Archive for juni, 2010

maandag, 28 juni 2010

Rustig weekendje, toch

 

Awakenings Festival 2010
De standaardvraag op maandag bij de eerste koffie is natuurlijk: “Hoe was je weekend?” Er was door mijn collega’s geBBQ’ed, geklust, verhuisd, natuurlijk voetbal gekeken…

“En jij, hoe was jouw weekend?” “Gewoon, relaxed”, antwoordde ik, “Zaterdag Awakeningsfestival en zondag 40 kilometer gewandeld. Niets bijzonders dus… Ik heb alleen geen stem meer, een kleine piep in mijn oor en wat spierpijn, maar hopelijk gaat dat snel over.”

Mijn collega’s keken me enigszins bevreemd aan…

woensdag, 23 juni 2010

Groen hart

 

Landgoederenzone Haagse Beemden
Door bezuinigingen bij de provincie lijkt de verkoop van de landgoederenzone Haagse Beemden aan Staatsbosbeheer uitgesteld te gaan worden. Met de inkomsten uit de verkoop van de Landgoederenzone Haagse Beemden zouden andere groenprojecten in en rond Breda een flinke financiële impuls krijgen. Hiertoe is het Groenfonds in het leven geroepen. Daarnaast was er, samen met betrokkenen, een inrichtingsplan gemaakt om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor omwonenden en recreanten.

De PvdA fractie maakt zich zorgen over de toekomst van de Landgoederenzone Haagse Beemden en de projecten die vanuit het Groenfonds gefinancierd zouden worden. Ik stelde daarom de volgende vragen aan het College van B&W:

1) Klopt het dat de verkoop van de Landgoederenzone Haagse Beemden aan Staatsbosbeheer / Dienst Landelijk Gebied ‘on hold’ is?
2) Zo ja, wat kunt u doen en gaat u doen om het proces van verkoop/aankoop te versnellen?
3) Wat gaat er nu gebeuren in de Landgoederenzone Haagse Beemden? Gaat u het zelf beheren? Zo niet, hoe wordt dan in beheer en onderhoud voorzien?
4) Wat zijn precies de financiële consequenties voor de vulling van het Groenfonds?
5) Wat zijn de consequenties voor de projecten waarvoor het Groenfonds ingezet zou worden (bijvoorbeeld voor de duurzame investering in het buitengebied van Breda, het agrarisch landschapsbeheer, de bevordering van natuurontwikkeling zoals vastgesteld in het uitvoeringsprogramma Groen en Water en het Landschapspark Breda-Oosterhout).

Lees het artikel op BredaVandaag.nl.
Lees het artikel in BN/deStem.
Lees het artikel in de Bredase Bode.

vrijdag, 18 juni 2010

De Opruimert

 

Toegegeven, na het vertrek van Aaf – naar de Volkskrant nota bene – moest ik wennen aan Renske, de nieuwe pagina twee columniste in NRC*next. De afgelopen maanden stal ze langzaam maar zeker mijn hart, steeds vaker riepen haar stukjes een glimlach of een gevoel van herkennning op. Sinds vanmorgen ben ik Aaf definitief vergeten. Ik schaterlachte van binnen – want: stilte coupé! – na het lezen van de column van vandaag: De Rotzooimaker. Bijzonder herkenbaar! Nu mag u na het lezen van de column raden: is Manlief of ben ik De Rotzooimaker? Ik geef u een hint: naast politica ben ik data manager… (meer…)

zondag, 06 juni 2010

Stem 9 juni PvdA – en wel hierom:

 

Hierbij alvast 7 redenen om 9 juni PvdA te stemmen.
Ga naar www.jobcohen.nl voor nog meer redenen om om 9 juni PvdA te stemmen, maar hieronder alvast de belangrijkste drie:

Eerlijk delen, daadkrachtig hervormen
Crisis en vergrijzing vragen om daadkrachtige maar vooral ook eerlijke hervormingen. De financiën moeten op orde, banen moeten behouden blijven en kwetsbare mensen beschermd. En ook onze kinderen verdienen goede zorg en een fatsoenlijke oude dag. Daarom bezuinigen we het kwetsbare economische herstel niet kapot, vragen we de grootste bijdrage van de hoogste inkomens en ontzien we de middeninkomens.

Gelijke kansen voor iedereen
Iedereen moet het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom willen we de beste scholen en goede banen. Kinderen mogen niet opgroeien in achterstand, oudere werknemers niet aan de kant komen te staan. Voor álle Nederlanders geldt dat je toekomst telt en niet je afkomst. Iedereen verdient een eerlijke kans.

