Archive for mei, 2008

woensdag, 28 mei 2008

Kantoorhumor

 

“Volgens mij hoorde ik zojuist een schot!”
“Wat?”
“Ik hoorde een schot in het kantoor van Jan!”
“Heuh? Echt? Wacht, ik ga wel kijken”
(…)
“Ik zag niets, alleen Jan in overleg Malcolm McCameron”
“Zie je wel dat ik een Schot hoorde?!”

Namen zijn gefingeerd, doch bovenstaand gesprek heeft echt plaatsgevonden. Ja, ik bevind mij soms werkelijk in de wereld van Debiteuren Crediteuren

zaterdag, 24 mei 2008

Comic Sans – een klaagzang

 

De opmerking van premier Balkenende tijdens Gehaktdag heeft me aan het denken gezet. Nederlanders zeuren en klagen, terwijl het volgens het kabinet in grote lijnen goed gaat met Nederland.*) Ergens is het wel logisch: als alles z’n gangetje gaat, ben je geneigd om te klagen over futiliteiten. Ook ik bezondig me wel hier wel eens aan. Sterker nog: ik ga het hieronder ook gewoon doen.

Ik erger me namelijk groen en geel aan overlijdingsadvertenties die in het lettertype Comic Sans worden gezet. Ik besef me terdege dat dit een persoonlijke keuze is van de overledene of de nabestaanden, en die keuze respecteer ik. Daarom schrijf ik ook geen brief op hoge poten aan de krant, of de belettering van overlijdingsadvertenties voortaan beperkt kan worden tot een statiger, stemmiger lettertype als Times New Roman, Georgia of Helvetica. Ik besef ook, dat er ergere dingen zijn, waar ik me druk over zou moeten maken. Maar minstens een keer per week, als ik de bewuste pagina in de krant open sla, slaat de ergernis vol toe.

go to bancomicsans.comIk ben zowieso absoluut geen voorstander van het gebruik van Comic Sans. En ik ben niet de enige. Het lettertype was dan ook niet bedoeld om gebruikt te worden als volwaardig lettertype. Microsoft had een kinderprogramma bedacht en men vond Times New Roman veel te zakelijk voor kinderen. Dus zocht men naar een vriendelijker letter. Speciaal voor deze toepassing is door Vincent Connare de Comic Sans ontworpen. Als het hierbij was gebreven, was deze klaagzang helemaal niet nodig geweest. Helaas werd Comic Sans een succes en toegevoegd aan het Windows 95 pakket…

Het klinkt misschien heel cru, maar ik kan dingen die gezet zijn in Comic Sans gewoon niet serieus nemen. Comic Sans hoort, zoals de naam al zegt, in comics. Of in kinderboekjes. Of op speelgoed. Niet in (sollicitatie) brieven, reclame uitingen en ZEKER NIET in overlijdensadvertenties!!!

Pfff, dit lucht op. Ik moest dit even uit mijn systeem. Ik ga me nu weer druk maken over belangrijke zaken zoals Birma, Tibet, de individualisering van de samenleving, het milieu en de Kadernota 2009.

*)Natuurlijk is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn in dit land, er kunnen veel dingen nog beter en socialer. Ik zit niet zonder reden in de politiek!

donderdag, 22 mei 2008

Stratenmakers

 

Vorige week kondigde de Arbeidsinspectie aan controles uit te voeren naar de arbeidsomstandigheden van straatmakers. Bijna een derde van de stratenmakers heeft gezondheidsproblemen door het werk.

De inspecteurs stelden eerder vast dat er nog te weinig machinaal wordt bestraat. Vooral bij grote oppervlakten zijn machines een goed en betaalbaar middel om straten aan te leggen. Met de branche is afgesproken dat oppervlaktes die groter zijn dan 1500 vierkante meter op die manier worden geplaveid.
De Arbeidsinspectie let er op of de gemeentes geen blokkade opwerpen voor machinaal bestraten. Ook FNV Bouw pleit er al langer voor dat gemeenten in het bestek opnemen dat er gezond, dus machinaal, wordt gestraat.

Breda is één van de gemeentes, die niet expliciet in het bestek laat opnemen dat grote oppervlaktes machinaal bestraat moeten worden. Aangezien de Partij van de Arbeid vindt dat werk- of opdrachtgevers, in dit geval de Gemeente Breda, moeten zorgen voor een gezonde werkomgeving voor iedere werknemer, hebben we vragen gesteld aan het College over de werkomstandigheden van stratenmakers in Breda.

