Archive for december, 2008

dinsdag, 30 december 2008

I lost…

 

Lees dit artikel als je ook mee wilt spelen met The Game

woensdag, 24 december 2008

Finale Serious Request 2008

 

3FM Serious Request 2008 in Breda is voorbij ;-(
Wat was het weer verslavend, en wat zal ik moeten afkicken! Als ik geen radio aan het luisteren was, dan keek ik het wel. Live op de Grote Markt of via het Ziggo beeldjes kanaal – ik ben zelfs een aantal keer op de bank voor de tv in slaap gevallen, of extra vroeg opgestaan omdat ik geen moment wilde missen. Ik – en heel Breda met mij – mis het glazen huis nu al… We hebben laten zien en horen hoe gastvrij, gezellig en vrijgevig Bredanaars zijn. En hoe lang die Brabantse nachten echt duren – en dat ze keigezellig zijn!
En dan vanavond: wat was het een feest op de Grote Markt! Als we gaan… En het imposante moment vlak voor ze het huis zouden verlaten: de hele markt donker… En ontlading toen ze het huis verlieten, de triomftocht over de blauwe loper… En wat was het spannend: zouden ze de 2.5 miljoen halen? Toen de 3 dj’s – helden! – op het podium op de knop drukten voor de onthulling van de eindstand, hield ik mijn vingers gekruist. Bij elk getal dat onthuld werd, kreeg ik meer hoop. En toen dat voorste getal een 3 bleek te zijn ontplofte de Grote Markt. 3.137.937 euri!!!! En met het geld van Koenders: 5.637.937 euri voor de vluchtelingenactie van het Rode Kruis!

w00t! 3.137.937 euri (+ 2.500.000 van minister Koenders) voor de 36 miljoen vluchtelingen!

ps. Nagenieten? Klik hier en hier voor de finale uitzending!

dinsdag, 23 december 2008

Dag 5 Serious Request 2008

 

Ga naar 3FM.NL en geef!!!

Onverwacht – normaal zijn er geen updates op dag 5 – is er vandaag een voorlopige tussenstand bekendgemaakt van de Serious Request 2008 actie. Er is nu 1.377.338 euri! opgehaald. Een prachtig bedrag, maar de dj’s vrezen dat ze de 2,5 miljoen – die nodig is voor de toegezegde extra 2,5 miljoen van minister Koenders - niet gaan halen Het lijkt erop dat de particulieren als een dolle hond geven, met enorme rijen voor de brievenbus van het Glazen Huis in Breda als gevolg, maar dat de bedrijven het een beetje laten afweten. Misschien een gevolg van de kredietcrisis of de angst voor een recessie? Dus, als je het nog gedaan hebt, laat die 36 miljoen vluchtelingen niet stikken en DONEER op 3FM!

vrijdag, 19 december 2008

Glazen Huis – Serious Request

 

De 3FM Serious Request actie is vandaag begonnen! Dus *HOP* naar 3FM.nl of naar de Grote Markt in mijn eigen Breda – want daar staat het glazen huis – en gooi geld in de brievenbus. Gisteravond hebben wij (de Gemeenteraad) tijdens de raadsvergadering gecollecteerd en ruim 6500 euri bijeengebracht! Dus…. vraag een plaat aan via 0909-1336 of SMS naar 3333, koop iets op de veiling, wat dan ook, maar DOE IETS voor die 36 miljoen vluchtelingen in de wereld!

Update @ 19/12/2008 17:00 PM: Tussenstand dag 1: 140.523 euri!
Update @ 20/12/2008 17:00 PM: Tussenstand dag 2: 327.709 euri!
Update @ 21/12/2008 17:00 PM: Tussenstand dag 3: 595.480 euri!
Update @ 22/12/2008 17:00 PM: Tussenstand dag 4: 847.223 euri!
Nog steeds heel veel natuurlijk, maar nog maar 5.000 euri meer dan op dag 4 vorig jaar… dus DONEER op 3FM!

dinsdag, 16 december 2008

Warmtewet – update

 