Prettig samenleven
We werken aan mooie wijken met betaalbare huizen en veilige straten. Iedereen moet meedoen, door de taal te spreken en bij te dragen aan een prettige buurt om in te leven. Mensen voelen zich pas echt thuis als ze zich veilig voelen. Overlast en criminaliteit worden daarom aangepakt

zaterdag, 05 juni 2010

Het festival seizoen is geopend

 
Free Your Mind Festival 2010

Sol, Tine, Lin (en ManLief verstopt zich)

Het was warm, zonnig, stoffig, goede muziek, fijne vibes, leuke mensen… kortom: Free Your Mind Festival 2010 was een bijzonder prettig begin van het Dance Festival seizoen. Alors on danse!

donderdag, 03 juni 2010

Zorgen over de Berg en de Donk

 

lege winkelwagens voor De Berg en de Donk?
Twee dagen nadat we in de commissie Ruimte uitgebreid over dit onderwerp gesproken hadden, besprak de Gemeenteraad op 3 juni het Bestemmingsplan Steenakker, Stadionstraat en omgeving. Ik voerde namens de PvdA het woord. We hadden het voorstel in de commissie, zoals dat heet, teruggenomen. Voor de PvdA was het namelijk belangrijk dat tegelijk met het realiseren van een Jumbo XL bij het stadion, ook maatregelen zouden worden genomen om de wijkwinkelcentra Berg en Donk te te versterken en te verbeteren. In de commissie was daarvoor geen toezegging gedaan.

Het vaststellen van het Bestemmingsplan Steenakker, Stadionstraat en omgeving.was onderdeel van een complex proces van gebiedsontwikkelingen, waarin alles met alles te maken heeft: het realiseren van het Dr Struykenplein, het verplaatsen van de Lunet, het bouwen van betaalbare woningen in Tuinzigt, het ontwikkelen van het stadionkwartier, de financiële situatie bij NAC en maar ook het effect dat de vestiging van een Jumbo XL in het stadionkwartier in negatieve zin heeft op wijkwinkelcentra de Berg en de Donk.

Deze twee winkelcentra zijn belangrijk voor de Haagse Beemden, als ontmoetingsplek en als winkelvoorziening op loop- en fietsafstand. Het is cruciaal dat deze wijkwinkelcentra overleven in wijk van ruim 30.000 inwoners.

Daarom heeft de PvdA de afgelopen jaren bij herhaling gevraagd om flankerende maatregelen, parallel aan de ontwikkeling van de detailhandel in het stadiongebied, in de vorm van een goed onderzoek en een update van deze wijkwinkelcentra, dat ze weer bestaansrecht geeft op de langere termijn.
Voor de Partij van de Arbeid waren deze voorwaarden onlosmakelijk verbonden aan dit bestemmingsplan.

De overeenkomst met Jumbo was al getekend, en na het vaststellen van dit bestemmingsplan stond niets de ontwikkeling van het stadionkwartier en de realisatie van een Jumbo XL in de weg. Maar de beloofde “Ontwikkelingsvisie detailhandel Haagse Beemden en Tuinzigt” wordt pas vlak voor de zomer besproken in de commissie. En de PvdA betreurt het, dat deze uitwerking niet, zoals meermalen beloofd, aan ons is voorgelegd VOORDAT we moesten instemmen met dit plan.

Tijdens de commissiebehandeling op 1 juni zijn zorgen geuit door meerdere partijen, maar ook door het Retailplatform, de Kamer van Koophandel en het BeKOM. Het is zaak om nu al duidelijkheid te geven richting de Haagse Beemden, niet met woorden alleen. Dan heb je het ook over financiële betrokkenheid, want alle partijen weten dat er investeringen nodig zijn om de Berg en de Donk te versterken en te verbeteren.

Daarom diende de Partij van de Arbeid een motie in, waarin we het college verzochten een pm-post op te nemen in het Meerjaren Investeringsplan, onder de noemer revitalisering winkelcentra Berg en Donk.
De een motie kon wel op sympathie van de andere partijen rekenen, omdat meerdere politici de dreiging voor de winkelcentra wel inzien. Maar de motie werd niet gesteund door de coalitiepartijen, omdat er in het verleden voldoende toezeggingen om de Berg en de Donk te steunen waren gedaan en men het te vroeg vond om nu al geld toe te zeggen.

Ook het college ontraadde de motie. We zijn uiteindelijk akkoord gegaan met het bestemmingsplan, omdat de samenhangende ontwikkelingen in Heuvel, Tuinzigt en rondom het NAC-stadion van enorm belang zijn en dat we die niet tegen willen houden.

In onze stemverklaring, gaven we aan dat we het teleurstellend vonden dat de coalitiepartijen nu geen boter bij de vis wilden doen en waarschuwden we voor de mogelijke gevolgen deze twee wijkwinkelcentra in de toekomst.

De Partij van de Arbeid zal het niet nalaten om het college en de coalitiepartijen te blijven herinneren aan hun toezeggingen richting de Berg en de Donk, en misschien zullen we onze motie nogmaals indienen bij de begrotingsbehandeling in november.