Posts Tagged ‘artikel 41’

dinsdag, 09 december 2008

Parkeeroverlast Heusdenhout

 

Al enige tijd is er met name overdag parkeeroverlast in de omgeving van de Bergschot en Bisschopshoeve in de wijk Heusdenhout. Werknemers van bedrijven in de buurt parkeren in de wijk, in plaats van op de voor hen bestemde parkeerterreinen. Dit levert, naast irritatie bij wijkbewoners, ook onveilige verkeerssituaties op.
Er is overleg tussen de wijkraad Heusdenhout, de betreffende bedrijven en de gemeente om tot een oplossing te komen, maar met de aangekondigde komst van nieuwe bedrijven en de bouw van nieuwe kantoren in de wijk, vrezen de omwonenden voor nog meer parkeeroverlast in de wijk. Daarom stelde ik – samen met het CDA – hierover in de vergadering van de commissie Milieu en Mobiliteit een aantal vragen aan het College.
Wethouder Willems antwoordde, dat het probleem bekend is bij de gemeente; er is diverse malen ook contact geweest met bewoners. Volgens de wethouder is er echter meer dan voldoende parkeerruimte op eigen terrein bij de bedrijven.

Er moet wel opgetreden worden tegen verkeerd parkeren, maar er is geen reden om een parkeerverbod in te stellen. Aangeboden is aan bewoners om met aanbrengen van belijning en door afspraken te maken met de bedrijven erop toe te zien dat mensen zich houden aan parkeren op eigen terrein. Dit geldt voor werknemers, maar ook voor bewoners. Door het nemen van kleine maatregelen in overleg met de bewoners kan de situatie verbeterd worden. Gedragsverandering zou daartoe ook kunnen bijdragen. Normen zijn door de raad vastgesteld en daar is hier niet aan te tornen. Handhaving dient door de politie plaats te vinden, met name het blokkeren van uitritten is hinderlijk. Eénrichtingsverkeer is onwenselijk, net als het afsluiten van de hofjes, dit is openbare ruimte. Creatieve ideeën voor andere oplossingen zijn altijd welkom.

De wethouder ging helaas niet in op suggesties voor oplossingen die ik in mijn vragen had opgenomen, maar ik ben blij dat er uit zijn antwoord een constructieve houding sprak. Wellicht is een oplossing nu dichterbij. Ik blijf de situatie in ieder geval volgen!

vrijdag, 15 augustus 2008

Stadsverwarming: Essent voor de rechter?

 

De gemeente Almere heeft stadsverwarmingsleverancier Nuon gedagvaard, omdat zij te hoge tarieven hebben berekend aan de inwoners van Almere voor de levering van stadsverwarming. Dit is tegen de afspraak, die ooit met de juridische voorganger van Nuon gemaakt is.

Al een aantal maal heeft de PvdA in Breda aandacht gevraagd voor de problematiek van de kosten van stadsverwarming t.o.v. de kosten van een eigen verwarmingsketel. Collega Frans Szablewski en ik stelden naar aanleiding van het bericht uit Almere vragen namens de PvdA fractie aan het College. Aangezien de Gemeente Breda ook een niet-meer-dan-anders afspraak met de voorganger van Essent had, willen wij graag weten of er vanuit Breda een vergelijkbare actie ondernomen kan worden.

Zie ook: website PvdA Breda

Update @ 18/08/2008 Artikel in BN/deStem
Update @ 19/08/2008 Artikel op Gemeente.nu

donderdag, 22 mei 2008

Stratenmakers

 

Vorige week kondigde de Arbeidsinspectie aan controles uit te voeren naar de arbeidsomstandigheden van straatmakers. Bijna een derde van de stratenmakers heeft gezondheidsproblemen door het werk.

De inspecteurs stelden eerder vast dat er nog te weinig machinaal wordt bestraat. Vooral bij grote oppervlakten zijn machines een goed en betaalbaar middel om straten aan te leggen. Met de branche is afgesproken dat oppervlaktes die groter zijn dan 1500 vierkante meter op die manier worden geplaveid.
De Arbeidsinspectie let er op of de gemeentes geen blokkade opwerpen voor machinaal bestraten. Ook FNV Bouw pleit er al langer voor dat gemeenten in het bestek opnemen dat er gezond, dus machinaal, wordt gestraat.

Breda is één van de gemeentes, die niet expliciet in het bestek laat opnemen dat grote oppervlaktes machinaal bestraat moeten worden. Aangezien de Partij van de Arbeid vindt dat werk- of opdrachtgevers, in dit geval de Gemeente Breda, moeten zorgen voor een gezonde werkomgeving voor iedere werknemer, hebben we vragen gesteld aan het College over de werkomstandigheden van stratenmakers in Breda.

Update @ 23 May 2008: lees meer in het artikel in BN/deStem.

woensdag, 07 november 2007

Gratis trein en bus met Carnaval

 

Tijdens de B5 conferentie in Tilburg kwam collega Tine van de Weyer (PvdA Tilburg) met het idee om tijdens Carnaval in heel Brabant gratis OV (bus én trein) aan te bieden. De bedoeling was om een motie tijdens de begrotingsbehandeling in te dienen, maar daar was het uiteindelijk te kort dag voor. Uiteindelijk heb ik schriftelijke vragen gesteld.
Meer: BN/deStem

donderdag, 11 oktober 2007

Busje komt zo

 

Half September stelden Henk Leenders en ik, naar aanleiding van alarmerende berichten van studenten en het bestuur van de de school, Artikel 41-vragen over het tekort aan bussen van en naar de Avans Hogeschool in Breda.

Eerder hoorden we al vanuit Avans dat er actie was ondernomen, onder meer door extra bussen in te zetten en informatiekaartjes met alle buslijnen en –tijden van en naar de Hogeschool voor de studenten uit te delen. Vandaag kregen we antwoord van het college, waarin wordt gemeld dat naast de bovenstaande maatregelen, het probleem onder de aandacht is gebracht van provincie en Veolia. We zijn blij met het behaalde resultaat!

vrijdag, 19 januari 2007

Donkere tijden

 

Een week of twee geleden werd onze fractie benaderd door bewoners uit de IJpelaar, dat de bushalte bij de Rijnauwenstraat niet verlicht was. Aangezien de omgeving van deze halte ook niet verlicht is, creeërt dit een gevoel van onveiligheid bij de wachtenden. Uit navraag bij de Gemeente bleek, dat dit niet de enige onverlichte halte in Breda is en dat er zo’n 20 abri’s onverlicht zijn. De oorzaak ligt niet bij JCDecaux, de onderhoudsfirma, maar bij Essent, die de elektra voor (onder andere) de verlichting in de abri’s aan zou moeten leggen.
Omdat dit probleem dus verder ging dan één onverlichte abri, hebben we Artikel 41 vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders van Breda, of zij op de hoogte waren van dit probleem en of het College inmiddels actie heeft ondernomen om Essent tot grotere spoed te manen bij de aanleg van elektriciteit waardoor JCDecaux in de gelegenheid wordt gesteld de verlichting in orde te maken. Hopelijk wordt vervolgd… (artikel in BN/deStem)