te wijzen. In het onderzoek stelt men: “de lager opgeleide achterban herkent zich niet in de koers van het hoogopgeleide kader en stapt massaal over naar nieuwe volkspartijen als de SP en de PVV. De PVV is bij uitstek een partij van lager- en middelbaaropgeleiden.” Maar Geert Wilders is zelf hoger opgeleid, en van zijn 8 fractiegenoten hebben er 7 een HBO- of universitaire opleiding op hun CV staan…

Ik heb de wijsheid niet in pacht – al heb ik een universitaire (beta) opleiding. De kloof tussen burger en politiek is niet in één dag te dichten. Politiek – en politici – moet aansprekend zijn, dichtbij mensen staan, luisteren naar wat er leeft en mensen een stem geven. Alle mensen. Iedere dag. En daar doe ik en mijn partijgenoten onze uiterste best voor. Niet omdat we gestudeerd hebben, maar omdat dat nou eenmaal in de aard van het beestje zit.

woensdag, 29 april 2009

Buiten (Breda!)

 

MC MicGee deed dit nummer live tijdens de het stadsgesprek Visie Openbare Ruimte, en toen werd ik er al erg blij van!

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=EKBUFSj5hzg]

Ennuh… even pluggen: MC MicGee doet – met een ander nummer welliswaar – mee met het Radio 538 demo duel. Maar aangezien hij een lokaal talent is, en veel doet bij Tracks, en omdat hij gewoon goed is… Stem op hem!

vrijdag, 24 april 2009

Groene wielen

 

Het moet een doorbraak zijn voor het personenvervoer: een landelijk netwerk van oplaadpunten voor de elektrische auto. De auto’s moeten in 2012 op zeker tienduizend openbare plaatsen opgeladen kunnen worden bij speciaal daarvoor bestemde zuilen. Hierover werd een akkoord bereid met de beheerders van de elektriciteitsnetten.(lees verder op FOK!)

Als de electrische auto’s zelf nou ook eens betaalbaar gaan worden, dan gaat deze principieel autoloze dame misschien – tot grote vreugde van MijnLief – overstag!

zondag, 19 april 2009

Practice what you preach

 

Naar aanleiding van mijn vorige bericht onspon zich – zowel online als ‘in real life’ – een discussie of de aankoop van een LCD-tv eigenlijk wel klimaatverantwoord was, zeker voor een woordvoerder milieu van de PvdA-fractie. Ofwel: brengt u zelf wel in de praktijk, wat u voor staat als raadslid?

Gelukkig kan ik daar bevestigend op antwoorden. Mijn LCD-tv heeft het Eco-label: een milieukeurmerk dat door de EU is ingevoerd en dat staat voor groenere milieu vriendelijkere producten die voldoen aan strikte milieu- en prestatie eisen. Én ik gebruik een stand-by killer, natuurlijk. In theorie is natuurlijk geen enkel electrisch apparaat klimaatverantwoord. Maar daarnaast heb ik 100% groene stroom, opgewekt in Nederlandse windparken, dus is mijn stroomverbruik ook nog eens vrijwel CO2- neutraal.

Tja, als er aan je geloofwaardigheid getwijfeld wordt, moet dat even rechtgezet worden.

Daarnaast scheid ik al mijn afval, gaan afgedankte meubels naar de Kringloopwinkel, heb ik geen auto, zijn al onze groenten biologisch geteeld, enzoverder. Ik doe dit al jaren, gewoon uit praktisch idealisme. Een beter klimaat begint namelijk bij jezelf, toch?

woensdag, 08 april 2009

Meer vrouwen in de politiek

 

Vanavond had ik een bijeenkomst om méér vrouwen te enthousiasmeren voor de politiek in aanloop voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Is dat dan nog nodig in deze tijd?, zou je denken. Is het niet erg ’1970′ om vrouwen te stimuleren om in een bepaalde functie te stappen? Het antwoord is: ja, het is nog steeds nodig. En nee, emancipatie van vrouwen is niet passé. Op dit moment is gemiddeld 23% van de gemeenteraadsleden in Noord-Brabant vrouw. In Breda ligt dit iets hoger: 11 van de 39 raadsleden is vrouw. Alleen al om een goede afspiegeling te zijn van de maatschappij, zou minstens de helft van de gemeenteraadsleden vrouw moeten zijn!

Helaas waren er op deze bijeenkomst vooral vrouwen aanwezig die al actief waren in de politiek. Zelf had ik een aantal vrouwen en meiden in mijn netwerk uitgenodigd om te komen, maar die konden niet in verband met sport, oppas, cursussen of gewoon omdat ze geen interesse hadden. Jammer. Want raadswerk is leuk, inspirerend en belangrijk. Natuurlijk is het soms druk, maar met een beetje organiseren is het prima te combineren met werk en privéleven – en zeg nou zelf: organiseren, dat kunnen wij vrouwen als de beste!

Kijk, zo was ik gewoon jarig vandaag, maar aangezien er toch niemand kan komen in verband met sport, oppas, cursussen of politiek, heb ik mijn feestje maar verzet naar aanstaande (Goede) vrijdag. Kwestie van organiseren ;-)

zondag, 05 april 2009

Keek op de week

 

Een kleine bijkomstigheid van het hebben van een weblog is, dat je geacht wordt het regelmatig bij te houden. Dan blijft het actueel, en is het voor u als bezoeker leuk om terug te komen. Jammer genoeg is mijn week af en toe zo druk en volgepland, dat er keuzes gemaakt moeten worden en dan schiet updaten erbij in. Lang leve Twitter, in dat geval. Om u nu toch een kleine indruk te geven van mijn afgelopen week, praat ik u even snel bij:

* De fractievergadering maandag was kort, maar krachtig. Helaas kan dat niet gezegd worden van de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Majeure onderwerpen, dat zeker, maar het had wat korter gemogen.

* Het laatste stadsgesprek over de visie Openbare Ruimte was bijzonder interessant. Discusseren in lagerhuis-setting met 15 minuten per stelling was een goede vondst! De discussies werden hierdoor to the point en spannend. MC MicGee gaf een moderne versie van een Bredaas Volkslied.

* 1 april viel wat tegen dit jaar…

* Mijn broertje wist niet eens dat het Wereldautismedag was, maar was wel blij dat ik hem er mee feliciteerde.

* De Boulevard is erg gezellig op donderdagavond. Te gezellig, eigenlijk, maar gelukkig was dit oude lijf vrijdag vrij.

* Eindelijk was het vrijdag dan rokjesdag, en volgens oerhollands gebruik was het zaterdag gewoon weer dikkewollentruiendag.

* Ik ben er nog niet uit of ik voor, dan wel tegen megastallen ben.

* Weggeefwinkels leveren gezellige, informatieve gesprekken op, en zelfs nieuwe inzichten.

* Binnenkort neem ik echt internet op mijn mobiel, en dan behoren dit soort abominabele updates tot het verleden. Voor nu: mea culpa.