Update @ 23 May 2008: lees meer in het artikel in BN/deStem.

woensdag, 14 mei 2008

12

 

Ik ken een meisje dat met Pasen vaak paashazen tekende. Het viel haar ouders op dat die altijd paars waren. Waarom dat was, vroegen ze. O, zei het meisje, zo heet-ie. De ouders begrepen het niet. De Páárshaas, verduidelijkte het meisje, dat niet begreep hoe grote mensen zo dom konden zijn.
Graag wil ik een kinderboek schrijven met personages die uit zulke misverstanden voortkomen. Soms vertel ik mijn neef W. verhaaltjes voor het slapen gaan, waarin bijvoorbeeld de Struikelrover figureert. Een mooi personage, dat tot het kwade is geneigd maar door zijn onhandigheid telkens weer tot het goede gedwongen wordt. Dan de hoofdman van de bende: Bloedige Ernst. De bende wordt gecompleteerd door Houten Dief (die is ontstaan omdat mijn verloofde in haar jeugd de uitroep ‘houd de dief!’ stelselmatig verkeerd verstond). De bende van de Struikelrover, Bloedige Ernst en Houten Dief wordt op de hielen gezeten door Generaal Pardon en zijn mannen. En tussendoor, als een verhaallijn die nergens op slaat maar erg bevredigend is, hupt soms de Paarshaas, die, als je goed luistert, Lucy in the Sky with Diamonds zingt.

Nee, ik heb dit niet zelf verzonnen, maar gejat overgenomen van Tommy Wieringa. Het is zó herkenbaar: ook ik ben in mijn hoofd geregeld een meisje van 12, met een groot visualiseringvermogen en gekke hersenspinsels

donderdag, 08 mei 2008

Biobrandstofdiscussie

 

De Europese Unie wil biobrandstoffen inzetten als instrument tegen klimaatverandering. Daarom is voorgesteld om in 2020 tien procent biobrandstoffen verplicht bij te laten mengen in transportbrandstoffen. De laatste tijd zijn biobrandstoffen echter steeds meer onder vuur komen te liggen. Google maar eens op ‘biobrandstoffen + voedselcrisis’ en de doomscenario’s vliegen om je oren.
Biobrandstoffen lijken momenteel meer ‘the cause of all evil’ in de wereld, dan dé oplossing tegen klimaatverandering. Welke rol is er nog weggelegd voor biobrandstoffen? Onder welke voorwaarden kunnen we ze nog wel gebruiken en stimuleren?

De discussie in Brussel richt zich momenteel voornamelijk op de volgende twee punten:
1. Willen we de verplichte doelstelling van 10 procent biobrandstoffen in 2020 nog wel?
2. Biobrandstoffen kunnen slechts worden gestimuleerd als ze voldoen aan een aantal duurzaamheidscriteria. Welke criteria zijn nodig? (meer)
De Europese Commissie wil de CO2-reductie beperkt houden tot 35 procent, en wil de milieu- en sociale criteria zeer beperkt houden.

Het Europees Parlement en de Raad van milieuministers én energieministers moeten het eens worden over de precieze formulering van de criteria. Het EP moet het met de Raad van energieministers eens worden over de 10 procent doelstelling. (lees het hele paper van Dorrette Corbey hier)

Daarom organiseerden Dorrette Corbey (PvdA Europarlementariër) en Diederik Samsom (PvdA Tweede Kamerlid) een publieke hoorzitting over biobrandstoffen in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer.
Vanuit verschillende perspectieven werd dit onderwerp belicht: vanuit ontwikkelingslanden, de landbouw, milieu en het bedrijfsleven. Het was een zeer boeiende discussie, waarbij vooral het integrale verhaal van André Faaij bij mij veel indruk maakte.

Natuurlijk waren er nuances, voortkomend uit de achtergrond van de sprekers, maar men leek het in grote lijnen met elkaar eens te zijn.
Naar mijn mening waren de conclusies van de discussie:
- We moeten doorgaan met de ontwikkeling van biobrandstoffen, zodat we snel van de 1e naar de 2e of zelfs de 3e generatie kunnen overstappen;
- De doelstelling van 10% bijmenging moet nog niet bindend worden, totdat er een gedegen certificering voor de grondstoffen is (denk aan het FSC-keurmerk);
- Ondertussen is het van het grootste belang dat alternatieve vormen van energie onderzocht worden;
- Landbouwgronden kunnen efficiënter worden gebruikt. Dit moet gestimuleerd worden.

ps. Lees ook de kritiek van minister Cramer op de kritiek op Biobrandstoffen….(via)
pps. Er blijkt ook bijzonder veel gespeculeerd te worden op – stijgende – voedselprijzen. De Sociaal-Democratische fractie in het Europees Parlement (PES) wil dat hiermee gestopt wordt.

zaterdag, 03 mei 2008

Eindelijk zon

 

Voor de zekerheid heb ik het nog even gechecket bij iemand die het zich vast nog kon herinneren uit haar jeugd: “Oma, wat is die gele bol die daar in de – hoe noem je die kleur? Het is anders dan het normale grijs met wit? Blauw? – blauwe lucht hangt en die warmte en fel licht af geeft?”

Yes! De lente is eindelijk begonnen!

donderdag, 01 mei 2008

Dag van de Arbeid

 

Raar. Voor het eerst in jaren hoef ik niet te werken op de Dag van de Arbeid