Nadat de Warmtewet in juli door de Tweede Kamer was aangenomen, moest hij nog ‘even’ door de Eerste Kamer. Nu, zo’n half jaar later, was ik erg benieuwd hoever men met de behandeling was. Gelukkig kun je op de site van de Eerste Kamer prima de stand van zaken volgen. Samengevat: De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken acht, na kennisneming van de nadere memorie van antwoord, het wetsvoorstel voldoende
voorbereid. De plenaire behandeling van het voorstel vindt plaats op 10 februari 2009. We zijn er bijna…

dinsdag, 09 december 2008

Parkeeroverlast Heusdenhout

 

Al enige tijd is er met name overdag parkeeroverlast in de omgeving van de Bergschot en Bisschopshoeve in de wijk Heusdenhout. Werknemers van bedrijven in de buurt parkeren in de wijk, in plaats van op de voor hen bestemde parkeerterreinen. Dit levert, naast irritatie bij wijkbewoners, ook onveilige verkeerssituaties op.
Er is overleg tussen de wijkraad Heusdenhout, de betreffende bedrijven en de gemeente om tot een oplossing te komen, maar met de aangekondigde komst van nieuwe bedrijven en de bouw van nieuwe kantoren in de wijk, vrezen de omwonenden voor nog meer parkeeroverlast in de wijk. Daarom stelde ik – samen met het CDA – hierover in de vergadering van de commissie Milieu en Mobiliteit een aantal vragen aan het College.
Wethouder Willems antwoordde, dat het probleem bekend is bij de gemeente; er is diverse malen ook contact geweest met bewoners. Volgens de wethouder is er echter meer dan voldoende parkeerruimte op eigen terrein bij de bedrijven.

Er moet wel opgetreden worden tegen verkeerd parkeren, maar er is geen reden om een parkeerverbod in te stellen. Aangeboden is aan bewoners om met aanbrengen van belijning en door afspraken te maken met de bedrijven erop toe te zien dat mensen zich houden aan parkeren op eigen terrein. Dit geldt voor werknemers, maar ook voor bewoners. Door het nemen van kleine maatregelen in overleg met de bewoners kan de situatie verbeterd worden. Gedragsverandering zou daartoe ook kunnen bijdragen. Normen zijn door de raad vastgesteld en daar is hier niet aan te tornen. Handhaving dient door de politie plaats te vinden, met name het blokkeren van uitritten is hinderlijk. Eénrichtingsverkeer is onwenselijk, net als het afsluiten van de hofjes, dit is openbare ruimte. Creatieve ideeën voor andere oplossingen zijn altijd welkom.

De wethouder ging helaas niet in op suggesties voor oplossingen die ik in mijn vragen had opgenomen, maar ik ben blij dat er uit zijn antwoord een constructieve houding sprak. Wellicht is een oplossing nu dichterbij. Ik blijf de situatie in ieder geval volgen!

dinsdag, 09 december 2008

Erasmusplein

 

De PvdA draagt buurteconomie een warm hart toe, dat is bekend. Daarom pleitten we vanavond in de vergadering van de commissie Milieu en Mobiliteit voor een pro-actieve houding ten aanzien van de toekomst van het Erasmusplein in Breda. Naar aanleiding van een wijkbezoek van de raad aan de wijken Blauwe Kei, Sportpark en Flodderdreef had de wijkraad vragen gesteld over de toekomst van het Erasmusplein. Het Erasmusplein is een kleine winkelstrip in Breda Zuid die langzaam maar zeker verloedert. Winkels trekken weg en er is sociale onveiligheid. Natuurlijk begrijpt de PvdA, met de uitbreidingsplannen van winkelcentrum de Burcht (een groot winkelcentrum in de buurt) in het vooruitzicht, dat een volwaardige winkelcentrum op deze locatie wellicht te hoog gegrepen is. Maar mede uit het oogpunt van vergrijzing en de leefbaarheid in de wijk is het wenselijk dat tenminste de basisvoorzieningen op deze plaats behouden blijven. Met het zicht op de komende startnotitie “Wijkeconomie, visie kleinschalig ondernemerschap in Breda” vindt de PvdA dat de Gemeente, samen met de wijk, actief werk maakt van het Erasmusplein.
Gelukkig bleek Wethouder Aarts het met ons eens. Ze stelde dat voor een goede wijkontwikkeling de buurteconomie van belang is. “We moeten blijven stimuleren dat op het Erasmusplein detailhandel komt in de vorm van het creëren van gunstige (rand)voorwaarden.”